Manželské smlouvy: V roce 2019 uzavřen rekordní počet | e15.cz

Manželské smlouvy: V roce 2019 uzavřen rekordní počet

Romana Rybová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

V roce 2019 manželskou smlouvu sepsalo 10 891 párů. To je rekordní číslo od roku 2014, kdy Notářská komora ČR začala vést statistiku úprav majetkového režimu manželů. Nárůst předmanželských smluv je vidět každým rokem.

Co je to předmanželská smlouva

Český zákon jasně stanovuje, jaké budou majetkové poměry partnerů po uzavření sňatku. Pokud to ale chcete jinak, slouží k tomu právě předmanželská smlouva.

Díky ní můžete zákonný majetkový režim změnit na režim smluvený. Tím si pojistíte majetkové poměry pro případ rozvodu nebo i úmrtí jednoho z vás. Tuto smlouvu musíte podepsat u notáře.

Smlouva pouze před sňatkem?

Smlouvu není nutné podepisovat pouze před sňatkem. Může k tomu dojít kdykoliv během manželství. Pro Čechy není podpis předmanželské smlouvy projevem nedůvěry. Tyto smlouvy nepodepisují jen mladí, ale i starší generace.

„V případě podepsání smlouvy před uzavřením manželství je nutné po svatbě předložit příslušnému notáři oddací list. Nic jiného než majetek a majetkové vztahy předmětem takové smlouvy být nemůže, není tedy možné smluvně po partnerovi požadovat například vykonávání domácích prací,“ vysvětluje Radim Neubauer, prezident notářské komory ČR.

Předmanželskou smlouvu uzavírají například už rozvedení lidé, kteří znovu vstupují do manželství, již ale poučení z předchozího nezdaru.

Motivací k uzavření smlouvy je také zajistit majetek dětem z předchozího vztahu. Manželská smlouva jasně stanoví, která část majetku připadá kterému z manželů v případě, že manželství skončí rozvodem. Je tedy nadřazena zákonnému režimu společného jmění manželů.

Pozor na dluhy

„Lidé si manželskou smlouvu nechávají sepsat hlavně kvůli ochraně před odpovědností za dluhy svého protějšku. A to jak před těmi, o kterých již vědí, tak i před těmi, které teprve mohou vzniknout. Smlouvou si určí, že po svatbě žádné společné jmění vůbec nevznikne, a nehrozí tedy, že když kvůli neuhrazenému dluhu partnera přijde exekutor, zabaví majetek i toho z manželů, který dluh nezpůsobil. V takových případech dříve rozhodovaly různé soudní instance různě, nicméně Ústavní soud ČR potvrdil, že manželská smlouva nedlužícího partnera ochrání. Již sezdaní manželé smlouvu také podepisují v případech, kdy jeden z páru začíná podnikat a nechce riskovat, že na případný krach doplatí i rodinní příslušníci, zejména tedy jeho děti,“ říká Radim Neubauer.

Veřejný seznam listin o manželském majetkovém režimu

Jestliže chcete, můžete vaši smlouvu nechat zapsat do veřejného seznamu listin majetkového režimu. Bude vás to opět chránit například před exekutorem. Existenci manželské smlouvy totiž v tomto případě nemusíte dokládat žádné třetí straně.

Pokud tedy je na jednoho z manželů podána exekuce, musí si exekutor zjistit, zda nějaká smlouva neexistuje a pokud je v tomto seznamu zapsána, exekutor se podle ní musí řídit. Nesmí zabavit věci, které jsou výlučným majetkem nezadluženého.

Pokud vaše manželská smlouva nebude v seznamu zapsána, budete mít více práce. Budete ji muset exekutorovi doložit.

Autor: Romana Rybová

Mzdová kalkulačka