Jak je to se zrušenými poukazy na kulturní akce | E15.cz

Jak je to se zrušenými poukazy na kulturní akce

Koncert
Koncert
• 
ZDROJ: E15

Romana Rybová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Opatření proti šíření koronaviru samozřejmě postihla i kulturní akce zahrnující divadelní a filmová představení, koncerty, pohybové a taneční produkce, festivaly nebo přehlídky. Nedávno však byla chválena úprava, díky které došlo ke zmírnění dopadů na kulturní oblast. dTest radí, v jakých případech vám musí pořadatel vrátit peníze a kdy je možné místo vrácení peněz vystavit poukaz.

Nová právní úprava

Pořadatelé museli zrušit spoustu akcí, které byly naplánované na jaro a léto letošního roku. Většinou to pořadatelé řešili tak, že nabídli držitelům vstupenek, aby si je nechali a využili je na jinou náhradní akci. Často se ale stalo, že lidé s tímto postupem nesouhlasili a chtěli vrátit peníze za vstupné. Po schválení nové právní úpravy ale pořadatelé mají právo u akcí, které se mají konat do 31. října 2020, místo vrácení peněz vystavovat poukazy na jinou akci. Jestliže se tedy pořadatel rozhodne vystavit poukaz, nemá zákazník nárok na okamžité vrácení vstupného.   

„Zákazníci, kteří si zakoupili vstupenky na kulturní akce, které se měly konat do 31. října 2020, mohou pořadatele těchto akcí požádat až do 31. března 2021 o vydání poukazu na jinou kulturní akci. Uplatnit poukaz pak mohou na akce s termínem konání do 31. října 2021. Pokud toho nevyužijí, májí následně nárok na vrácení peněz, a to do 14 dnů od skončení ochranné doby. Tou se rozumí doba, která počíná běžet dnem oznámení pořadatele o zrušení kulturní akce prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků a končí dnem 31. října 2021,“ vysvětluje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Platnost náhradních poukazů

Poukazy vystavené jako náhradní jsou platné po dobu trvání ochranné doby a musí mít minimální hodnotu původního vstupného. Poukazy mají být vydány v listinné podobě, případně mohou být vydány elektronicky, pokud byla původní smlouva uzavřena stejnou formou a zákazník s tím souhlasí.

Jestliže pořadatel nespolupracuje a dělá mrtvého brouka, zákon umožňuje i dřívější skončení ochranné doby. K tomu může dojít tehdy, když pořadatel nevydá zákazníkovi poukaz do jednoho měsíce od požádání či nenabídne zákazníkovi vstupenky na náhradní akci do šesti měsíců od vydání poukazu. Ochranná doba díky tomu skončí dříve a pořadatel musí vrátit peníze do 14 dnů od jejího skončení.

„Zvláště zranitelné skupiny zákazníků mohou poukaz odmítnout a požádat pořadatele o vrácení uhrazeného vstupného. Mezi tyto skupiny patří zdravotně postižení lidé, nezaměstnaní, těhotné ženy, rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené, lidé starší 65 let a samoživitelky nebo samoživitelé,“ doplňuje Hekšová.

Pořadatelé kulturních akcí musí ze zákona své zákazníky informovat o jejich právech. A to jasným a srozumitelným způsobem.

Autor: Romana Rybová

Mzdová kalkulačka