Předčasný důchod: Nové podmínky pro dřívější odchod do penze | e15.cz

Předčasný důchod: Nové podmínky pro dřívější odchod do penze v příkladech

Jak se změní výpočet předčasného důchodu?
Jak se změní výpočet předčasného důchodu?
• 
ZDROJ: E15 (Midjourney)

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Po legislativních změnách bude předčasný důchod méně výhodný než nyní. Podívejme se na nejvýznamnější plánované novinky u předčasných důchodů.

V případě úspěšného legislativního procesu by měla být účinnost změn od září, přesné datum však bude záviset na průběhu schvalování. Co by měli zájemci o předčasný důchod vědět?

Do předčasného důchodu později

Aktuálně platí, že kdo má řádný důchodový věk vyšší než 63 let, může do předčasného důchodu odejít nejdříve v 60 letech. Kdo má řádný důchodový věk nižší než 63 let (týká se žen, které vychovaly více dětí), může odejít do předčasného důchodu nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Po případné účinnosti zákonných změn bude možné odejít do předčasného důchodu nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku.

Důchodový věk v příkladech

  • Pan Tomáš se narodil 10. 7. 1963 a jeho řádný důchodový věk je 64 let a 8 měsíců. Do předčasného důchodu může odejít ještě 10. 7. 2023 v 60 letech, neboť věku 60 let dosáhne před případnou účinností legislativních změn.
  • Paní Simona se narodila 20. 12. 1964 a vychovala tři děti. Její řádný důchodový věk je 62 let a 8 měsíců. Do předčasného důchodu může odejít nejdříve 20. 8. 2024. Změna podmínek pro nejdřívější odchod do předčasného důchodu se na ni nevztahuje. I před změnami nemohla odejít do předčasného důchodu dříve než o tři roky dříve.

Kalkulačka: Kdy odejít do důchodu >>>

Omezení valorizace předčasných důchodů

Všechny státní důchody se pravidelně od ledna zvyšují díky valorizaci, základní výměra se zvyšuje v korunovém vyjádření a procentní výměra příslušným procentem. Zákonné úpravy přitom počítají s omezením valorizace pro předčasné důchodce až do dosažení řádného důchodového věku pouze o zvýšení základní výměry.

Vyšší krácení za předčasnost

Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní. Aktuálně platí, že krácení výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dní je 0,9 procenta za období prvních 360 kalendářních dnů, 1,2 procenta za období od 361. do 720. kalendářního dne a 1,5 procenta od 721. kalendářního dne. Nově by však krácení činilo vždy 1,5 procenta výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dní.

Krácení – příklad výpočtu

  • Pan Luděk odejde v srpnu do předčasného důchodu dříve o 1080 dní, krácení výpočtového základu bude činit 14,4 procenta (4 × 0,9 procenta + 4 × 1,2 procenta + 4 × 1,5 procenta). Paní Vendula odejde do předčasného důchodu koncem roku 2023 po zákonných změnách, rovněž o 1080 dní dříve, krácení by však činilo 18 procent z výpočtového základu (12 × 1,5 procenta).

Omezení práce na DPP

Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. Nejčastěji si tedy v praxi předčasní důchodci přivydělávají na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou deset tisíc korun a méně, a to i pro více zaměstnavatelů současně, protože limit pro neplacení se sleduje u každého zvlášť.

Daňové změny mimo jiné však počítají od příštího roku s omezením neplacení sociálního pojištění u dohod o provedení práce při práci pro více zaměstnavatelů současně pouze do limitu ve výši 40 procent průměrné mzdy.

Nutnost získání vyšší doby pojištění

Pro přiznání starobního důchodu musejí žadatelé získat alespoň minimální dobu pojištění. Pro přiznání řádného i předčasného důchodu činí 35 let. Zákonné změny počítají se zvýšením minimální doby pojištění u předčasných důchodů na 40 let.

Minimální doba pojištění – příklad výpočtu

  • Paní Kateřina chce v červenci (před účinností změn), tedy o necelé tři roky dříve před dosažením důchodového věku, odejít do předčasného důchodu. Splní věkovou podmínku a získá i dobu pojištění v rozsahu 37 let. Paní Kateřině bude tedy předčasný důchod přiznán.
Autor: Petr Gola

Mzdová kalkulačka