Končíte v nájmu? Tohle jsou vaše práva a povinnosti

Ceny nájemného v mapě se zatím opírají jen o znalecké posudky.

Ceny nájemného v mapě se zatím opírají jen o znalecké posudky. Zdroj: Sedmicka

Pravděpodobně už v prvních dnech roku 2011 podá skupina CPI řádově tisíce žalob na určení nájmů v bytech, ve kterých posledním dnem letošního roku končí regulace nájemného a kde nájemníci nesouhlasí s navrhovaným zvýšením činží.
2
Fotogalerie

Odstěhovat se z nájmu neznamená jen zabouchnout dveře od bytu, klíče hodit do schránky a jít. Máte také jisté povinnosti, byt by měl být předán v určitém stavu. Více méně se vše odvíjí od toho, jak vypadala nájemní smlouva.

Jestliže jste výpověď dostali, můžete byt opustit až v poslední den výpovědní doby. Pokud jste porušili vaše povinnosti, můžete dostat výpověď z nájmu bez výpovědní doby, respektive do měsíce od skončení nájmu. V případě, že s výpovědí nesouhlasíte a napadnete ji před soudem, byt opouštět nemusíte. Bude se totiž čekat, jak soud dopadne.

„Byt se považuje za odevzdaný, pokud pronajímatel dostane od nájemce klíče a nic mu nebrání v přístupu do bytu a v jeho užívání. Klíče nemusíte předat přímo pronajímateli, stačí je například vhodit do poštovní schránky,“ vysvětluje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.

Nejen nájemníci mají svá práva

Pochopitelně může nastat situace, kdy nájemníci mají dluhy a z bytu třeba utečou. Jako ochrana slouží ustanovení občanského zákoníku, podle kterého nájem skončí, jestliže se nájemce chová tak, že nájem lze považovat bez jakýchkoli pochybností za skončený. I v tuto chvíli je ale pro majitele bytu lepší řešit vše přes soud. Dožadovat se ukončení nájmu soudní cestou, následně podat žalobu na vyklizení jako i v jiných případech, kdy se nájemce brání skončení výpovědi a odevzdání bytu.

Předání bytu

Pokud chtějí mít obě strany jistotu, je nejlepší předání bytu řešit už v nájemní smlouvě. Zde může být i uvedeno, jaké budou provedeny úpravy v bytě. „V praxi se často objevuje spor o to, jestli musí nájemce odevzdat čerstvě vymalovaný byt. Máte-li to napsáno ve smlouvě, nejde o nepřiměřené ustanovení, protože nájemce má malovat byt v rámci běžné údržby i během nájmu. Také ale záleží na délce nájemního vztahu. Čím delší doba, tím spíš platí povinnost byt vymalovat. Když jakožto nájemce změníte barvu výmalby, musíte před odchodem vymalovat stěny bytu původní barvou,“ uvádí Lukáš Zelený.

Ve smlouvě ale nesmí být uvedeno, že za nevymalování bytu musíte zaplatit částku překračující náklady na takové vymalování. Šlo by totiž o smluvní pokutu a ty jsou ve smlouvách o nájmu bytu zákonem výslovně zakázané.

Protokol o převzetí

V případě, že chcete být opravdu krytí, připravte si protokol o převzetí bytu i jeho předání zpět majiteli. Pořiďte si i fotodokumentaci nebo videonahrávku zachycující stav bytu. „Pronajímatel má díky protokolům důkaz pro požadování případné náhrady škody, naopak nájemce se eventuálně může bránit, že je zdokumentováno, že závady v bytě existovaly již při jeho předání,“ podotýká Zelený.

Pokud třeba nějakým způsobem zničíte nábytek či podlahu, můžete počítat s tím, že po vás majitel bude chtít opravu či náhradu. Protokol může také sloužit jako důkaz o tom, kdy byl nájem ukončen a o stavech energií ke dni předání bytu. Tyto údaje budete potřebovat pro závěrečné vyúčtování. To může být majitelem provedeno i o několik měsíců později, podle termínů energetických společností.

Pokud jsou smlouvy na energie psány na vás, musíte řešit i to. Smlouvu na dobu neurčitou můžete vypovědět, ovšem smlouvu na dobu určitou si obvykle budete muset „vzít“ s sebou do nového odběrného místa. Pokud se tedy nedomluvíte s pronajímatelem, že ve smlouvě bude pokračovat nový nájemce. „Stěhování jako důvod výpovědi smlouvy na dobu určitou uznávají jen někteří dodavatelé, jiní budou požadovat za předčasné ukončení smlouvy pokutu,“ uzavírá Zelený.