Jak se oddlužit? Čekejte krušných pět let

xx

xx Zdroj: Profimedia

xx
bankrot
..
4
Fotogalerie

Jste zadlužení a nevíte jak z toho ven? Můžete se pokusit oddlužit. Bude to ale trvat krušných pět let, než budete opět „čistí“. Podmínkou je, že budete schopni za tuto dobu splatit minimálně 30 procent ze svých dluhů. Pro věřitele to znamená, že ze svých peněz uvidí pouze část.

Pokud jde o fyzickou osobu, nejčastěji se oddlužení řeší splátkovým kalendářem. Oddlužení je ukončeno soudem po pěti letech, pokud dlužník řádně platí splátkový kalendář. Poté je možné žádat o osvobození od placení zbytku pohledávek. Pokud soud souhlasí, věřitelé mají smůlu.

Není to ale tak jednoduché…

Není to tak, že byste si řekli: požádám o oddlužení a budu mít klid. Žádost o oddlužení může být zamítnuta. Vyhotovení návrhu je třeba provést správně. Jde sice o osobní bankrot požádat samostatně, ale vyhotovení návrhu je složitý advokátní úkon.

Největší procento zamítnutých žádostí je právě z důvodu neodborného vyplnění návrhu na oddlužení, který byl vyhotoven samotnými dlužníky. Návrh musí obsahovat všechny náležitosti, je třeba přidat přílohy a hlavně splnit podmínky oddlužení. S podáním návrhu vám mohou pomoci firmy, které se na tuto problematiku specializují.

Společnost vybírejte pečlivě, abyste se díky ní nedostali ještě do větších problémů. Využít můžete i různých neziskových organizací a bezplatných občanských poraden (např. Poradna při finanční tísni), kde s vámi žádost o oddlužení sepíší.

Přesto jste se rozhodli návrh podat samostatně?

Zde jsou stručné rady. Především je třeba si uvědomit, že musíte být, jak bylo výše uvedeno, schopni splatit minimálně 30 % ze všech vašich dluhů během 5 let. Dlužit musíte alespoň dvěma věřitelům, pohledávky mít po splatnosti delší než 30 dnů, nesmíte být v uplynulých 5 let trestáni za hospodářskou kriminalitu. Pokud tohle vše splníte, můžete vyplnit oficiální formulář oddlužení.

K tomuto formuláři bude potřeba přidat spoustu dokumentů. Jaké to budou, záleží na vašem konkrétním případu. Například potvrzení o současných příjmech, potvrzení o příjmech za poslední tři roky, doložení dluhů, doložení exekucí a rozhodnutí, soupis movitého i nemovitého majetku, smlouvu o důchodu, výpis z rejstříku trestů, oddací list, rodné listy dětí, rozhodnutí soudu o vyživovací povinnosti. V návrhu si můžete zvolit, jaká forma oddlužení je pro vás přijatelnější – splátkový kalendář či zpeněžení majetku.

Návrh na povolení oddlužení se poté podá ke krajskému soudu, podle místa vašeho bydliště. Soud by měl velice rychle, v řádu hodin, rozhodnout, zda váš návrh obsahuje všechny náležitosti a začne probíhat insolvenční řízení. Od tohoto okamžiku se na vás nesmí provádět exekuce. Věřitelé mají 30 dní na to, aby se ke svým pohledávkám přihlásili. Pak se všichni dohodnou, jakým způsobem oddlužení proběhne.

Soud vám může vyměřit zálohu na soudní výdaje. Většinou je to 3 – 10 tisíc korun. Zálohu musíte zaplatit do tří až sedmi dnů. Když vyhlásíte osobní bankrot, budou zastaveny všechny exekuce, skončí vymáhání a růst dluhů. Pochopitelně ale nesmíte dělat další.

Každých šest měsíců budete muset insolvenčnímu správci předkládat přehled příjmů za předešlých šest měsíců. Pokud vaše příjmy narostou, může soud rozhodnout, že zaplatíte více, než původně stanovil. Jako mimořádná splátka bude také použito neočekávané získání peněz (např. dar, výhra).

Pokud naopak přijdete o práci, musíte to neodkladně nahlásit, abyste nespadli do konkurzu. Ten vám hrozí, pokud během daných let nebudete pravidelně splácet. A to už po neuhrazení jedné splátky po dobu delší než 30 dní. V případě konkurzu mají věřitelé nárok na uhrazení celého dluhu.

Po pěti letech splácení podáte návrh k soudu na osvobození od zbývajících dluhů. Soud vás ale bude další tři roky sledovat. Jestliže budete jednat podvodně vůči věřitelům či budete odsouzeni za úmyslný trestný čin související s oddlužením, může vám nařídit zbytek dluhů splatit.

Osobní bankrot v číslech

V lednu letošního roku vyhlásilo osobní bankrot 1286 Čechů. Bylo to o 176 lidí více než v prosinci 2016. Kromě toho bylo podáno dalších 1233 návrhů na osobní bankrot, což je naopak o 259 méně než v prosinci 2016. Od začátku roku 2016 do začátku roku 2017 vyhlásilo osobní bankrot 16 042 dlužníků. Šlo o meziroční snížení o 3 procenta (konkrétně 488 bankrotů).

Oproti roku 2015 se osobní bankroty snížily o 6 procent. Z 19 976 na 18 726. Obecně bylo za rok 2016 vyhlášeno nejméně osobních bankrotů za posledních pět let. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF.