Rodičovská dovolená: Délka, výpočet, kdy a jak podat žádost

Rodičovská dovolená (Ilustrační foto)

Rodičovská dovolená (Ilustrační foto) Zdroj: profimedia

Rodičovský příspěvek na rok 2023
Bohatství, ilustrační foto
3
Fotogalerie

Zatímco nárok na mateřskou má pouze rodič splňující účast na pojištění, tak rodičovský příspěvek náleží vždy. Souhrnná částka rodičovského příspěvku je stejně vysoká, nerozhoduje příjmová ani majetková situace. Podívejme se mimo jiné i na praktických příkladech, co je dobré vědět o rodičovském příspěvku.

Výpočet rodičovské: Jakou částku dostanete?

Souhrnná částka rodičovského příspěvku činí i v roce 2023 částku 300 tisíc korun (450 tisíc korun na vícerčata), volbou délky rodičovského příspěvku se upravuje jeho měsíční výše. Během rodičovského příspěvku je možné si přivydělat, přičemž dosahovaný příjem nemá vliv na měsíční částku rodičovského příspěvku.

Kalkulačka rodičovského příspěvku >>> 

Kdo má nárok na rodičovský příspěvek? Co mateřská?

Na rodičovský příspěvek má nárok matka nebo otec, kterým se narodí dítě. Na dávku samozřejmě dosáhnou i adoptivní rodiče. Rodičovský příspěvek nemusíte pobírat hned na novorozence. Rodič, který splnil podmínky, nejprve pobírá peněžitou pomoc v mateřstvímateřskou.

Pokud na mateřskou nárok nemáte, začnete pobírat rodičovský příspěvek hned po narození dítěte. Na mateřskou většinou nárok nemají podnikatelky, studentky či nezaměstnané matky.

Výše rodičovského příspěvku

Každý rodič má k dispozici 300 tisíc korun (u dvojčat a vícerčat je to 450 tisíc), které si může rozvrhnout do několika let. Jaká bude výše vašeho rodičovského příspěvku, ale nezáleží pouze na tom, jak dlouho jej chcete čerpat, důležité je také, kolik jste před nástupem na rodičovskou dovolenou vydělávali, respektive jak velká byla vaše mateřská.

Maximální výše rodičovského příspěvku se odvíjí od výše pobírané peněžité pomoci v mateřství. Maximální měsíční dávka rodičovského příspěvku odpovídá nejvýše 70 procentům 30násobku denního vyměřovacího základu (tedy 70 procentům měsíčního příjmu).

Výši příspěvku si můžete měnit každé tři měsíce. Obecně pak můžou rodiče vybrat rodičovský příspěvek nejdřív za sedm měsíců, maximální měsíční dávka u příspěvku za jedno dítě v roce 2023 dělá 49 440 korun. U vícerčat to je 74 160 korun (což odpovídá hrubému příjmu cca 123 tisíc korun měsíčně).

Jestliže jste ale pobírali mateřskou nižší než 10 tisíc měsíčně, nebo jste na ni neměli vůbec nárok, a ani váš partner nemá příjmy tak vysoké, abyste mohli získat vyšší rodičovskou, je váš měsíční příspěvek zastropován 10 tisíci korunami. 15 tisíci u vícerčat. 300 tisíc tak vyberete nejdříve za 30 měsíců.

Rodičovský příspěvek se v roce 2024 má zvýšit >>>

Délka: Jak dlouho trvá rodičovská?

Dávku rodičovského příspěvku dostává rodič na účet během čerpání rodičovské dovolené, nejdéle je možné rodičovský příspěvek pobírat na účet do čtyř let věku dítěte. V praxi většina rodičů volí kratší délku jeho pobírání, aby zvýšili rodinný měsíční příjem.

Rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek

Doba pobírání rodičovského příspěvku se nemusí shodovat s dobou čerpání rodičovské dovolené u zaměstnavatele. Péče o dítě se posuzuje pro důchodové účely jako náhradní doba pojištění až do 4 let věku dítěte.

