Komplexní pojištění proti živelní pohromě se skládá z více pojištění | E15.cz

Komplexní pojištění proti živelní pohromě se skládá z více pojištění

.
.
• 
ZDROJ: Shutterstock

Dan Tácha

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Podle odborníků pojištění majetku patří mezi základní finanční produkty každé domácnosti. Tornádo, které se prohnalo obcemi Jižní Moravy, to potvrdilo. Nabízí se otázka, jak se správně pojistit proti silným větrům, ale i dalším živelním pohromám. 

„Pojištění proti škodám v důsledku silného větru má téměř každá pojišťovna již v základním rozsahu pojistné smlouvy o pojištění nemovitosti,“ uvádí analytik neživotního pojištění skupiny Partners Lukáš Chytil s tím, že problém ovšem je, že ne každou nahlášenou škodu pojišťovna zaplatí.

V případě ochrany proti riziku poškození majetku v důsledku silného větru pojišťovny ve výlukách často jasně vymezují intenzitu větru. Definice vichřice, kdy plní, je pak u většiny pojišťoven proudění větru o rychlosti alespoň 75 km/h. Některé pojišťovny jsou ještě mírnější, třeba AXA pojišťovna má tuto hranici stanovenou na 60 km/h.

Což potvrzuje i Lukáš Chytil, který ovšem dodává, že aktuální tornádo, které se prohnalo jižní Moravou, dosahovalo podstatně vyšší rychlosti. Lidé tedy nemusejí mít obavy, že by pojišťovny neplnily, jak mají.

Pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti

U pojištění majetku je dále nutné rozlišovat mezi pojištěním nemovitosti a pojištěním domácnosti. Zatímco u pojištění nemovitosti je pojištěna samotná stavba, tedy její obvodové zdi, okna, střecha, podlahy a další pevné součásti stavby, u pojištění domácnosti se pojišťují pouze vnitřní prostory stavby a hlavně vybavení domácnosti. I když u pojištění domácnosti pojišťovny kryjí i škody způsobené živelní pohromou (vichřicí, deštěm, krupobitím, bouřkou, výbuchem) nebo pádem letadla či jeho části, chybějící střechu po vichřici určitě nezaplatí. Ke krytí takových rizik slouží pojištění nemovitosti.

To zajišťuje vlastníkům nemovitostí ochranu před škodou způsobenou právě živelní pohromou, která velmi často ničí i totálně likviduje střechy, garáže, zahradní domky, skleníky, stodoly nebo terasy. Častý problém posledních let je škoda způsobená zabahněním objektů, ať už od záplavy, nebo bouřkou. Jako zásadní problém při působení přírodních živlů se ukazuje vážně narušená statika nemovitosti a rozhodnutí o stržení stavby. Jsou tu ale i poničená auta, dílny, skladové a výrobní haly.

Pojištění odpovědnosti

Odborníci doporučují do pojištění nemovitosti a domácnosti zahrnout i pojištění odpovědnosti všech členů rodiny, včetně domácích zvířat. To proto, kdyby se například stalo, že při silných větrech uletí hliníkový skleník, altán, část trampolíny či jiný kus zahradního vybavení přímo na dům souseda a poničí ho. To samé platí i pro další věci, které mají lidé na zahradách. Mohou to být stolky, židle, houpačky, věšáky na prádlo, skleníky nebo i dětské prolézačky.

„Aby se tento typ škody dal plnit z pojištění odpovědnosti, musí být prokázána vina vlastníka, například že věc nebyla dostatečně upevněna. Pokud k takovému pochybení nedojde, tak lze plnit pouze z pojištění majetku, který byl poškozen, protože na vině je vichřice, která příslušnou věc odnesla,“ vysvětluje Chytil.

Podle něj je třeba upozornit, že v takových situacích bude pojišťovna zkoumat nejen sílu větru, ale i důkladnost upevnění věcí, které škodu na cizím majetku způsobily.

Pojištění skladů, zboží, podnikatelů

Živelní pohromy neničí jen majetek domácností, ale i firem. U nich je ideální uzavřít speciální pojištění pro podnikatele, které se většinou sjednává individuálně podle druhu podnikání. Proti živelním pohromám si podnikatelé pojišťují stavby, výrobní haly, skladové budovy, materiály, dopravní prostředky, stroje, zboží a další. Pojistit lze v případě nečekaného přerušení provozu také ušlý zisk a fixní náklady. Součástí takového pojištění bývá pojištění profesní odpovědnosti, odpovědnosti zaměstnanců i pojištění proti riziku krádeže.

Pojištění auta proti živlům řeší havarijní pojištění Na rizika škody způsobené silou živlu je třeba myslet i při uzavírání nebo aktualizaci smlouvy o pojištění motorových vozidel. I na vozidlo totiž může při silném větru kdekoli spadnout strom nebo ho mohou poškodit létající předměty.

„Záleží, na čem vznikla u auta škoda. Když je pouze na sklech, lze uplatnit pojištění skel, má-li ho pojištěnec sjednáno v rámci povinného ručení. Pokud došlo k dalšímu poškození, pak takové škody kryje havarijní pojištění, kde je pojištění rizika živelních pohrom či přírodních událostí běžné,“ vysvětluje Lukáš Chytil.

Dodává přitom, že pojištění živelních pohrom může být také součástí nabídky jako připojištění k povinnému ručení. Tam ale zcela jistě bude dán nějaký limit plnění, takže toto pojištění nebude vždy úplně plnohodnotné. 

U rodinného domu v hodnotě pěti milionů korun se roční pojistné pohybuje kolem čtyř tisíc korun. Pokud k nemovitosti připočítáme vybavení domácnosti v hodnotě půl milionu korun a občanskou odpovědnost čtyřčlenné rodiny i s domácím mazlíčkem s limitem pět milionů korun, cena pojistky obvykle nepřekročí šest tisíc korun ročně.

Autor: Dan Tácha

Mzdová kalkulačka