Investice do energetických fondů – příležitost pro drobné i kvalifikované investory

Elektřina

Elektřina Zdroj: E15

Elektrárna a obnovitelné zdroje energie.
Instalace fotovoltaické elektrárny PRE na rodinném domě v Újezdě nad Lesy
.
4
Fotogalerie

Energetický sektor nabízí stabilní zhodnocení, přesto, nebo právě proto, že nyní zažívá velmi dynamické období. Důvodů je hned několik – podpora obnovitelných zdrojů energie napříč celou EU či důraz na energetickou efektivnost a úspory. Proč a jak vybírat investici cílenou právě tímto směrem?

Investice do hmotných aktiv obecně přinášejí investorům větší jistotu a klid. Fondy zaměřené na energetiku jsou tak rozhodně zajímavé svým stabilním výnosem, který není tolik závislý na dění na trhu. „Stačí se podívat na výsledky ČEZ nebo EPH, které pandemická krize ve výsledku nijak zásadně neovlivnila,“ míní Ondřej Hartman, profesionální investor a zakladatel portálu FXStreet.cz.

„Energetické společnosti byly v loňském roce nejvíce zasažené pandemií a cenovou válkou OPEcu a i přes razantní růst v posledních měsících, je energetický sektor jediný, který se stále obchoduje pod úrovní z února loňského roku, tedy úrovní před propadem trhů,“ doplňuje Ondřej Koňák, portfolio manažer Partnes investiční společnosti.

Stabilní ekonomický plán

Investice směr energetika nemají ani tendence klesat do záporných hodnot. Fond držící podkladová aktiva například v podobě projektů vodních, větrných či fotovoltaických elektráren má předem dané a zpravidla garantované tržby na dobu života investice.

Náklady lze u těchto projektů dobře předpovídat i korigovat. Výsledkem je proto dobrá stabilita ekonomického plánu projektu.

Největším rizikem z pohledu těchto projektů je riziko regulatorní, tedy změna podmínek podpory, která se ale zpravidla týká buď jen jednoho státu, nebo jen jedné technologie. Optimální obranou je tedy správně portfolio správně diverzifikovat, a to jak technologicky, tak i regionálně.

Výhled je optimistický

Přestože tradiční energetický sektor čelí celé řadě výzev, z nichž nejvýznamnější je postupná transformace v souladu s politikou nulové karbonové stopy, jsou aktuální valuace podle Ondřeje Koňáka velice atraktivní pro střednědobé investory.

I Ondřej Hartman vidí investice do fondů zaměřených na energetiku spíše jako běh na delší trať, což odpovídá právě životnosti projektů. Podle Hartmana se investice do energetických fondů dá přirovnat ke koupi hodnotových akcií nebo korporátních dluhopisů, tj. průměrný výnos s relativně nízkou mírou rizika.

Energetický sektor by tak mohl být zajímavý jak pro drobné investory, tak pro investory kvalifikované. „Už proto, že sektor energií patří mezi takzvané cyklické sektory, kterým se na trhu zpravidla velice dobře daří v obdobích oživení ekonomik po krizích, a právě v takových časech se zřejmě nyní nacházíme,“ vysvětluje Václav Pech, investiční analytik společnosti Broker Trust.

Drobní investoři, kteří nechtějí sami podstoupit riziko výběru jednotlivých akcií do svých portfolií, zde mají velký výběr mezi různými podílovými fondy nebo ETF zaměřenými právě na energetický sektor. Rozšiřuje se také nabídka v oblasti fondů kvalifikovaných investorů. Novou investiční příležitostí je zde třeba podfond CREDITAS Energy. Ten je zajímavý tím, že jádrem jeho majetku je podíl v pěti energetických společnostech věnujících se distribuci. Díky tomu má pozici čtvrtého největšího distributora elektrické energie v České republice. „Zhodnocení fondu bude mít podobu růstu hodnoty akcií s tím, jak se budou zhodnocovat spravovaná aktiva,“ popisuje Richard Holešinský ze skupiny CREDITAS a dodává: „Předpokládáme, že fond bude zajímavý hlavně pro konzervativní investory, kteří plánují držet akcie delší dobu a pro které bude atraktivní nastavení s pevně daným rozptylem růstu hodnoty.“

Loňský rok byl pro sektor energií mimořádný

V posledním roce výkonnost sektoru energií jako celku prakticky kopírovala široký index SP500, a přinesla tak svým investorům zajímavé a zcela mimořádné zhodnocení blížící se padesáti procentům. To ovšem platí pro sektor klasických energií. „Zcela jiná byla realita investorů v takzvaném „clean energy“ sektoru reprezentovaném indexem SP Global Clean Energy, který za posledních dvanáct měsíců drtivě překonal výkonnost ostatních indexů a aktuálně za zmíněné období zhodnotil o téměř sto třicet procent,“ uvádí Václav Pech, investiční analytik společnosti Broker Trust, s tím, že u čistých energií nyní tak dramatický potenciál, v případě racionálního trhu, po loňském silném růstu nevidí.  I klasické poměrové ukazatele pro tento sektor říkají, že je zde poměrně draho. Naopak je optimistou ohledně klasických velkých společností ze sektoru energií.