Předmanželská smlouva: Uzavřít, či neuzavřít? | E15.cz

Předmanželská smlouva: Uzavřít, či neuzavřít?

Romana Rybová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Podle Českého statistického úřadu rozvodem končí téměř 50 procent manželství. Proto je dobré si některé budoucí věci pojistit a ochránit se. A právě k tomu slouží předmanželská smlouva, respektive manželská smlouva, protože české právo pojem předmanželská smlouva nezná.

To, co jste vlastnili před svatbou, je jen vaše. Od chvíle kdy vstoupíte do manželství a něco získáte, bude to vás obou. Tedy bude to patřit do společného jmění manželů. To neplatí o věcech, které jeden z manželů během manželství získal darem, dědictvím nebo v restituci.

Co je tedy SJM? Mezi společné jmění manželů patří vše, co jeden nebo oba manželé společně během manželství získají. Jde o věci movité i nemovité. Veškeré příjmy, vklady (i úroky z vkladů, které jste měli už před sňatkem), cenné papíry. Pokud si vy z vašeho platu našetříte třeba sto tisíc, na polovinu peněz má nárok váš partner, i když nepřihodil ani korunu. Jeho bude i polovina peněz, které získáte z pronájmu pozemku, jejž jste vlastnili už dvacet let před svatbou. Pochopitelně máme na mysli peníze z pronájmu z doby trvání manželství.

Před vstupem do manželství musí oba snoubenci shodně prohlásit, že mj. zvážili úpravu svých budoucích majetkových vztahů, uspořádání budoucího bydlení a hmotné zajištění rodiny po uzavření manželství. Toto prohlášení je součástí písemné žádosti o uzavření manželství. Nejde jen o prázdná slova, která oddávající říká. V podstatě jde o právní závazek. První věcí, která bude vaším společným vlastnictvím, jsou svatební dary.

Jak díky manželské smlouvě upravit SJM

Přes manželskou smlouvu můžete váš společný majek zúžit. Například si určit, že dům a jeho vybavení bude spadat do společného vlastnictví, auto naopak bude jen manžela a chata zase manželky. Můžete si třeba jasně určit, jakou část domu spoluvlastní manželka a jakou manžel. A nemusí být vše děleno přesně na půl. Může jít třeba o tři čtvrtiny versus jedna čtvrtina.

Váš společný majetek jde i rozšířit. Například pokud jste tak štědří, a rozhodnete se, že dům, který jste vlastnili před svatbou, bude po svatbě patřit i vaší drahé polovičce.

Dále lze volit i oddělený majetek. Jednoduše řečeno žádné společné jmění nebude existovat. Vy budete vlastnit vše, co vyděláte a váš partner zase to, co získá on.

Může i chránit

Manželská smlouva nemusí být uzavírána jen z vypočítavosti. Tedy z důvodu, abyste si v případě rozvodu ochránili svůj majetek. Mnohdy tato smlouva může chránit. To, co nabudete v manželství je tedy společné, neplatí to však pouze pro váš majetek, ale i pro dluhy. Dříve to bylo tak, že kdo dluhy před vstupem do manželství udělal, bude je platit. Nyní ale může exekutor zabavit i váš společný majetek.

Pokud tedy žádnou smlouvu nemáte, může nastat situace, že se váš partner zadluží, bude na něj uvalena exekuce. Nejdříve sice budou exekutoři sahat na jeho majetek, pokud to ale na umoření dluhů nebude stačit, půjdou i po tom vašem, respektive společném jmění. Co se týče dluhů vzniklých v době trvání manželství, tak za ty zodpovídají automaticky oba partneři.

Jestliže vaši manželskou smlouvu zapíšete do veřejného Seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedeným Notářskou komorou České republiky, v případě, že na vašeho partnera bude uvalena exekuce, bude na exekutorech, aby si prostřednictvím této listiny ověřili, jaký majetek je dlužníkův a který váš. Pokud vaše manželská smlouva ve veřejném seznamu listin není, může se stát, že bude zabaven i váš majetek. Vy ho pak budete muset vymáhat zpětně.

A právě z tohoto důvodu často právníci „předmanželské“ smlouvy doporučují. A to hlavně podnikatelům, kteří jdou mnohdy do velkého finančního rizika. Není snad větší šok, než když se při rozvodu dozvíte, že vaše drahá polovička nadělala statisícové dluhy a na vás je polovinu jich splatit. Pokud tedy váš teď už ex není takový charakter, že vše vezme na sebe. 

Je třeba dodat, že smlouvu můžete uzavřít i kdykoliv během manželství. Pokud budete chtít smlouvu uzavírat až během manželství, budete muset předložit oddací list. Smlouva musí mít formu notářského zápisu. Její obsah nesmí odporovat zákonu, nesmí jej obcházet.

Smlouva se musí týkat pouze majetkových poměrů

Manželskou smlouvu si sice můžete sepsat sami, ale nezapomeňte na to, že musí obsahovat pouze úpravu majetkových poměrů. Je zbytečné do ní zavádět, kolik budete mít dětí, komu v případě rozvodu připadnou.

Dále zapomeňte na to, že si smlouvou zajistíte věrnost partnera. Vynechejte například věty typu: V případě nevěry jednoho z manželů, připadne automobil druhému. Nezmiňujte ani nutnost plnění manželských povinností. Vše by stejně bylo neplatné.

Příklad Notářské komory ČR

Snoubenci navštívili notáře s požadavkem, aby si předmanželskou smlouvou mohli stanovit režim oddělených jmění a tedy prakticky vyloučit vznik společného jmění manželů. Snoubenka má dobrou práci s vysokým výdělkem, snoubenec je začínající podnikatel, který často vstupuje do rizikových obchodních vztahů. Proto se dohodli, že každý z nich bude nabývat výlučně majetek a odpovídat za své závazky. V jejich případě manželská smlouva ochrání zejména snoubenku a její příjmy, o které by mohla při neúspěšném podnikání budoucího manžela přijít. Uzavření smlouvy však manželům nebrání v tom, aby majetek nabyli do podílového spoluvlastnictví, u něhož si musí stanovit podíly, v nichž majetek nabydou.

Autor: Romana Rybová

Mzdová kalkulačka