EET přineslo státu 33 miliard korun, tvrdí Ministerstvo financí | E15.cz

EET přineslo státu 33 miliard korun, tvrdí Ministerstvo financí

Aleš Pospíšil

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Díky náběhu 3. a 4. vlny má daňový výnos plynoucí z evidence příští rok přesáhnout 15 miliard korun. Pro rok 2021 se odhaduje ještě o 4 miliardy korun více.

Elektronická evidence tržeb je tu s námi už tři roky. Ministerstvo financí (MF) při této příležitosti bilancuje: „V průběhu prvních tří let provozu získaly veřejné rozpočty díky EET na daních a pojistných odvodech 33 mld. korun navíc. Po náběhu zbývajících vln se fiskální přínos ještě zvýší, v roce 2020 dosáhne 15,2 mld. korun, v roce 2021 pak půjde o 19,2 mld. korun.“

9 tisíc nových hospod

Černé scénáře odpůrců EET, kteří predikovali hromadné ukončování podnikatelské činnosti se nepotvrdily. Naopak, dle MF například počet živností v hostinské činnosti od prosince 2016 vzrostl o bezmála 9000.

MF se dále odvolává na čísla Českého statistického úřadu o tempu růstu tržeb, které se ihned po zavedení EET v dotčených odvětvích zněkolikanásobily, v pohostinství a stravování meziročně vzrostly o více než 20 procent. Pozitivním efektem EET je také vývoj mezd v těchto odvětvích.

Podle dat ČSÚ tempo růstu průměrné hrubé mzdy v pohostinství v posledních třech letech výrazně převýšilo mzdovou dynamiku ve zbytku České republiky – průměrně mezi lety 2017 až 2019 je dynamika růstu mezd v tomto sektoru rychlejší o 7,4 procentních bodů.

Po třech letech je dle MF dále zjevné, že díky EET došlo k výraznému zefektivnění a zacílení kontrol finančních úřadů. Zatímco v předchozích letech byl počet daňových kontrol okolo 80 tisíc ročně, v letošním roce se počet kontrol sníží na 67 tisíc. To představuje pokles o více než 15 tisíc kontrol ročně. Díky EET jsou totiž kontroly cílenější.

Podpora za nižší daně

Mezi další pozitivní efekty EET lze uvést elektronizaci podnikání, jelikož byrokracii vyvažuje lepší přehled nad tím, co se děje. Nesporný je také fakt, že EET má od počátku podporu většiny profesních a oborových svazů, komor a asociací.

Zejména podnikatelé v pohostinství totiž na EET vydělali a ještě vydělají. Před náběhem evidence totiž prodávali jídlo a pití se sazbou DPH ve výši 21 procent. Teď platí sazba 15 procent, což znamená, že jim z každých zákazníkem utracených 121 korun zůstane 6 korun v kapse navíc (státu odvedou 15 namísto 21 korun).

Od května 2020 jim sazba klesne na 10 procent, což jim přinese další peníze. Sazba klesne nejen na stravovací služby, ale také na točené pivo, e-knihy, vodu, vodné a stočné a další komodity s vysokým podílem lidské práce.

Mzdová kalkulačka