Mzdy v Polsku: Minimální a průměrné hodnoty a jak funguje zdanění

Jaká je průměrná mzda v Polsku? (ilustrační foto)

Jaká je průměrná mzda v Polsku? (ilustrační foto) Zdroj: CC BY-NC-SA 2.0: rosipaw via Flickr

Polská ekonomika v posledních letech vykazovala velmi dobré výsledky, což se pozitivně projevuje na růstu průměrné a minimální mzdy. Vždyť po červencovém zvýšení minimální mzdy je její měsíční hodnota o 2 300 korun vyšší než v Česku. Jak vysoké jsou mzdy a jejich zdanění v Polsku?

V červnu 2023 byly průměrné hrubé mzdy v podnikovém sektoru ve srovnání s červnem 2022 vyšší o 11,9 procenta a činily 7 335,20 PLN (39 986 korun). Ve srovnání s průměrem z května 2023 hrubé mzdy a platy vzrostly o 2,1 procenta.

Mzdy rostou průřezem celé ekonomiky, nejvíce potom v těžebním průmyslu, elektrárenství a plynárenství. Níže v tabulce máme uvedenu průměrnou hrubou měsíční mzdu od roku 2017 v podnikovém sektoru v posledních čtvrtletích příslušného roku, přepočet na koruny je ovlivněn aktuálním směnným kurzem. Data jsou převzata z polského statistického úřadu (Główny Urząd Statystyczny – stat.gov.pl)

Období

Průměrná měsíční mzda v národní měně

Průměrná měsíční mzda v českých korunách

II. čtvrtletí 20237 364 PLN40 133 Kč
I. čtvrtletí 20237 178 PLN39 129 Kč
IV. čtvrtletí 20226 966 PLN37 973 Kč
IV. čtvrtletí 20216 221 PLN33 912 Kč
IV. čtvrtletí 20205 655 PLN30 827 Kč
IV. čtvrtletí 20195 368 PLN29 262 Kč
IV. čtvrtletí 20185 071 PLN27 643 Kč
IV. čtvrtletí 20174 740 PLN25 839 Kč

Jak vysoká je minimální mzda?

V letošním roce se minimální mzda v Polsku zvyšovala dvakrát, od prvního ledna a od prvního července. Aktuální minimální mzda ve výši 3 600 PLN (19 625 korun) je o 80 procent vyšší než minimální mzda v roce 2017. V červenci je minimální mzda v Polsku vyšší než v Česku již o více než 2 300 korun. Polsko patří mezi členské země EU, kde v posledních letech rostla minimální mzda nejvíce.

V přiložené tabulce máme uveden růst minimální mzdy v Polsku od roku 2017. Pro porovnání je minimální mzda uvedena i v českých korunách, hodnota je samozřejmě ovlivněna aktuálním směnným kurzem. Data jsou převzata z publikace Wirtschafts-und Sozialwissenschftliches Institut Deutschland – Mindestlohndatenbank 2023.

Období

Minimální měsíční mzda v národní měně

Minimální měsíční mzda v českých korunách

od 1.7.20233 600 PLN19 625 Kč
od 1.1.20233 490 PLN19 025 Kč
od 1.1.20223 010 PLN16 408 Kč
od 1.1.20212 800 PLN15 264 Kč
od 1.1.20202 600 PLN14 173 Kč
od 1.1.20192 250 PLN12 265 Kč
od 1.1.20182 100 PLN11 448 Kč
od 1.1.20172 000 PLN10 903 Kč

Zdanění v Polsku

V přiložené tabulce máme uvedeno celkové zdanění mzdy u bezdětného zaměstnance u průměrné hrubé mzdy, podprůměrné mzdy (67 procent průměrné mzdy) a nadprůměrné mzdy (133 procent a 167 procent průměrné mzdy). Zohledněny jsou nejenom odvody na straně zaměstnance (povinné pojistné a daň z příjmu), ale i odvody na straně zaměstnavatele (povinné pojistné placené zaměstnavatelem). Zdanění mzdy je převzato z databáze OECD „Tax Database – Average personal income tax and social security contribution rates on gross labour income“, údaje jsou za celý rok 2022.

Zaměstnanec s průměrnou hrubou mzdou ve výši 7 364 PLN (průměrná hrubá mzda za II. čtvrtletí 2023), tak obdrží na svůj bankovní účet 5 692 PLN. Zdanění na straně zaměstnance je právě 22,7 procenta. Výpočet je proveden u bezdětného zaměstnance, který neuplatňuje žádné speciální daňové výhody a dle výpočtové formule roku 2022.

Zdanění práce v Polsku u jednotlivých příjmů v roce 2022

Mzdové odvodyPrůměrný příjem (v %)
67100133167
Daň z příjmu fyzických osob2,34,96,37,1
Pojištění placené zaměstnancem17,817,817,817,8
Celkové odvody zaměstnance20,122,724,124,9
Pojištění placené zaměstnavatelem16,416,416,416,4
Celkové zdanění práce31,333,634,835,5