Vrácení kauce za pronájem bytu | E15.cz
KoronaHelpdesk E15

Jak vydělat v těžkých časech

Více k tématu

Jak je to s vrácením kauce nájemci po skončení nájmu

Aleš Pospíšil

Aleš Pospíšil

Jste-li v nájmu, je dobré znát pár základních pravidel týkajících se vrácení kauce.

Vratná kauce na byt či dům slouží jako záruka pronajímateli, že nájemce splní své povinnosti plynoucí z nájemního vztahu. Jedná se tedy o jakousi finanční zálohu, kterou může pronajímatel využít pouze v případě, že mu vůči nájemci vznikly dlužné pohledávky – nájemce nezaplatil nájem, zálohy na služby nebo jejich vyúčtování.

Kauce může být využita i na pokrytí případných škod na majetku. V zásadě ale platí povinnost pronajímatele kauci navrátit zpět nájemci, a to po skončení nájmu.

Každá třetí hospoda už neotevře. Nevíme nic, říká v pořadu Dáme to šéfkuchař Punčochář

Povinnost nájemci zaplatit kauci pronajímateli vzniká pouze na základě vzájemné dohody. Tato dohoda bývá nejčastěji uzavírána při podpisu nové nájemní smlouvy.

Je dobré vědět:

  • Horní hranice pro stanovení výše kauce činí dle občanského zákoníku trojnásobek měsíčního nájemného (bez záloh na služby).
  • Samotná výše by měla být sjednána v nájemní smlouvě. Stejně tak by měl být v ideálním případě uveden právní osud kauce, tedy v jakých případech může být z kauce čerpáno, za jakých podmínek bude kauce nájemci vrácena, a především termín vrácení kauce.
  • Pronajímateli ze zákona přísluší povinnost vrácení kauce po skončení nájmu, a to bez zbytečného odkladu, pokud není v nájemní smlouvě sjednáno jinak.
  • Vrácení kauce je vázáno na skončení nájmu, nikoliv na vyklizení bytu.
  • Pro celou problematiku vrácení kauce je vhodné, aby strany sepsaly předávací protokol se seznamem případných škod a výši jejich úhrady.

Po ukončení nájmu náleží nájemci mimo práva na vrácení kauce i právo na vyplacení úroků z poskytnuté kauce, a to za dobu od jejího poskytnutí do vrácení. Výši úroků je vhodné rovněž zahrnout do dohody, v opačném případě je výše úroků stanovena ve výši zákonné sazby.

Podstata těchto úroků vychází z principu „bankovního úvěru“, a jelikož je skrze kauci poskytována peněžní částka, se kterou může pronajímatel libovolně nakládat, vzniká rovněž právo na úrok.

Pokud by současná krize trvala déle, dvě třetiny cestovních kanceláří ji nepřežijí, říká Jan Papež

Zpravidla má pronajímatel právo kauci započíst k úhradě dlužného nájemného, služeb a nedoplatků při jejich vyúčtování. Pokud dojde k poškození pronajímaného bytu, nebo jeho vybavení, může pronajímatel z kauce odečíst náklady na opravy případných škod, které za dobu trvání nájmu vznikly.

V tomto případě však leží důkazní břemeno na straně pronajímatele, který musí způsobené škody prokázat, nejlépe za pomoci fotografií či svědků.

Hlavní švédský epidemiolog: Covid-19 není nemoc, která zmizí

Pronajímatel si však nesmí kauci ponechat z důvodu běžného opotřebení při běžném užívání – za takovéto opotřebení a vady odpovídá majitel a oprava takovýchto vad tedy nesmí být hrazena z kauce nájemce.

Zdroj: Vaše nároky.cz

 

Mzdová kalkulačka