Změna dodavatele uleví rodinnému rozpočtu. Pokud ho dobře vyberete | E15.cz

Změna dodavatele uleví rodinnému rozpočtu. Pokud ho dobře vyberete

Jana Poncarová

Každá koruna dobrá. Domácnosti, které hledají úspory, mohou  přemýšlet nad změnou dodavatele. Ta do rodinného rozpočtu může přinést úspory ve výši až tisíců korun ročně.

Pátrání po novém dodavateli  

Obchodníka s elektřinou a zemním plynem si každý odběratel, ať už domácnost nebo firma, může svobodně vybrat. A podle analytiků se vyplatí jednou za čas udělat revizi faktury za elektřinu a za plyn a poohlédnout se po lepší nabídce. „Změna dodavatele se stále vyplatí. Mezi dodavateli se každoročně zvyšuje konkurenční boj o zákazníka. Samotná – nižší – cena je ale jen jedním z aspektů,“ uvádí Tomáš Suchý, energetický analytik srovnávacího portálu Ušetřeno.cz.

Pátrání po lepším dodavateli by mělo začít prověřením smlouvy u toho stávajícího. Odběratel by měl nejdříve zjistit, na jak dlouho závazek podepsal a za jakých podmínek je možné smlouvu ukončit. Smlouvu sjednanou na dobu neurčitou lze vypovědět kdykoli, je jen nutné počítat s tříměsíční výpovědní dobou. V případě, že je ve smlouvě uvedena delší výpovědní doba, zkracuje se automaticky na tři měsíce. Pokud smlouva obsahuje kratší výpovědní dobu, platí tato kratší.

Smlouvy uzavřené na dobu určitou často nelze vypovědět před uplynutím sjednané doby vůbec, nebo jen se zaplacením vysoké smluvní pokuty. Proto je třeba ohlídat správný termín, kdy je možné výpověď bez sankcí podat.

Potíže často nastávají ve chvíli, kdy se lidé neumí ve smlouvě zorientovat, případně ji nemají. 

„Pokud smlouvu nemůžete dohledat nebo se v ní nevyznáte, obraťte se na svého dodavatele s žádostí o sdělení podmínek jejího ukončení, a to nejlépe v písemné podobě. Pokud vám dodavatel nebude chtít tyto informace sdělit, požádejte alespoň o kopii smlouvy, včetně všech dodatků, obchodní podmínky a ceníky. Někdy je zaslání kopie smluvní dokumentace zpoplatněno, takovou informaci lze opět dohledat v ceníku,“ řadí ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

Cena rozhoduje, ale nikoli sama  

Jakmile zákazník ví, kdy může od svého stávajícího dodavatele odejít, je čas poohlédnout se po nové nabídce. Ta, jak upozorňují energetičtí experti, nikdy nepřijde sama. A tak je nutné pátrat v ceníkách dodavatelů nebo využít některé prověřené on-line srovnávače na internetu – jeden takový je přímo na webových stránkách Energetického regulačního úřadu. Je důležité dívat se nejen na cenu za množství odebrané energie včetně DPH, ale i na takzvaný stálý měsíční plat. To je fixní částka placená měsíčně bez ohledu na spotřebu energie.

Někteří dodavatelé nabízí spolu s dodávkou energií i další služby, například zámečníka, instalatéra, ale i nejrůznější druhy pojištění. Je proto vhodné si ověřit, jaký je rozsah nabízených služeb, kolik za ně odběratelé zaplatí a zda je skutečně potřebují. „Je třeba najít kompromis mezi konečnou cenou a nabízenými službami,“ nabádá Tomáš Suchý.

Vedle ceny (a případných bonusových služeb) by při výběru dodavatele měly být určujícími faktory také doba trvání nové smlouvy, kvalita služeb dodavatele a pochopitelně také jeho pověst. „Zákazníci by se měli zajímat o to, zda dodavatel podepsal Etický kodex obchodníka a Deklaraci účastníků trhu s elektřinou a s plynem na ochranu spotřebitelů, která míří proti energetickým šmejdům a aukcím,“ dodává Tomáš Suchý.

Důležité je prostudovat novou smlouvu, v níž by lidé měli hledat případné smluvní pokuty, které jim hrozí, když budou chtít od dodavatele odejít. Od nové smlouvy lze totiž bez sankce odstoupit jen v případě, že byla uzavřena mimo obchodní prostory dodavatele (při podomním prodeji) nebo třeba telefonicky, a to ve lhůtě 14 dní od jejího uzavření. Bez sankce lze takto uzavřenou smlouvu vypovědět ve lhůtě do 15 dnů od zahájení dodávek podle nové smlouvy.

Dvě cesty k novému dodavateli  

Pro vyřízení změny dodavatele pak existují dvě cesty. Odběratelé mohou smlouvu o dodávkách energií sami vypovědět a následně uzavřít smlouvu s nově vybraným obchodníkem. Častěji však smlouvu vypovídá nový dodavatel na základě udělené plné moci. Od nového dodavatele pak domácnost začne odebírat energie obvykle za jeden až tři měsíce (s ohledem na původní závazek). U smlouvy na dobu určitou to může trvat déle v závislosti na uplynutí sjednané doby závazku.

Někdy se může proces změny dodavatele zkomplikovat či prodloužit kvůli administrativnímu pochybení nebo například chybě ve vašem jméně. „Komplikací může být i to, že původní smlouva je vedena na jinou osobu než na toho, kdo žádá o změnu dodavatele. Typicky se jedná o situaci, kdy původní smlouvu uzavřel již zemřelý člen domácnosti. V tomto případě je nutné většinou požádat o přepis odběrného místa na jinou osobu a až poté provádět změnu dodavatele,“ uzavírá Hekšová.

Autor: Jana Poncarová

Mzdová kalkulačka