O příspěvek 5000 korun na dítě můžete požádat do 1. července. Jaké jsou podmínky?

Příspěvek 500 korun na dítě vláda zavedla v roce 2022. (Ilustrační foto)

Příspěvek 500 korun na dítě vláda zavedla v roce 2022. (Ilustrační foto) Zdroj: profimedia.cz

Příspěvek 500 korun na dítě vláda zavedla v roce 2022. (Ilustrační foto)
Příspěvek 500 korun na dítě vláda zavedla v roce 2022. (Ilustrační foto)
3
Fotogalerie

Na rodiny s malými dětmi potýkajícími se s následky inflace cílí jednorázový příspěvek na dítě ve výši 5000 korun. Pomoc je vyplácena domácnostem se středními a nízkými příjmy. Příspěvek začal být vyplácen od srpna minulého roku, pokud jste o něj stále nepožádali, máte čas do prvního července 2023. Poté možnost získat pětitisícový příspěvek na dítě zanikne.

Nárok na příspěvek mají děti narozené od 2. srpna 2004 do 31. prosince 2022. Pokud se vám narodilo dítě ještě do konce roku 2022, můžete o příspěvek požádat až do 1. 7. 2023.

Jak uvádí Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), příjmy domácnosti nemusíte dokládat, jen potvrdíte, že v roce 2021 nepřesáhly milion. Ověření je právě na MPSV.

Stát vyplatil jednorázové příspěvky ve výši pět tisíc korun na každé dítě, což činí přibližně 6,9 miliardy korun. Tato částka byla poskytnuta rodinám s hrubým příjmem do jednoho milionu korun za rok a týkala se více než 1,4 milionu dětí. Ministerstvo práce o tom v červnu informovalo na svém webu.

Úřadem zadaný průzkum ukázal, že polovina rodin využila příspěvky na nákup školního vybavení nebo zařízení pro školky. Pětina rodin si tuto částku uspořila. Někteří odborníci zabývající se sociální problematikou kritizovali způsob přidělování podpory, protože ji považovali za příliš obecnou a s vysokými náklady. Podle údajů ministerstva stát za celý minulý rok vyplatil na dávkách pro děti celkem 3,87 miliardy korun. 

Podmínky: Kdo má nárok na příspěvek 5000 korun na dítě?

  • Podmínkou pro získání příspěvku je věk dítěte, které k 1. srpnu 2022 nedovršilo 18 let.
  • Dalším předpokladem pro přiznání příspěvku je celkový hrubý příjem rodiny, který se za rok 2021 pohyboval pod hranicí 1 milionu korun ročně.
  • O peníze mohou žádat i rodiče dětí, které se narodily od srpna do konce loňského roku. Dětí narozených v letošním roce se příspěvek netýká.
  • Podmínky platí pro dítě s trvalým pobytem a bydlištěm v Česku.
  • Nárok mají i cizinci, kteří v Česku žijí a pracují dlouhodobě.
  • Dávku mohou čerpat pěstouni, manželé či partneři rodičů, vdovci a vdovy. Za rodiče se pro účely vyhodnocení nároku na příspěvek považují nejen biologičtí rodiče, ale také osoby, jimž bylo dítě svěřeno do péče.
  • Čerpající musí s dítětem žít a hradit náklady.

Jak získat příspěvek na dítě

Pobíráte přídavek na dítě

Pokud jste v červenci 2022 pobírali přídavek na dítě, které nedosáhlo před 2. srpnem dospělosti, pak jste tento jednorázový příspěvek 5000 Kč dostali automaticky a není třeba o nic žádat. Byl již vyplacen.

Nepobíráte přídavek na dítě

Pokud přídavek nepobíráte a ještě jste o jednorázový příspěvek nepožádali, můžete tak učinit:

  • elektronicky na klientském portálu MPSV Jenda, kde se přihlásíte přes identitu občana (bank ID, NIA ID, moje ID apod.) 
  • osobně na vybrané pracoviště CzechPOINT (na krajském, městském nebo obecním úřadu) 

Žádost není možné podat osobně přímo na úřadech práce.

„Nezáleží na tom, zda jste zaměstnáni nebo na mateřské či rodičovské, případně bez práce nebo podnikáte. Příspěvek je určen pro všechny děti do 18 let, které žijí v rodině, jejíž příjem v roce 2021 nepřesáhl 1 000 000 Kč hrubého," uvádí MPSV. V přepočtu to znamená 83 333 korun měsíčně (rozhodující však není měsíční, ale roční příjem). Hodnotí se příjmy za kalendářní rok 2021 (ne za rok 2022). O příspěvek mohou žádat rodiče, adoptivní rodiče nebo pěstouni dítěte,“ uvádí MPSV.