Studie: Jak si žijí evropské ženy a muži? | E15.cz

Studie: Jak si žijí evropské ženy a muži?

Romana Rybová

Co do počtu lidí žijících v párech, zaujímá Česká republika v Evropě přední příčky. Míra zaměstnanosti mužů je u nás jedna z nejvyšších. To jsou jedny z mála zjištění, která nabízí digitální publikace Eurostatu nazvaná Život žen a mužů v Evropě – statistický obraz.

Česká republika se ale nemůže chlubit zastoupením žen na vedoucích pozicích. „Šéfek“ je u nás pouze 25 procent. Hůře je na tom jen Lucembursko, zde je to 18 procent. Ještě tu máme jeden nelichotivý post. A sice to, že naše republika patří na třetí místo v počtu mužů konzumujících alkohol alespoň jednou týdně. Češky jsou na evropském průměru.

Naše životní milníky

Co se týče vylétnutí z rodného hnízda, tak všechny evropské ženy opouštějí rodiče a vstupují do manželství dříve než muži. Průměrně ženy opouští rodný domov po dosažení 25 roku života. Muži o dva roky později. I do manželství ženy vstupují dříve než muži. O celé tři roky.

„Pokud jde o narození prvního dítěte, ženy v EU porodily v průměru ve věku 29 let v roce 2015 v rozpětí od 26 let v Bulharsku, Lotyšsku a Rumunsku až po téměř 31 let ve Španělsku a Itálii,“ uvádí publikace. I když jsou ženy v těchto životních milnících před muži, přesto je přežívají. V roce 2015 byla průměrná délka života evropských žen 83,3 let, u mužů 77,9 let.

Rozdíly v platech mužů a žen se zvětšují, varuje Světové ekonomické fórum

Proč jsou některé ženy na ocet?

V EU je větší počet žen než mužů. A to o 5 procent. V roce 2016 na 100 mužů připadlo 105 žen. Ženy z mladších generací na tom ale budou lépe. Mezi lidmi do 18 let je to totiž přesně opačné. V této generaci je o 5 procent více mužů. Na druhou stranu, ve věkové skupině 65 a více let bylo o 33 procent více žen.

Při pohledu na způsob jakým ženy a muži žijí – v páru, samostatně, s nebo bez dětí, vidíme jisté rozdíly. V EU v roce 2016 žilo samostatně s dětmi 7,7 procenta žen a 1,1 procenta mužů ve věku 25-49 let. Pro jednotlivce bez dětí v této věkové skupině byl podíl 9,5 procenta u žen a 16,1 procenta u mužů.

Jak jsme na to se zdravím

Muži mnohem častěji než ženy vnímají své zdraví jako dobré. A jaké jsou nejčastější příčiny úmrtí? Pochopitelně mezi ně patří rakovina, ischemické srdeční choroby a cerebrovaskulární nemoci (třeba mrtvice). Například na rakovinu v roce 2014 v EU zemřelo 349 mužů ze 100 tisíc a 201 žen ze 100 tisíc. Je na tom vidět, že na všechny tyto příčiny umírají častěji muži než ženy.

Čtěte, jaké otázky a problémy se nejčastěji vážou k práci na částečný úvazek

Naše vzdělání a zaměstnanost

Více vzdělané jsou ženy. Tedy co se týče vysokoškolského vzdělávání. V roce 2016 ho dokončilo 33 procent žen a 29 procent mužů v EU. Menší rozdíly jsou u vzdělání nízkého (téměř žádné) a středního. Přestože ženy dosahují vyššího vzdělání než muži, mají nižší pracovní pozice.

V EU v roce 2016 byla jenom třetina žen na vedoucích pozicích. A ženy i méně vydělaly. O celých 16 procent. Část rozdílu ve výdělcích lze vysvětlit individuálními charakteristikami zaměstnaných mužů a žen (například zkušenostmi a vzděláním) a odvětvovou a profesní genderovou segregací (například v některých sektorech/profesích je více mužů než žen s průměrně vyššími příjmy ve srovnání s ostatními sektory/profesemi).

Největší rozdíly v hodinových výdělcích jsou u vedoucích pracovníků. V průměru je vyšší zaměstnanost u mužů než u žen – 72 procent a 61 procent.

Pracovní inzeráty: jaké jsou nešvary firem?

„Nicméně je zajímavé poznamenat, že rozdíly mezi zaměstnaností žen a mužů se zvyšují s počtem dětí. V EU v roce 2016 byla míra zaměstnanosti žen bez dětí 65 procent, zatímco u mužů to bylo 73 procent. U žen s jedním dítětem se míra zvýšila na 71 procent u žen a 85 procent u mužů. U žen se dvěma dětmi zůstala míra téměř stejná 70 procent, zatímco u mužů se zvýšila na 89 procent. U žen se třemi a více dětmi se míra zaměstnanosti snížila na 55 procent, u mužů na 84 procent. Tento vzorec je sledován v naprosté většině členských států,“ uvádí statistika. Téměř třetina žen v zaměstnání pracuje na částečný úvazek.

Autor: Romana Rybová
 

Mzdová kalkulačka

Články odjinud