Budou pracující senioři platit nižší daně?

Budou pracující důchodci platit nižší daně?

Budou pracující důchodci platit nižší daně? Zdroj: E15 (Midjourney)

Důchodová reforma počítá i s osvobozením od sociálního pojištění pro pracující starobní důchodce. Zdanění pracujících penzistů by tak citelně kleslo. Přijmout zaměstnání v důchodovém věku by bylo atraktivnější, než je tomu v současnosti.

V řádném důchodovém věku nejsou žádná omezení ohledně zaměstnání, lze pracovat i na smlouvu na dobu neurčitou, přičemž výše hrubé mzdy není nijak omezena. V důchodovém věku lze současně pobírat důchod a mzdu.

V roce 2024 pracující důchodci platí všechny přímé daně

Dle aktuálně platné legislativy odvádí pracující penzisté ze své hrubé mzdy stejné daně jako ostatní zaměstnanci. Z hrubé mzdy je jim tedy jejich zaměstnavatelem srážena daň z příjmu, sociální pojištění (včetně nemocenského pojištění) a zdravotní pojištění. Výdělečná činnost zakládající účast na sociálním pojištění je však důvodem pro zvýšení starobního důchodu.

Zvýšení důchodu prací: pouze 80 až 130 korun

Za každých odpracovaných 360 kalendářních dní má starobní důchodce nárok na zvýšení starobního důchodu na základě podané žádosti, přičemž zvýšení činí pouze 0,4 procenta výpočtového základu. Konkrétní zvýšení je tedy individuální v závislosti na výši důchodu, ve většině případů se však pohybuje pouze v rozmezí 80 až 130 korun.

VIDEO: Z(a)tracená čísla: Investice a důchody

Video placeholde
Z(a)tracená čísla: Investice a důchody (3.díl) • E15

Zrušení sociálního pojištění? Úspora by byla vyšší

V roce 2024 odvádí zaměstnanci na sociálním pojištění v souhrnu s nemocenským pojištění 7,1 procenta z hrubé mzdy, např. při hrubé mzdě ve výši 35 tisíc korun činí celková částka sociálního pojištění placeného zaměstnancem 2 485 korun. Neplacení sociálního pojištění by bylo pro pracující starobní důchodce tedy výrazně vyšší legislativní podporou, než je aktuální zvýšení důchodu.

V případě úspěšného legislativního procesu by tedy pracujícím starobním důchodcům při stejně vysoké hrubé mzdě značně stoupla čistá mzda na účet. Konkrétní úspora bude záviset na finální verzi příslušné legislativy, která může v mezidobí doznat změn.

Původní návrh MPSV na osvobození důchodců od platby sociálního pojištění neprošel

S neplacením sociálního pojištění výdělečně činnými starobními důchodci počítal již návrh MPSV z podzimu 2022, na jaře loňského roku však došlo ke změně a s tímto návrhem se přestalo dále počítat. Zaměstnaní starobní důchodci neměli platit sociální pojištění ve výši 6,5 procenta a podnikající starobní důchodci měli mít celkovou sazbu sociálního pojištění 22,7 procenta místo 29,2 procenta. Nemocenské pojištění pro zaměstnance ve výši 0,6 procenta bylo zavedeno až od ledna 2024.

Žádné změny pro zaměstnavatele

Za každého zaměstnance pracujícího na plný úvazek odvádí zaměstnavatelé na sociálním pojištění 24,8 procenta z hrubé mzdy zaměstnance, dalších 9 procenta platí zaměstnavatelé za zaměstnance ještě na zdravotním pojištění. U odvodů zaměstnavatele za zaměstnance by ke změně nedošlo.

Podpora zkrácený úvazků

Jednou z legislativních novinek loňského roku u placení sociálního pojištění byla podpora zkrácených úvazků pro zaměstnavatele. Zaměstnavatelé platí na sociálním pojištění méně o 5 procent v případě, že nabízí zkrácené úvazky pro podporované skupiny zaměstnanců (např. zaměstnance pečující o děti do 10 let, zaměstnance starší 55 let nebo zaměstnance se zdravotním postižením) a zkrácený úvazek splňuje zákonné podmínky (např. činí 8 až 30 hodin, výše hrubé mzdy je ve stanovených limitech).

Dle sdělení MPSV přitom od února loňského roku tuto slevu na sociálním pojištění využili zaměstnavatelé na více než 123 tisíc zaměstnanců. V případě úspěšného legislativního procesu u neplacení sociálního pojištění pracujícími starobními důchodci se dá očekávat zvýšení zájmu penzistů o práci v důchodu. 

Předčasní důchodci by si nepolepšili

Případná úspora na sociálním pojištění by se týkala pouze řádných starobních důchodců, neboť předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem zakládající účast na sociálním pojištění, pokud chtějí stále pobírat starobní důchod. Výdělečná činnost předčasných důchodců je tedy až do dosažení řádného důchodového věku značně omezena, protože zákonné podmínky nesplňuje ani práce na zkrácený úvazek.

Důchodové kalkulačky na e15

Spočítejte si pomocí našich kalkulaček výši starobního důchodu, osobní vyměřovací základ a důchodový věk: