Ministerstvo financí chce zjednodušit a digitalizovat daně, chystá zálohy odpočtů DPH | E15.cz

Ministerstvo financí chce zjednodušit a digitalizovat daně, chystá zálohy odpočtů DPH

Aleš Pospíšil

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Do připomínkového řízení míří legislativa, která má zjednodušit život poplatníkům. Prioritou je portál MOJE daně a zálohy odpočtů DPH.

Cílem novely je motivovat poplatníky k tomu, aby možnost elektronické komunikace s finančním úřadem využívali co nejvíce. Těm, kteří podají daňové přiznání elektronicky, má být prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání k daním z příjmů o 1 měsíc a také získají benefit v podobě dřívějšího vrácení přeplatku na dani.

Nedílnou součástí novely je zrušení povinnosti využívat elektronické formuláře pro poplatníky, kteří si dobrovolně zřídili datovou schránku.

Možnost vrátit část nadměrného odpočtu DPH, u které finanční úřad neprovádí žádnou kontrolu u žádajícího poplatníka, je dlouho očekávanou změnou, po níž volají odborníci i zástupci podnikatelů. Novela přináší konkrétní řešení v podobě vyplácení záloh, což je cesta, kterou lze vyhovět Ústavnímu soudu a přitom od základu nepředělávat daňový řád.

Návrh obsahuje snížení tzv. reparačních úroků na úroveň odpovídající občanskému zákoníku. Ze současných cca 15,75 procenta (tj. 14 + repo sazba) bude úrok z prodlení snížen o 6 procentních bodů na cca 9,75 procenta. Analogicky dojde ke snížení úroku z posečkané částky na polovinu.

V situacích, kdy je naopak úrok vyplácen finančním úřadem poplatníkovi jako kompenzace za dlouhotrvající zadržení nadměrného odpočtu, dojde ke zvýšení ze stávajících cca 3,75 procenta (tj. 2 + repo sazba) o 2 procentní body na cca 5,75 procenta.

Novela tak kromě výrazného zjednodušení zavádí výhodnější postavení poplatníka v rámci řízení vedeného finančním úřadem.

Mzdová kalkulačka