Hluční sousedé mohou znepříjemnit lockdown. Víte, jak se bránit?

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: Tomeš Michael / E15

Přetrvávající lockdown i jaro mohou být vhodným časem pro zvelebení domova. Při provádění rekonstrukce je ale nutné respektovat určitá pravidla. Zpravidla se rekonstrukce neobejde bez hluku. Hlučné večírky v bytových domech nebo bezohlední sousedé rušící hlasitou hudbou mohou lockdown pěkně znepříjemnit. Můžete se bránit?

Rekonstrukcím bytů nelze bránit

Ten, kdo se rozhodne rekonstruovat svou bytovou jednotku, musí plán stavebních úprav oznámit osobě odpovědné za správu domu. Detailní povinnosti vztahující se k rekonstrukcím uvnitř bytů bývají také upraveny ve stanovách společenství vlastníků jednotek.

Pokud není rekonstrukce neohlášená, anebo není prováděna v noci nebo ve dnech pracovního klidu, má majitel právo si svůj byt zrekonstruovat. Pouze tehdy, kdy se hluk vymyká místním poměrům, je možné se bránit.

„Obecně se určitě nedá říci, že rekonstrukce bytu způsobuje hluk nepřiměřený místním poměrům, neboť se jedná o činnost, kterou je možné v bytových domech zpravidla očekávat, a která je časově ohraničená na dobu probíhajících prací,“ vysvětluje advokátka Tereza Drastichová z advokátní kanceláře SEDLAKOVA Legal.

Co je nepřiměřený hluk?

Hygienické hlukové limity pro vnitřní prostory – tedy i prostory bytových domů – upravuje nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Nařízení má za cíl chránit zdraví jak před nepříznivými vlivy hluku, tak vibrací.

„Z uvedeného nařízení vyplývá, že jednotlivé případy míry hlučnosti nelze paušalizovat, neboť bude vždy nezbytné posuzovat každý jednotlivý případ dle jeho specifických okolností a současně i charakteru a zdroje hluku,“ dodává advokát David Matějka z advokátní kanceláře Pikes Legal.

Podle Drastichové ale v konkrétním případě může být jako tzv. imise hlukem posouzeno obtěžování hlukem, které nedosahuje hladiny stanovené hygienickými limity. Posouzení přiměřenosti pak povětšinou zůstane na soudu, obrátí-li se na něj stěžovatel s žalobou.

„Soud obvykle k posouzení přiměřenosti hladiny hluku nařídí znalecké zkoumání soudním znalcem v oboru stavebnictví se specializací na akustiku a měření hluku,“ upřesňuje Tereza Drastichová. „Každý konkrétní případ je nutno posoudit individuálně, přičemž se zkoumá např. intenzita a frekvence zvuku, jak dlouho a jak často rušení trvá, zda jde o rušení jednorázové, opakované či snad úmyslné,“ dodává advokátka.

Snažte se domluvit

V prvním kroku by bylo dobré zkusit se s rušitelem domluvit. Pokud taková domluva není možná, doporučují experti obrátit se na statutární orgán (tedy výbor nebo předsedu společenství vlastníků jednotek). „Statutární orgán by měl v souladu se svou povinností kontaktovat daného rušitele a pokusit se situaci vyřešit, ať již domluvou nebo zasláním písemného upozornění,“ dodává David Matějka.

Bydlíte-li v pronajatém bytě, spojte se se svým pronajímatelem s žádostí, aby zajistil nerušené užívání pronajatého bytu. Problém s hlučnými sousedy tedy bude řešit sám.

Kdyby ani vlastník, ani výbor nepomohl, je možné oslovit i úřady veřejné správy – krajské hygienické stanice nebo stavební úřady. „Rušení hlukem v době nočního klidu je také přestupkem a v takovém případě se můžete obrátit i na policii,“ připomíná Drastichová. Nedaří-li se zjednat nápravu ani takto, je možné podat k soudu tzv. zápůrčí žalobu.

Žalovat můžete pronajímatele i nájemce

Žalobu na zdržení se obtěžujícího chování může podat kdokoliv, kdo je nadměrným hlukem rušen – nejen vlastník bytu, ale i nájemce. Totéž platí i opačně. „Žalovaným může být každý, kdo užíváním věci obtěžuje ostatní hlukem. Lze tedy žalovat i vlastníka bytu, stejně jako nájemce, který hluk v bytě způsobuje,“ uvádí Drastichová.

Současná situace je bezprecedentní a pandemické zákony se speciální regulací hygienických hlukových limitů nepočítají. „Nezbývá proto, než postupovat standardní a zavedenou právní cestou. Tedy pokusit se situaci vyřešit primárně domluvou s daným rušitelem, popř. následným uplatněním nároku soudní cestou,“ uzavírá David Matějka.