Senioři přijdou o příspěvek na spoření. Které penzijní společnosti chystají kompenzaci?

Spoření na důchod (ilustrační foto)

Spoření na důchod (ilustrační foto) Zdroj: E15 (Midjourney)

Zajištění na penzi je velkým tématem roku 2024. Penzijní spoření čeká řada změn. Jednou z nich je například ukončení nároku na státní příspěvek pro střadatele, kteří jsou již ve starobním důchodu. A právě pro tuto skupinu klientů plánují některé penzijní společnosti speciální bonusy jako náhradu za příspěvek od státu.

Největší pozornost byla zatím věnována zvýšení státních příspěvků, maximální se od července zvyšuje z 230 na 340 korun měsíčně, ročně tedy na 4 080 korun. Pro získání příspěvku od státu bude ale třeba začít také více spořit – minimálně 500 korun měsíčně, na nejvyšší příspěvek pak dosáhnete při úložce 1 700 korun měsíčně.

Druhou stranou mince, co se týče změn u státních příspěvků, jsou pak senioři, pobírající starobní důchod. Tito střadatelé nebudou mít od 1. července nárok na státní příspěvek. „Platí to jak pro stávající, tak nové smlouvy. Příspěvky zaměstnavatele a daňové úlevy budou moci důchodci nadále využívat,“ doplňuje Jan Pivoda, expert na právo & compliance pro společnost Broker Trust.

KB Penzijní společnost státní příspěvek vykompenzuje

Vlivem legislativních změn tak penzijní společnosti uvažují o speciálních akcích, které státní příspěvek budou nějaký čas kompenzovat.

Jako první oznámila svou nabídku KB Penzijní společnost. Ta garantuje penzistům „státní příspěvky“ do konce roku 2025 v podobě akce „Věrnostní odměna“.

„Věrnostní odměnu budeme připisovat všem klientům, kteří splní následující podmínky: nebude jim od 1. 7. 2024 vyplácen státní příspěvek, protože jim byl přiznán starobní důchod; na svém penzijku mají nejméně 500 tisíc korun, s tím, že chybějící zůstatek je případně možné jednorázově doplatit; měsíčně si dále spoří alespoň 300 korun; ze smlouvy nemají vyplácenou jakoukoliv penzi, nebo o ní nemají požádáno,“ uvádí KB Penzijní společnost. 

Výše věrnostní odměny se bude řídit:

 • u stávajících smluv dle připsaného státního příspěvku v lednu 2024,
 • u smluv založených do 1. 7. 2024 dle prvního státního příspěvku připsaného na smlouvu,
 • u smluv založených po 1. 7. 2024 dle výše vlastního příspěvku a pravidel pro státní příspěvky platných do 30. 6. 2024.

Nabídku chystají další penzijní společnosti

Další penzijní společnosti o podobných akcích uvažují, nezveřejnily však ještě bližší podmínky. Jde například o Českou spořitelnu a její penzijní společnost. „Chystáme speciální nabídku pro všechny klienty, kteří od července ztratí nárok na státní příspěvek. Ta by měla v jistém smyslu těmto klientům výpadek státního příspěvku nahradit,“ uvedl za oddělení komunikace České spořitelny Lukáš Kropík

Obdobně na dotazy e15 odpovídaly i Allianz, penzijní společnost, NN Penzijní společnost a ČSOB Penzijní společnost. Tyto finanční domy o podobné akci pro seniory také uvažují. Individuální nabídky jsou pak ve hře u Generali penzijní společnosti. „Pokud by chtěl klient v důchodovém věku ukončit svoje spoření z důvodu ztráty nároku na státní příspěvek, má naše společnost k dispozici individualizovanou nabídku s motivací pro pokračování ve spoření. Není vyloučeno, že tuto nabídku a její pravidla budeme s ohledem na potřeby klientů dále upravovat," sdělil Petr Brousil, místopředseda představenstva Generali penzijní společnosti.

Conseq státní příspěvek nahradit neplánuje

Opačný přístup zastupuje Conseq. „O podobné akci prozatím neuvažujeme, tedy nemáme v plánu kompenzovat starobním důchodcům nevyplacené státní příspěvky. V rámci našeho penzijního kmene jde o relativně malou část z celkového počtu účastníků,“ vysvětluje Jan Macek, Relationship manager Conseq Investment Management.

