Příspěvek na bydlení: Kdo na něj má letos nárok? Jak se počítá?

Příspěvek na bydlení - ilustrační foto

Příspěvek na bydlení - ilustrační foto Zdroj: Profimedia

Příspěvek na bydlení - ilustrační foto
Příspěvek na bydlení a normativní náklady podle ministerstva práce a sociálních věcí v roce 2021.
3
Fotogalerie

Příspěvek na bydlení by měl pomoci, pokud člověk nevychází se svými příjmy. A je jedno, jestli jde o jednotlivce nebo o rodinu. Příspěvek má za cíl pokrytí nákladů, které jsou spojené s bydlením. Podmínky pro získání příspěvku jsou ale přísné, na dávku nedosáhne každý.

Kdy lze o příspěvek žádat

Je jedno, jestli žadatel byt vlastní, nebo je v nájmu. Podmínkou je ale trvalý pobyt. Dále musejí výdaje na bydlení přesáhnout 30 procent příjmů domácnosti. V Praze je to dokonce 35 procent.

Do výpočtu nároku se počítají příjmy všech osob, které v domácnosti žijí. A to i v případě, že zde nemají trvalý pobyt. Trvalý pobyt musí mít jen osoba o dávku žádající. Je jasné, že na příspěvek na bydlení může žádat jen jeden člen domácnosti.

Kalkulačka: Výše příspěvku na bydlení 2021 >>>

Co se do příjmů počítá

Rozhodující pro přiznání příspěvku na bydlení budou příjmy a náklady na bydlení za předchozí kalendářní čtvrtletí. Pokud tedy bude dotyčný žádat letos v únoru, musí dokládat výdaje a příjmy za říjen, listopad a za prosinec 2020. Mezi příjmy se počítají například i přídavky na děti, rodičovský příspěvek či důchod, ale i alimenty. Nárok na dávku může ovlivnit i brigáda.

„Příjem z brigády ovlivňuje nárok a výši příspěvku na bydlení. Příjem se pro tuto dávku započítává za předcházející kalendářní čtvrtletí. Pouze u nezaopatřených dětí se tento příjem nezohledňuje za období letních prázdnin, tedy za měsíce červenec a srpen,“ upřesňuje mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Vladimír Dostálek.

Nárok na výplatu dávky vzniká dnem podání žádosti a nárok lze uplatnit maximálně tři měsíce zpětně.

Na koho se obrátit

O příspěvek se žádá na úřadu práce, jelikož jde o dávku státní sociální podpory. Je třeba vyplnit formulář Žádost o příspěvek na bydlení a Doklad o výši nákladů na bydlení. A právě do něj je nutné přesně rozepsat náklady na bydlení.

Pokud bydlí žadatel v nájemním bytě, výši nájmu musí potvrdit pronajímatel. Může stačit i výpis z účtu, ze kterého je nájem placen. V případě schválení je dávka vyplácena každý měsíc a může být vyplacena i zpětně.

Co je zahrnuto do nákladů na bydlení

U nájemních bytů se do nákladů na bydlení počítá pochopitelně nájemné a výdaje za plnění poskytované v souvislosti s užíváním bytu. U družstevních bytů a bytů vlastníků to pak jsou takzvané srovnatelné náklady (pro jednu osobu činí 2128 korun, pro dvě 2912, pro tři 3808 a pro čtyři a více osob pak 4592 korun).

Započítají se nejen energie, vodné, stočné či vytápění, ale i svoz odpadů. Náklady na bydlení musejí být vždy rozepsány na jednotlivé položky.

Pokud žadatel v bytě či v domě žil celé čtvrtletí před žádostí, budou mu úředníci počítat skutečné náklady, které mu vznikly. Jestliže zde nežil celou dobu, bude mu započteno 80 procent normativních nákladů na bydlení.

Jestliže dotyčný pobíral příspěvek na bydlení v předchozím bytě, mohou mu být započteny náklady z minulého bydliště (v případě, že jde stále o stejnou skupinu posuzovaných osob).

Normativní náklady a kalkulace příspěvku

Normativní náklady jsou zákonem stanovené průměrné náklady na bydlení. Ty každoročně stanovuje svým nařízením vláda. Jsou stanoveny podle velikosti obce a počtu lidí v domácnosti. Při výpočtu příspěvku na bydlení se použijí dvakrát. Nejprve při výpočtu nároku na příspěvek a pak při výpočtu samotného příspěvku.

Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30 a na území hlavního města Prahy koeficientem 0,35.

Pokud jsou skutečné náklady na bydlení nižší než normativní náklady na bydlení, náleží příspěvek na bydlení ve výši rozdílu mezi těmito skutečnými náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, respektive 0,35.

Normativní náklady:

Příspěvek na bydlení a normativní náklady podle ministerstva práce a sociálních věcí v roce 2021.Příspěvek na bydlení a normativní náklady podle ministerstva práce a sociálních věcí v roce 2021.|E15

Pramen: ministerstvo práce a sociálních věcí