Pozor na fixace cen u dodavatele energií

Energie (ilustrační foto)

Energie (ilustrační foto) Zdroj: BOHEMIA ENERGY entity

.
2
Fotogalerie

Vždy, když zdražuje elektřina, vychvalují dodavatelé výhody fixace. Většinou slibují, že budou cenu energií garantovat dva nebo tři roky. Někdy ale svůj slib nedodrží a nenápadně zdraží.

Lidé v posledních týdnech posílají na Energetický regulační úřad stížnosti na dodavatele, kteří nedodržují sjednané fixní ceny elektřiny nebo plynu. Znamená to, že cenu zvýší dříve, než uplyne doba garance. Regulátor proto energetické společnosti vyzval, aby smluvené podmínky dodržovaly.

Cenové prohřešky dodavatelů

Nesoulad s cenou sjednanou v obchodních podmínkách a na vyúčtování spotřebitelé zpravidla odhalí až ve chvíli, kdy jim domů přijde roční vyúčtování. Vždy pak záleží na konkrétním znění smlouvy, kterou lidé s dodavateli uzavřou.

„Může jít o nedodržení závazku fixované ceny nebo o zvýšení ceny bez řádného oznámení, které musí být vždy individuální a adresné,“ upozorňuje na časté prohřešky dodavatelů tiskový mluvčí Energetického regulačního úřadu Michal Kebort.

Lidé by si proto jednou za čas měli vzít k ruce ceník a fakturu od dodavatele a ceny porovnat. V tom ale může být kámen úrazu. Ceníky elektřiny i plynu bývají často nepřehledné a spotřebitelé netuší, co vše jim dodavatel účtuje.

Jasná a srozumitelná cena

Dodávky elektřiny a zemního plynu se řídí energetickým zákonem. Do vztahu dodavatele a odběratele zasahuje i občanský zákoník – z něho mimo jiné vyplývá, že veškerá sdělení ze strany podnikatele vůči spotřebiteli musí být jasná a srozumitelná.

„Plnění tohoto požadavku je nutné uplatňovat i při jednání o ceně. V případě fixace na určité období je proto nezbytné, aby ve smlouvě byla jasným a srozumitelným způsobem uvedena cena v korunách za dodávanou jednotku elektřiny nebo plynu. Pouze takové ujednání o ceně je pro spotřebitele jasné a srozumitelné. Současně poskytuje možnost srovnání s cenou stávajícího nebo jiného dodavatele,“ vysvětluje Michal Kebort.

Na zmatky v ceníkách a vyúčtování upozorňuje i spotřebitelská organizace dTest, která se postavením spotřebitelů na trhu dlouhodobě zabývá. „Problém vyznat se ve vyúčtování dodávek energií mají spotřebitelé nejen u nás, ale v celé Evropské unii. Stejné je to i s nabídkami dodavatelů. Nejsou vždy přehledné, problémem je třeba uvádění cen bez DPH,“ konstatuje ředitelka dTestu Eduarda Hekšová.

Žádné dosazování čísel

Špatně je například to, pokud je ve smlouvě uvedený jen název ceníku nebo dodavatel ceník ke smlouvě nepřiloží, případně obsahuje složitý a nesrozumitelný vzorec, do něhož si lidé mají sami dosadit čísla – třeba aktuální ceny elektřiny na burzách.

„Spotřebitel musí mít kdykoliv v průběhu trvání smlouvy jasno, za jakou cenu je dodávka elektřiny nebo plynu uskutečňována, a to bez nutnosti jejího vyhledávání na webových stránkách dodavatele, složitého prohlížení jednotlivých ceníků dodavatele nebo dokonce burzovních údajů o ceně elektřiny nebo plynu,“ konstatuje Michal Kebort s tím, že taková praxe neodpovídá požadavku zákona na sjednání ceny se spotřebitelem srozumitelným a jasným způsobem.

Odejít bez sankcí

Dodavatelé mají zároveň povinnost dodržovat ustanovení sjednaná ve smlouvě. Proto by ji lidé měli dobře znát. Pokud je například ve smlouvě ujednáno, že dodavatel bude po dobu dvou let garantovat neměnnou cenu elektřiny, měl by svůj závazek dodržet. Není přípustné, aby dodavatel fixovanou cenu měnil – tedy zvyšoval.

Někteří dodavatelé přesto jednají v rozporu se svými závazky. „Například mění název ceníku a s ním i ceny nebo dokonce sjednané ceník ruší a nahrazuj jinými, aniž by pro takové jednání měli ve smlouvě právní oporu,“ říká Michal Kebort. Dodavatel se pak dostává do rozporu s obsahem smlouvy. V takovém případě by se pak lidé neměli zdráhat oslovit Energetický regulační úřad nebo Českou obchodní inspekci.

Navíc, pokud už chce dodavatel cenu měnit, tedy jednostranně ji zvýšit, musí o tom informovat spotřebitele alespoň tři měsíce dopředu prostřednictvím webu a pak ještě adresně – například zasláním SMS zprávy, e-mailu nebo dopisu. Lidé posléze mají možnost od dodavatele odejít ve zkrácené lhůtě a bez jakýchkoli sankcí.