Podobně je na tom i penzijní společnost Rentea. „Vzhledem k tomu, že jsme na trhu necelé 3 roky, nemáme velké množství klientů, kteří jsou v důchodovém věku,“ komentuje Lucie Jurníčková, produktová ředitelka penzijní společnosti Rentea.

Těm, co mají přiznaný starobní důchod, ale ještě pracují, by pak doporučila, ať si smlouvu ponechají, protože budou moci uplatňovat daňové odpočty, a to na celý sjednaný a zaplacený příspěvek účastníka.

„Standardně je nárok na odpočet až od hranice pro maximální státní příspěvky, tedy od 1.7.2024 to bude částka zaplacená nad 1 700 korun. Tedy klient, co má nárok na státní příspěvky, bude při platbě 1 700 korun dostávat státní příspěvek ve výši 340 korun, ale nemůže si na odpočet daně uplatnit nic, klient, co má přiznán starobní důchod a pracuje, nedostane státní příspěvek, ale bude si moci dát celý příspěvek 1 700 korun jako úlevu na dani,“ uvádí Jurníčková.

Klientům s přiznaným starobním důchodem pak navíc doporučuje, aby neukončovali smlouvu, pokud nemají splněnou dobu spoření. „V tomto případě je dobré například snížit příspěvek na minimum, tedy 100 korun a dospořit do nároku na jednorázové vyrovnání. V případě, že byste ukončili smlouvu před dosažením spořicí doby, tedy nesplnili byste podmínky smlouvy, přišli byste i o stávající státní příspěvky na smlouvě,“ doplňuje Jurníčková.

Důchodové kalkulačky na e15

Spočítejte si pomocí našich kalkulaček výši starobního důchodu, osobní vyměřovací základ a důchodový věk:

„Penzijko“ a další změny pro rok 2024

 • Na dvojnásobek se navyšují daňové odpočty, ročně až na 48 tisíc korun, což představuje slevu na dani až 7 200 korun za rok. Do konce června se započítávají pro odpočty platby nad 1 000 korun za měsíc, od července pak nad 1 700 korun za měsíc. Limit 48 tisíc korun je společný pro doplňkové penzijní spoření (DPS), penzijní připojištění, životní pojištění i dlouhodobý investiční produkt (viz dále). Při žádosti o odbytné – předčasné vyplacení vlastních naspořených prostředků – je třeba dodanit úlevu za posledních 10 let.
 • U smluv sjednaných od 1. ledna se prodlužuje minimální doba spoření na dvojnásobek, tedy na 10 let (120 měsíců). U dříve sjednaných smluv zůstává zachována podmínka 5 let (60 měsíců). Druhá podmínka pro nárok na dávku – věk 60 let – zůstává zachována v obou případech. Nadále je možné jednorázové vyrovnání, jakmile vznikne nárok na dávku.
 • Pokud spoříte v rámci penzijního připojištění ve „starém“ transformovaném fondu, můžete si tuto smlouvu zakonzervovat a spořit nově v doplňkovém penzijním spoření (včetně příspěvků zaměstnavatele), a využít tak potenciál vyššího výnosu.
 • Prostředky z transformovaných fondů lze převádět do DPS i k jiné než ke stávající penzijní společnosti. Převod je umožněn i klientům starším 60 let, kteří už splňují nárok na výplatu dávky. Nemohou ale prostředky převádět mezi DPS jednotlivých penzijních společností.
 • Nadále platí, že si děti budou moct vybrat až třetinu naspořených prostředků (bez státních příspěvků a příspěvků zaměstnavatele) po 18. narozeninách. Na podání žádosti bude více času, a to až 24 měsíců od data 18. narozenin. Aby si mohly děti peníze vybrat, spořit musí minimálně 10 let a v posledních 24 měsících nesmí dojít k převodu k jiné penzijní společnosti.
 • Aktuálně bude možné využít kombinaci výplat na konci spoření, a to formou částečného jednorázového výběru společně s jedním typem penze spolu s ukončením smlouvy.
 • U jednorázového vyrovnání se zrušilo danění příspěvku zaměstnavatele, platí to pro smlouvy založené od 1. ledna 2024. Danění se lze vyhnout převedením smlouvy k jiné penzijní společnosti.
 • Při výplatě odbytného na smlouvách založených od začátku letošního roku si příspěvek zaměstnavatele za období 10 zdaňovacích období daní sám účastník. Starší příspěvky zdaní penzijní společnost.