Krize a zájem o výstavbu domácích fotovoltaik. Kdy potřebujete stavební povolení?

ilustrační foto

ilustrační foto Zdroj: Depositphotos

..
.
.
.
Fotovoltaické panely jsou stále účinnější a lehčí. Pro rodinný dům má fotovoltaika smysl pouze jako doplněk, který snižuje množství elektřiny odebrané ze sítě (přebytky naopak do sítě prodává), nebo jako ostrovní systém. (Schüco)
6
Fotogalerie

Proces výstavby fotovoltaických zdrojů v České republice je třeba výrazně zrychlit, shodují se experti. Již dnes není pro řadu domácích elektráren zapotřebí stavebního povolení. Připravovaná novela má povolovací procesy dále zjednodušit.  

Drahá energie vede k růstu zájmu o domácí fotovoltaiky v Česku

Jak vyplývá z dat Solární asociace, jen za první pololetí bylo letos v České republice připojeno 9 354 solárních elektráren s výkonem 74,8 MW, tedy přibližně o dvě stě procent více než v prvním pololetí loňského roku. Celkem zhruba 8 500 elektráren bylo vystavěno na rodinných domech. Zvýšenému zájmu nahrávají podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám.

„Fotovoltaika je pro lidi a firmy dnes často nejsnazším a nejrychlejším způsobem, jak snížit náklady na energie a pomoci v boji proti závislosti na ruském plynu,“ připomíná výkonný ředitel Solární asociace Jan Krčmář, podle něhož je však třeba nejen dotovat výstavbu, ale také urychleně odstranit bariéry pro rychlý rozvoj fotovoltaik.

Současně s rozvojem fotovoltaik se zvyšuje využívání akumulačních systémů. „Skoro devět z deseti nových elektráren je vybaveno systémem na akumulaci elektřiny,“ říká ředitel Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT Jan Fousek. „Masivní nástup akumulace pomůže české elektrizační soustavě lépe zvládat růst obnovitelných zdrojů a může v budoucnosti poskytovat takzvané podpůrné služby, které jsou dnes i díky vysokým cenám energií pro stát velmi drahé,“ dodává Fousek.

Instalace fotovoltaických panelů jako stavební úprava

Podle aktuálního znění stavebního zákona je instalace fotovoltaiky považována za stavební úpravu, je-li fotovoltaika instalována na střechu, obvodový plášť anebo i na pozemek stavby tak, že je stavba s fotovoltaickými panely funkčně spojena. Podmínkou je, že panely slouží primárně stavbě k zásobování elektrickou energií. Pak je totiž elektrárna považována za technické zařízení stavby, bez ohledu na instalovaný výkon.

Pakliže stavební úprava nezasahuje do nosných konstrukcí, nemění vzhled stavby, ani způsob užívání stavby, není nutné provádět posouzení vlivů na životní prostředí, ani instalace negativním způsobem neovlivní požární bezpečnost stavby, není třeba stavební povolení ani ohlášení. Při uvádění do provozu nepotřebujete kolaudační rozhodnutí ani kolaudační souhlas. Pokud není některá ze zákonem stanovených podmínek splněna, je u rodinných domů a staveb pro rekreaci k instalaci třeba ohlášení stavebnímu úřadu a následná kolaudace. Vzhled budovy solární panely ovlivní zejména tehdy, pokud mění tvar a rozměry stavby – například nekopírují sklon střechy nebo povrch pláště či mění celkovou plochu střechy.

Zvláštní pravidla platí u staveb pod ochranou státní památkové péče. „Snažíme se najít jednodušší řešení pro všechny stavby, proto jednáme například s Hasičským záchranným sborem o podmínkách, za jakých je možné soláry na stavbách povolovat rychle a jednotně a kde povolení nebude třeba vůbec,“ uvádí ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Zároveň ministerstvo připravuje novelu, která by měla výstavbu fotovoltaických soustav, i těch větších, výrazně zrychlit a zjednodušit.

Stavba pro výrobu energie

Není-li fotovoltaická elektrárna součástí stavby sloužící k zásobování stavby elektrickou energií, je považována za samostatnou stavbu pro výrobu energie. Instalace takové fotovoltaiky pak není stavební úpravou, ale stavbou. Zastavěná plocha musí být vždy v souladu s územním plánem.

Při výkonu do 20 kW nepotřebujete stavební povolení ani ohlášení, pouze územní souhlas. Jestliže výkon přesahuje 20 kW, je k instalaci nutné získat územní rozhodnutí a stavební povolení. Uvedení do provozu vyžaduje kolaudaci. Stávající limit 20 kW má být v rámci připravované novely stavebního zákona navýšen na 50 kW.