Kdy a jak zaplatit daň z nemovitosti? Zvýšení platí od letošního roku

Daň z nemovitosti 2024: Zvýšení, kdy a jak zaplatit

Daň z nemovitosti 2024: Zvýšení, kdy a jak zaplatit Zdroj: E15 (Midjourney)

Blíží se platba daně z nemovitosti. Finanční správa tak začala e-mailem do datových schránek či poštou rozesílat vyrozumění o nové navýšené částce daně nemovitých věcí.

Jak zaplatit daň z nemovitosti?

Rozesílané platební údaje obsahují bankovní účet finančního úřadu, na který se daň platí, včetně předčíslí a kódu banky. „Nejpohodlnějším způsobem, jak daň zaplatit, je prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební údaje na složence, v e-mailu či datové zprávě obsahují také QR kód, po jehož načtení se vyplní potřebné údaje,“ říká generální ředitelka finanční správy Simona Hornochová.

Složenka nebude doručena těm, kteří mají datovou schránku, platí daň z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO nebo se přihlásili k zasílání platebních údajů na e-mail. „Všechny potřebné údaje včetně QR kódu najdete zároveň ve vaší daňové informační schránce v portálu MOJE daně,“ dodává Simona Hornochová.

Zvýšení a výpočet daně z nemovitosti v roce 2024

Kvůli tzv. konsolidačnímu balíčku stoupnou letos majitelům nemovitosti platby daně z nemovitosti

Samotná částka daně z nemovitých věcí se v Česku v jednotlivých městech liší, jelikož například u bytu závisí částka daně z nemovitých věcí nejenom na rozloze, ale i na velikosti obce a místním koeficientu. V některých městech bude tedy zvýšení celkové daně z nemovitých věcí vyšší a v jiných nižší. Dle údajů Ministerstva financí se sazby daně z nemovitých věcí pro rok 2024 zvýší přibližně na 1,8násobek.

Konečná výše daně z nemovitých věcí je pak stanovena celkovou částkou za všechny nemovité věci poplatníka, které se nacházejí na území jednoho kraje. „Kdo vlastní více nemovitých věcí v jednom kraji a daň není vyšší než 5 000 korun, nalezne v obálce jen jednu složenku s vyčíslením konečné výše daně za všechny nemovité věci. V případě, že poplatník vlastní nemovité věci na území různých krajů nebo platí daň vyšší než 5 000 korun, obdrží v obálce více složenek,“ uvádí Hornochová.

Odvody na dani z nemovitých věcí se budou navíc v příštích letech zvyšovat v závislosti na vývoji inflace tzv. inflační doložkou.

Do kdy daň z nemovitých věcí zaplatit?

  • Daň z nemovitých věcí pro rok 2024 musí být zaplacena do konce května.
  • Pouze v případě, že je roční daňová povinnost vyšší než 5 000 korun, lze daň z nemovitých věcí zaplatit ve dvou splátkách, a sice do konce května a do konce listopadu.
  • Majitelé bytů platí daň z nemovitých věcí v naprosté většině jednorázově.
  • Variabilním symbolem pro zaplacení je rodné číslo fyzické osoby nebo IČO právnické osoby.
  • Konstantním symbolem pak 1148 při bezhotovostní platbě a 1149 při hotovostní platbě složenkou.
  • Podrobnější informace naleznete na webových stránkách finanční správy, stejně jako čísla bankovních účtů finančních úřadů.