Mzdy v Polsku strmě rostou. Česko ve srovnání ztrácí

Mzdy v Polsku

Mzdy v Polsku Zdroj: e15 (DALL-E)

Polsko patří mezi členské země Evropské unie s nejvyšším nominálním růstem průměrné mzdy i minimální mzdy. K citelnému zvýšení minimální mzdy došlo již od ledna. K dalšímu zvýšení minimální mzdy má dojít na základě vládního rozhodnutí z loňskeho podzimu od července 2024. Jak vysoké jsou mzdy v Polsku?

V únoru letošního roku činila průměrná hrubá mzda v podnikovém sektoru v Polsku 7 979 PLN (46 286 Kč), což je o 12,9 procenta více než v únoru 2023. Podnikatelský sektor je dominantní části národní ekonomiky. V částce hrubé mzdy v podnikatelském sektoru tedy nejsou zohledněny mzdy a platy například ve veřejné správě, školství, zdravotnictví či sociální péči.

Ve kterých sektorech jsou mzdy v Polsku nejvyšší?

Nejvyšší průměrná mzda v únoru byla v těžebním průmyslu (13 985 PLN) ve společnostech zabývajících se informačními a komunikačními technologiemi (13 406 PLN), v odborných, vědeckých a technických činnostech (10 849 PLN) a v zemědělství, lesnictví a rybolovu (8 652 PLN). Nejnižší průměrné mzdy v únoru byly v těchto podnikatelských sektorech: ubytování a stravování (5 802 PLN), v ostatních servisních činnostech (6 127 PLN) a v administrativě (6 427 PLN).

Průměrná mzda v Polsku: vývoj od roku 2020

V přiložené tabulce níže máme uveden růst hrubé měsíční mzdy v podnikatelské sféře od roku 2020, vždy v únoru. Růst průměrné mzdy je způsoben růstem základních mezd, výplatou odměn, prémií a příplatků. Data jsou převzata z polského statistického úřadu (Główny Urząd Statystyczny – stat.gov.pl).

Rok/měsíc

Průměrná měsíční mzda (v PLN)

Průměrná měsíční mzda (v Kč)

2024/27 979 PLN46 761 Kč
2023/27 066 PLN41 411 Kč
2022/26 220 PLN36 453 Kč
2021/25 569 PLN32 638 Kč
2020/25 331 PLN31 243 Kč

Výpočet čisté mzdy v Polsku

Z hrubé mzdy je zaměstnancům v Polsku odváděna daň z příjmu a povinné pojistné. U průměrné mzdy činí zdanění na straně zaměstnance dle daňové databáze OECD 23 procent.

Minimální mzdy rostou razantně

Od ledna 2024 činí v Polsku minimální mzda 4 242 PLN (24 861 Kč), což je o 17,8 procenta více než ve druhé polovině loňského roku. Meziroční růst minimální mzdy v Polsku je jeden z nejvyšších ze všech vyspělých zemí světa, kde je minimální mzda stanovena legislativou. Od července se má navíc minimální mzda opět zvýšit, a sice na 4 300 PLN (24 944 Kč).

Srovnání s minimální mzdou v Česku

Aktuálně je minimální mzda v Polsku výrazně vyšší než v Česku (o 31,5 procenta). V přiložené tabulce máme uvedenu hodnotu minimální mzdy v Polsku a v Česku od roku 2020. Pro vzájemné porovnání v korunách je použit aktuální směnný kurz.

Růst minimální mzdy v Polsku je skutečně velmi významný, neboť ještě v roce 2015 činila minimální mzda 1 750 PLN. Začátkem roku 2024 je tak minimální mzda v Polsku vyšší o 2 492 PLN oproti stavu v roce 2015.

Vývoj minimální mzdy v PolskuVývoj minimální mzdy v Česku
ObdobíPLNObdobí
od 1. 1. 20244 24224 861od 1. 1. 202418 900
od 1. 7. 20233 60021 098od 1. 1. 202317 300
od 1. 1. 20233 49020 454
od 1. 1. 20223 01017 640od 1. 1. 202216 200
od 1. 1. 20212 80016 410od 1. 1. 202115 200
od 1. 1. 20202 60015 238od 1. 1. 202014 600

Mzdy v Česku a v Evropě

Jaká je v Česku minimální a průměrná mzda? Na kolik vychází aktuálně medián mezd a co přesně znamená? Jak jsou na tom naši sousedé a další země Evropy?