Nemocenská při zkráceném úvazku: Na jakou výši dosáhnete?

Nemocenská při zkráceném úvazku: Na jakou výši dosáhnete? (ilustr. foto)

Nemocenská při zkráceném úvazku: Na jakou výši dosáhnete? (ilustr. foto) Zdroj: Profimedia.cz

Řada zaměstnanců z různých preferuje práci na zkrácený úvazek. Jak je to ale během nemoci? Máte nárok na nemocenskou? A proč nemohou na zkrácený úvazek pracovat předčasní důchodci?

Z hrubé mzdy ze zkráceného úvazku se vždy odvádí sociální pojištění, proto mají nárok na nemocenskou i zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek. Podmínka účasti na nemocenském pojištění je totiž splněna.

Nemocenská náleží od 15. dne

V prvních dvou týdnech pracovní neschopnosti náleží náhrada mzdy, kterou vyplácí zaměstnavatel. Na nemocenskou vzniká nárok až od 15. kalendářního dne. Nemocenská přitom náleží i za sobotu a neděli. Nemocenskou vyplácí místně příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení.

Žádné krácení z důvodu práce na zkrácený úvazek

Výpočet nemocenské je stejný při práci na plný úvazek i při práci na zkrácený úvazek. Z důvodu částečného úvazku nedochází k žádnému znevýhodnění či krácení při výpočtu nemocenské. Základním vstupním údajem pro výpočet nemocenské je však průměrná hrubá mzda, která je při práci na zkrácený úvazek nižší, než by byla při práci na plný úvazek, takže z tohoto důvodu je výsledná nemocenská nižší.

Výhodnější výpočet pro dlouhodobou nemocenskou

Při samostatném výpočtu nemocenské je zvýhodněná dlouhodobá nemocnost, když do 30. dne pracovní neschopnosti je nemocenská 60 procent redukovaného denního vyměřovacího základu, od 31. dne do 60. dne již 66 procent a od 61. dne dokonce 72 procent.

Kalkulačka nemocenské ze zkráceného úvazku

V přiložené tabulce máme vypočtenu nemocenskou za 14 dní, za 30 dní, 45 dní a 90 dní. Vždy od 15. kalendářního dne nemoci, tedy po vyčerpání náhrady mzdy. Hrubá mzda u zkráceného úvazku může být nižší, než činí minimální mzda ve výši 18 900 korun platná pro práci na plný úvazek. Výpočty máme provedeny pro práci na zkrácený úvazek, proto je nemocenská vypočtená v rozmezí hrubé mzdy od 15 tisíc korun do 50 tisíc korun. 

Hrubá mzdaSouhrnná nemocenská a denní průměr dle délky trvání (v Kč)
15 dní30 dní45 dní90 dní
15 tisíc Kč4 005/2678 388/28012 798/28427 172/302
20 tisíc Kč5 340/356 11 170/37217 035/37936 214/402
25 tisíc Kč6 660/44413 950/46521 285/47345 226/503
30 tisíc Kč7 995/53316 746/55825 551/56854 298/603
35 tisíc Kč9 330/62219 528/65129 788/66263 296/703
40 tisíc Kč10 665/71122 324/74434 054/75772 368/804
45 tisíc Kč11 995/79725 030/83438 185/84981 170/902
50 tisíc Kč12 855/85726 900/89741 030/91287 204/í69

Předčasní důchodci nemohou pracovat na zkrácený úvazek

Legislativou je stanoveno, že předčasní důchodci nemohou mít do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. Předčasní důchodci tedy nemohou pracovat na zkrácený úvazek a nemohou pobírat nemocenskou.

Jak dlouho se může nemocenská pobírat?

Zaměstnání na zkrácený úvazek nijak negativně neovlivňuje délku pobírání nemocenské. Podpůrčí doba u nemocenské je dle § 26 zákona nemocenském pojištění nejvýše 380 kalendářních dní. Po jejím uplynutí vám může být prodloužena pouze na základě podané žádosti a pokud lze očekávat, že pojištěnec v krátké době, nejdéle však v době 350 kalendářních nabude pracovní schopnost.

Starobní důchodci a nemocenská

V řádném důchodovém věku je možné mít libovolné příjmy. V praxi oblíbeným přivýdělkem starobních důchodců je právě práce na zkrácený úvazek. I starobní důchodci mají nárok na nemocenskou, avšak v omezeném rozsahu. Dle § 28 zákona o nemocenském pojištění náleží starobním důchodcům nemocenská po dobu nejvýše 70 kalendářních dní a nejdéle do dne, jímž skončila doba zaměstnání.