Příspěvek obvykle na 3 roky, nejdéle do 4 let dítěte

Celkovou sumu rodičovského příspěvku je potřeba vybrat do 4 let věku dítěte. Jinak o zbytek peněz přijdete. Na rodičovský příspěvek má nárok vždy jen jeden z rodičů, ale rodiče se mohou v rámci rodičovské střídat. Nejčastější délkou pobírání dávky je do tří let věku dítěte. Jeho výše je pak zhruba 9 700 korun měsíčně. U vícerčat pak 14 500 korun.

Dočerpání rodičovského příspěvku

Při narození dalšího dítěte se již nemusíte bát, že vám rodičovský příspěvek na staršího potomka propadne. Od 28. 7. 2021 je v takové situaci možné dočerpat zbylé finanční prostředky rodičovského příspěvku najednou. Musíte však splnit jednu důležitou podmínku: alespoň jednomu z vás (rodičů) musí být možné v okamžiku narození druhého dítěte stanovit částku 70 procent třicetinásobku denního vyměřovacího základu v částce, která převyšuje 7 600 korun.

Jednoduše řečeno, alespoň jeden z rodičů musí být řádně zaměstnán. O dočerpání rodičovského příspěvku není možné žádat zpětně v případě, že se druhé dítě narodilo před 28. 7. 2021.

Jak podat žádost o rodičovský příspěvek

O rodičovský příspěvek se žádá na příslušném Odboru sociální podpory pod úřadem práce. Pokud nejprve pobíráte peněžitou pomoc v mateřství, je potřeba pohlídat si, abyste o rodičovský příspěvek požádali včas. Mateřská končí většinou přibližně šest měsíců po narození dítěte. O rodičák si tak můžete požádat už tři měsíce před koncem mateřské.

Neznamená to ale, že byste o rodičovskou přišli, pokud si nestihnete požádat. Lze o ni žádat i zpětně. Pokud se vám nechce nebo nemůžete na úřad osobně, můžete o příspěvek požádat online. Musíte ale mít datovou schránku nebo elektronický podpis. V případě pobírání mateřské si nezapomeňte připravit potvrzení z OSSZ, která mateřskou vyplácí.

Přivýdělek při rodičovském příspěvku, OSVČ

Když pobíráte rodičovský příspěvek, můžete si libovolně přivydělat. A to i u zaměstnavatele, u kterého jste pracovali před nástupem na rodičovskou. Je jedno, jestli budete zaměstnaní na hlavní pracovní poměr, vedlejší pracovní poměr nebo brigádně.

Rodičovská a školka

Pokud je dítě, na které rodičovský příspěvek pobíráte, starší dvou let, můžete jej dávat do školky neomezeně. V případě, že potřebujete dát do školky či jeslí dítě mladší dvou let, i to můžete. O rodičovský příspěvek nepřijdete. Dítě ale může být v takovém zařízení maximálně 92 hodin měsíčně.

Rodičovský příspěvek versus peněžitá pomoc v mateřství. Rozdíly a co otec?

  • Na rodičovský příspěvek má nárok každý. I OSVČ, kteří si neplatili nemocenské pojištění. Výše rodičovského příspěvku je pro všechny stejná (300 tisíc). 
  • Penežitá pomoc v mateřství (mateřská) se odvíjí od vašich předchozích příjmů. (Zaměstnankyni vzniká nárok na mateřskou, jestliže je v den nástupu účastna na nemocenském pojištění a současně získala dobu pojištění v rozsahu alespoň 270 kalendářních dní v posledních dvou letech. Pokud nejsou splněny zákonné podmínky pro výplatu mateřské, tak se pobírá ihned od narození dítěte rodičovský příspěvek.)
  • Rodičovský příspěvek se pobírá maximálně do čtyř let věku dítěte. Mateřská 28 týdnů.
  • Mateřskou i rodičovský příspěvek mohou pobírat i otcové. Na mateřskou může otec nastoupit až po uplynutí šestinedělí.
  • Při pobírání rodičovského příspěvku můžete pracovat u předchozího zaměstnavatele. Při mateřské nikoliv.

