Nabouraný automobil a pojišťovna nechce platit? Nedejte se

ilustrační foto

ilustrační foto Zdroj: Profimedia.cz

Představte si případ, kdy se stanete účastníkem dopravní nehody, někdo do vás nabourá. Všichni účastníci nehody vše správně sepíší, viník nehody své pochybení uzná. Vy si poté necháte vozidlo opravit v autoopravně. Když ale autoservis chce po pojišťovně viníka proplatit fakturu, dojde ke krácení pojistného s tím, že pojišťovna se obhajuje amortizací.

Tedy tím, že opotřebované díly byly nahrazeny novými a řidič se tak obohatil. Pojišťovna v závěru zaplatí o 30 tisíc méně, než by měla. Tento případ řešila společnost Vaše nároky.cz.

Jak se může poškozený bránit?

„Váš postoj a stanovisko je nekorektní a neodpovídá aktuálnímu přístupu k této problematice. Lze s jistotou konstatovat, že Klient se nikterak neobohatil tím, že má nové levé zadní a levé přední dveře. Zatímco před škodnou událostí měl vozidlo nehavarované (s určitou tržní cenou), nyní má opravené ojeté vozidlo po havárii, které má tržně nižší cenu přesto, že má nový blatník a dveře. Za této situace je trvání na korekci nákladů na materiál účelové a úsměvné, klient nezavinil dopravní nehodu a nemá potřebu si přispívat na nové dveře a lak, které nezlepší užitnou ani jakoukoliv jinou hodnotu vozu, ba naopak cenu vozidla na trhu snižují,“ argumentoval právník Petr Novák ze společnosti Vaše nároky.cz. v předžalobní výzvě, kterou protistraně zaslal.

Pojišťovna ale na tuto výzvu nereagovala. I když bylo Ústavním soudem ČR rozhodnuto, že pojišťovna nemá právo na poškozeném požadovat, aby doplácel na nehodu, pokud opravou vozu nedošlo ke zcela zjevnému přínosu pro poškozeného. Proto byla podána žaloba k soudu.

U soudu

U soudu se pojišťovna opět obhajovala amortizací. Dále uvedla, že byl vyměněn i bezpečnostní pás, který neměl s dopravní nehodou nic společného. Poškozený si však nechal vypracovat znalecký posudek, který argumenty pojišťovny vyvracel, a soud mu dal nakonec za pravdu. „Znaleckým dokazováním soud zjistil, že výše fakturované částky nevybočuje z obvyklých cen za takovou opravu. Pokud jde o bezpečnostní pás, sám znalec uvedl, že je uchycen v místě, které bylo poškozeno, tudíž připustil, že mohl být poškozen. Jelikož nebyl tvrzen a prokázán opak, vychází soud z toho, že poškozen byl, a proto byl také vyměněn, tudíž i v tomto rozsahu byla oprava provedena účelně,“ objasňuje soud své rozhodnutí. Pojišťovna tak musela klientovi doplatit 34 764 korun.

Pokud tedy s postupem pojišťovny nesouhlasíte, nedejte se a braňte se.