Příspěvek na školní pomůcky. Pomoc je možná i od státu | E15.cz

Příspěvek na školní pomůcky. Pomoc je možná i od státu

Romana Rybová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Děti nastoupí co nevidět do školy a rodiče se tak musí připravit na nemalé výdaje. Ať už to jsou peníze vydané za pracovní sešity, pomůcky nebo kroužky. Co ale dělat, pokud se financí nedostává? Může pomoci stát. Příspěvek má však svá pravidla.

Pokud rodiče opravdu nemají peníze, mohou žádat o dávku okamžité mimořádné pomoci. Rodič pak může peníze využít na pomůcky, ale třeba i na lyžařský kurz. O tuto mimořádnou okamžitou pomoc mohou žádat rodiny nezaopatřených dětí do věku 26 let. Pokud jde o vysokoškoláky, musí studovat prezenčně.

Jde o dávku jednorázovou a nenárokovou. „Dávku je možné poskytnout, když klient nemá dostatek peněz na zaplacení odůvodněných nákladů spojených se vzděláváním nebo zájmovou činností nezaopatřených dětí (tedy ji lze uplatnit také na úhradu školních výdajů). V neposlední řadě se tato pomoc týká lidí, respektive žáků, kteří nemají v daném čase a s ohledem na neuspokojivé sociální zázemí, finanční prostředky a hrozí jim tak sociální vyloučení,“ vysvětluje Kateřina Beránková, tisková mluvčí Úřadu práce ČR.

Dávka je poskytována na základě celkového zhodnocení individuální situace žadatele a odůvodnitelnosti konkrétního výdaje. V řízení o přiznání dávky posuzuje ÚP ČR příjmy a celkové sociální a majetkové poměry rodiny. Současně se bere zřetel i na problematiku začlenění dítěte do dětského kolektivu. Po celkovém posouzení stanoví ÚP ČR výši dávky, a to až do výše konkrétního nákladu. Součet poskytnutých dávek však nesmí v rámci kalendářního roku překročit 10násobek částky životního minima jednotlivce, tj. max. 38 600 korun.  

Úřad práce tak může dítěti zaplatit třeba i aktovku. Neznamená to ale, že si žadatelé mohou koupit jakoukoliv školní tašku a žádat za ni peníze. Pracovníci mají své tabulky. Pokud rozhodnou že nejlevnější aktovka stojí třeba 400 korun, víc není možné dostat. ÚP ČR vždy při posuzování žádosti přihlíží k aktuálním cenám konkrétních školních pomůcek v dané lokalitě. 

Jak požádat

O dávku zájemci žádají na příslušném pracovišti úřadu práce. Konkrétně budou žádat o dávku hmotné nouze, respektive mimořádnou okamžitou pomoc, na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících se vzděláním, případně se zájmovou činností nezaopatřeného dítěte. Do žádosti je třeba popsat sociální a majetkovou situaci rodiny a rozsah nezbytných nákladů a jejich předpokládanou cenu. K tomu je nutné přiložit seznam pomůcek. A potom už je vše na posouzení úřadu práce. Jestliže je dávka přiznána, úřad stanoví částku s ohledem na příjmy žadatele či majetkové poměry rodiny (společně posuzovaných osob).

„V případě, kdy osoba nemá dostatečné finanční prostředky na úhradu nezbytného nákladu, je dobré o dávku MOP požádat s dostatečným předstihem před termínem, kdy se má náklad uhradit. Žadatel mimo vyplněné žádosti dokládá i seznam pomůcek, které po žácích požaduje konkrétní škola,“ radí Kateřina Beránková. To je ale těžké, protože mnoho škol seznam pomůcek dává rodičům až na začátku září.

O mimořádné okamžité pomoci ÚP ČR rozhoduje bezodkladně. Pokud je vše ze strany žadatele doloženo, celý proces trvá okolo 8 až 10 dní. 

Kolik stojí pomůcky

Podle průzkumu, který provedla společnost Provident, dají rodiče na přelomu srpna a září za nezbytnou výbavu školáka v průměru 3 tisíce korun. V září ale peníze vydané za vzdělání nekončí. Rodiče odhadují, že v průběhu roku utratí za věci související se školní docházkou v průměru dalších 10 tisíc korun. Když si k tomu přičteme ještě výdaje na kroužky, které v průměru dosahují na 5560 korun, jsme na pěkné částce.

„Každoročně zaznamenáváme v posledních týdnech srpna a prvních týdnech září nárůst v poskytnutých půjčkách. V roce 2018 a 2019 jsme zaznamenali nárůst o 25 procent poskytnutých úvěrů oproti červencovým týdnům a začátku srpna. Jelikož ale poskytujeme bezúčelové půjčky, nemůžeme s jistotou říct, kdy se jedná o úvěry, které rodičům vypomáhají s finančně náročným začátkem školního roku. Z našich výzkumů vyplývá, že o půjčce na školní výdaje v minulosti uvažovaly 3 procenta českých domácností. Tento podíl může kvůli dopadům pandemie na rozpočty domácností letos růst,“ říká Kateřina Jarošová, tisková mluvčí společnosti Provident Financial.

Autor: Romana Rybová

Mzdová kalkulačka