Praktické příklady

Počet dětí nerozhoduje

Paní Hana má jedno dítě. Na dceru bude po skončení mateřské pobírat od března 2023 rodičovský příspěvek, jehož souhrnná výše bude 300 tisíc korun. Paní Veronika má třetí dítě a po skončení mateřské (peněžitého příspěvku v mateřství) bude pobírat od dubna 2023 rodičovský příspěvek, jehož souhrnná výše bude rovněž 300 tisíc korun. Počet dříve narozených dětí nemá žádný vliv na souhrnnou částku rodičovského příspěvku.

Volba výše rodičovského příspěvku

Paní Karolína měla průměrnou hrubou mzdu 38 500 korun, stejně vysokou průměrnou hrubou mzdu měla i paní Lucie. Paní Karolína chce rodičovský příspěvek pobírat tři roky, měsíční částka rodičovského příspěvku bude tedy činit 8 333 korun (poslední měsíc se dopočítá do celkové částky 300 tisíc korun). Paní Lucie však chce pobírat rodičovský příspěvek pouze dva roky, měsíční výše rodičovského příspěvku bude činit 12 500 korun.

Maximální měsíční částka rodičovského příspěvku dle příjmu

Paní Zuzana má průměrnou hrubou mzdu 58 400 korun a chce rodičovský příspěvek pobírat co nejkratší dobu, aby ho měla co nejvyšší. Maximální částka měsíční rodičovské je 70 procent 30násobku denního vyměřovacího základu, což je v případě paní Zuzany 40 320 korun (58 400 korun x 12/365) x 70 procent x 30). Prvních 7 měsíců by tedy pobírala paní Zuzana 40 320 korun a poslední osmý měsíc 17 760 korun (dopočet do 300 tisíc korun).

Žádný příjem a maximální rodičovský příspěvek

Samoživitelka Pavla nemá před čerpáním rodičovského příspěvku žádný rozhodný příjem. I tak ji bude přiznán rodičovský příspěvek. Slečna Pavla chce čerpat rodičovský příspěvek co nejrychleji a v nejvyšší částce. V takových případech je možné čerpat rodičovský příspěvek maximálně 13 tisíc korun.

OSVČ při rodičovském příspěvku

Paní Jitka si chce během čerpání rodičovského příspěvku přivydělat, což je možné. Samostatná výdělečná činnost během čerpání rodičovského příspěvku se považuje za výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti, což znamená, že sociální a zdravotní pojištění se vypočítá ze skutečného vyměřovacího základu (poloviny daňového základu) a nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ, tak jako je tomu u hlavní činnosti.

Paní Jitka plánuje za rok 2023 hrubý zisk ve výši 90 tisíc korun. Z takto vysokého hrubého zisku zaplatí paní Jitka pouze zdravotní pojištění ve výši 6 075 korun (90 tisíc korun x 50 procent x 13,5 procenta). Daň z příjmu platit nebude, neboť v daňovém přiznání za rok 2023 uplatní slevu na poplatníka ve výši 30 840 korun a daň z příjmu vyjde vzhledem k nízkému zisku nulová.

Sociální pojištění rovněž platit nebude, neboť hrubý zisk nepřekročí 96 777 korun a v takovém případě se z vedlejší samostatné výdělečné činnosti sociální pojištění neplatí.

Přivýdělek na dohody

Paní Jana si bude v roce 2023 současně přivydělávat k rodičovskému příspěvku na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti. Hrubou odměnu z dohody o provedení práce bude mít 10 tisíc korun a z dohody o pracovní činnosti 3 800 korun.

Ani z jedné dohody nebude platit sociální a zdravotní pojištění. Z hrubé odměny z dohody o provedení práce se v roce 2023 platí sociální a zdravotní pojištění, jestliže je hrubá měsíční odměna 10 001 korun a více, z hrubé odměny z dohody o pracovní činnosti, jestliže je hrubá měsíční odměna 4 000 korun a více.

VIDEO: Rodičovský příspěvek na rok 2023

Video placeholde
Rodičovský příspěvek na rok 2023 • Videohub