Stručný průvodce investováním: Umění jako součást investičního portfolia | E15.cz

KoronaHelpdesk E15

Jak ekonomicky přežít koronavir

Více k tématu

Stručný průvodce investováním: Umění jako součást investičního portfolia

Vladimír Rosel

Umění se už stalo uznávanou součástí investičního portfolia. Likvidita uměleckých děl, byť limitovaná, se s rostoucí četností aukčních prodejů a veletrhů neustále zlepšuje. Hodnotu takového alternativního aktiva je možno za určitých podmínek také dočasně zmonetizovat pomocí půjčky zajištěné dílem.

O ceně umění, jako o emočním aktivu se subjektivním vnímáním hodnoty, rozhoduje nabídka, která je omezená. Volatilita hodnoty aktiva je závislá na trendu poptávky, ale především na dostupnosti finančních zdrojů kupujících. Když se v čase sejde trend a volné zdroje je cena maximální, ale za předpokladu, že jsou vlastníci ochotni prodávat.

Stručný průvodce investováním: Investiční fondy – pro každého něco

Měřitelnost a pravidelné sledování vývoje hodnoty uměleckého díla jsou díky malé likviditě a jedinečnosti díla prakticky nemožné. Jedná se vždy, až do momentu prodeje díla, jen o proximaci jeho hodnoty. Investice do umění představuje tezauraci volných prostředků a zároveň diverzifikaci do aktiva nekorelujícího s ostatními třídami aktiv.

Pozor však na náklady spojené s držením umění. Naakumulované náklady tak případně vyrovná až výnos z prodeje díla. Pro investora-sběratele je důležitá kvalitní evidence investice. Čím lépe popsaná provenience, stav díla či restaurování, tím více se dá dílo-sbírka zhodnotit.

Stručný průvodce investováním: Nemovitosti

Umění, podobně jako například zlato, nepřináší vlastníkům úrok ani dividendu, za to může být zajištěním pro reversní hypotéku. Sběratel-investor tak nemusí nutně realizovat potřebnou likviditu prodejem sbírky nebo díla, ale může využít specializovanou půjčku zajištěnou uměním.

Autor je z firmy Encor Wealth Management.

Stručný průvodce investováním: Specifika dluhopisů v Česku

Autor: Vladimír Rosel
 

Mzdová kalkulačka