Nemocenská v Česku a na Slovensku: Srovnání a výpočet ze mzdy

Jak vysoká je nemocenská na Slovensku? Porovnání s Českem

Jak vysoká je nemocenská na Slovensku? Porovnání s Českem Zdroj: e15 (DALL-E)

Při delší nemoci náleží na Slovensku i v Česku nemocenská, kterou vyplácí příslušná instituce sociálního zabezpečení. Jak je nemocenská v obou zemích vysoká?

V Česku náleží nemocenská od 15. dne pracovní neschopnosti, na Slovensku od 11. dne pracovní neschopnosti. Částka nemocenské závisí v obou zemích na předchozím rozhodném příjmu.

Výpočet nemocenské na Slovensku

Na Slovensku činí denní nemocenská 55 procent denního vyměřovacího základu, přičemž pro výpočet je stanoven maximální vyměřovací základ, který odpovídá dvojnásobku průměrné mzdy.

Slovensko: Výpočet nemocenské u průměrné mzdy

Za první tři měsíce letošního roku činila průměrná hrubá mzda na Slovensku 1 447 euro, čemuž odpovídá denní vyměřovací základ ve výši 47,57 euro (1 447 euro x 12 měsíců: 365 dní). Denní nemocenská je tedy 26,16 euro (47,57 euro x 55 procent), nemocenská za 30 dní potom 784,80 euro.  

Výpočet nemocenské v Česku

V Česku se nemocenská vypočítává z denního vyměřovacího základu, který se při výpočtu redukuje:

  • Do částky 1 466 korun se započítává z 90 procent,
  • od částky 1 466 korun do 2 199 korun se započítává z 60 procent,
  • od částky 2 199 korun do 4 397 korun se započítává z 30 procent
  • k částce osobního vyměřovacího základu nad 4 397 korun se již nepřihlíží.

Denní nemocenská následně činí v prvních 16 dnech nároku na nemocenskou 60 procent redukovaného denního vyměřovacího základu, v dalších 30 dnech pak 66 procent a následně 72 procent. Při delší pracovní neschopnosti je tedy výpočet nemocenské zvýhodněn.

Česko: Výpočet denní nemocenské

U průměrné hrubé měsíční mzdě za první čtvrtletí letošního roku ve výši 43 941 korun činí denní neredukovaný vyměřovací základ 1 444,64 koruny (43 941 korun x 12 měsíců: 365 dní). Zápočet se tedy provádí pouze v první redukční hranici a redukovaný denní vyměřovací základ je 1 301 korun.

V prvních 16 dnech je denní nemocenská 781 korun (1 301 korun x 60 procent), v dalších 30 dnech potom 859 korun (1 301 korun x 66 procent) a v následujících dne 937 korun (1 301 korun x 72 procent).

Srovnání výpočtu nemocenské

V přiložené tabulce máme proveden výpočet nemocenské za 30 dní, 60 dní a 90 dní u podprůměrné mzdy, průměrné mzdy a nadprůměrné mzdy v Česku a na Slovensku. Vždy se počítají dny, za které nemocenská náleží, tedy až po vyčerpání náhrady mzdy vyplácené zaměstnavatelem. V obou zemích se začíná nemocenská pobírat od jiného termínu.

Podprůměrná mzda je ve výši 67 procent průměrné mzdy, v Česku tedy 29 440 korun a na Slovensku 969 euro, nadprůměrná mzda je ve výši 167 procent průměrné mzdy, v Česku 73 381 korun a na Slovensku 2 416 euro.

a)      Nemocenská za 30 dní

Srovnání mezd
VýpočetČesko částkaČesko v %Slovensko částkaSlovensko v %
Podprůměrná mzda16 448 korun55,9 %525,60 euro54,2 %
Průměrná mzda24 522 korun55,8 %784,80 euro54,2 %
Nadprůměrná mzda34 376 korun46,8 %1 310,70 euro54,3 %

b)      Nemocenská za 60 dní

Srovnání mezd
VýpočetČesko částkaČesko v %Slovensko částkaSlovensko v %
Podprůměrná mzda34 456 korun117 %1 051,20 euro108,5 %
Průměrná mzda51 384 korun116,9 %1 569,60 euro108,5 %
Nadprůměrná mzda72 036 korun98,2 %2 621,40 euro108,5 %

c)      Nemocenská za 60 dní

Srovnání mezd
VýpočetČesko částkaČesko v %Slovensko částkaSlovensko v %
Podprůměrná mzda53 296 korun181 %1 576,80 euro162,7 %
Průměrná mzda79 494 korun180,9 %2 354,40 euro162,7 %
Nadprůměrná mzda111 456 korun151,9 %3 932,10 euro162,8 %

Procentní vyjádření v tabulce výše slouží pouze pro vzájemné porovnání vypočtených částek v Česku a na Slovensku, protože se porovnává nemocenská za různě dlouhé období s průměrnou mzdou.

Z výše uvedených tabulek názorně vidíme, že u běžné nemocenské v rozsahu 30 dní a méně je výpočet nemocenské u podprůměrné mzdy a průměrné mzdy v Česku na Slovensku téměř stejný. U nadprůměrné mzdy je výhodnější na Slovensku, neboť v Česku se projevuje redukce denního vyměřovacího základu.

U delší nemoci je výpočet nemocenské u podprůměrné mzdy a průměrné mzdy v Česku výhodnější, protože se projevuje vyšší sazba za denní nemocenskou. U nadprůměrné mzdy (ve výši 167 % průměrné mzdy) zůstává výpočet výhodnější na Slovensku, opět z důvodu redukce osobního vyměřovacího základu v Česku.

Zdroje: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Sociálna poisťovňa SR