Storno zájezdu: kdy můžete odstoupit od smlouvy o zájezdu | e15.cz

Jak zrušit zájezd při mimořádné situaci

Romana Rybová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Současná situace ve světě spojená s koronavirem nás vede k otázkám, jak postupovat, pokud chceme v mimořádných situacích stornovat zájezd. Kdy má tedy spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy bez sankce? Kdy se naopak poplatkům za zrušení zájezdu nevyhne?

Kdy může od stornovat zájezd zákazník, kdy pořadatel?

Pořadatel může od smlouvy odstoupit v případě, že zájezd ruší nebo zákazník porušil nějakou svoji povinnost. Zákazník může před zahájením zájezdu odstoupit vždy, ale většinou je to spojeno se sankcemi.

Každá smlouva nebo potvrzení o zájezdu obvykle obsahuje informaci o výši odstupného (stornopoplatku), které je zákazník povinen cestovní kanceláři uhradit při odstoupení od smlouvy z důvodů na své straně. „Výše stornopoplatků bývá odstupňována v závislosti na časovém předstihu doručení odstoupení cestovní kanceláři před zahájením zájezdu,“ uvádí ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

Poplatky za stornováí zájedzu by v podstatě měly mít pro zprostředkovatele odškodňovací funkci. 100procentní stornopoplatky jsou těžko odůvodnitelné v případech, kdy jsou součástí zrušeného zájezdu služby, které nebyly využity. Občanský zákoník stanovuje, že výše stornopoplatků musí být přiměřená a na žádost zákazníka odůvodnitelná.

Kdy je storno bez sankcí?

Na odstoupení od smlouvy bez poplatků máte právo pouze v případech nevyhnutelných a mimořádných okolností v dané destinaci. V těchto situacích můžete žádat vrácení veškerých uhrazených plateb, nemáte ale právo na náhradu škody.

„Důvody odstoupení od smlouvy doporučujeme důkladně zvážit, protože mimořádná situace se musí vztahovat přesně na tu oblast, do které má zákazník cestovat. Pokud tomu tak není a cílová destinace je vzdálená od problematických míst, je obvykle možné dovolenou absolvovat bez omezení, a cestovní kancelář tak může za odstoupení od smlouvy naúčtovat příslušný stornopoplatek,“ vysvětluje Hekšová.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR pak ve své ve své zprávě uvádí: "Čeští zákazníci, kteří si zakoupili od cestovní kanceláře zájezd do postižené oblasti koronavirem, mohou podle občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez zaplacení storno poplatků. Ovšem pouze v případě, pokud v místě pobytu, nebo v jeho bezprostředním okolí nastaly tyto mimořádné okolnosti a pokud mají vliv na čerpání služeb nebo dopravu."

Jako důkazy je možné uvést informace o vývoji mimořádných situací v daných zemích poskytované Ministerstvem zahraničních věcí. Ministerstvo vydává doporučení a upozornění pro cestovatele, informuje o preventivních opatřeních a o zrušení či omezení letů do daných zemí. V zemích, kam cestujete mohu být různá onemocnění a epidemie. Proto můžete sledovat i webové stránky Státního zdravotního ústavu.

Koronavirus a sport: hrozí zrušení olympiády nebo MS v hokeji? >>>

Autor: Romana Rybová

Mzdová kalkulačka