Pečuje o děti dcery. Finanční problémy řeší předdůchodem

děti, ilustrační foto

děti, ilustrační foto Zdroj: profimedia.cz

..
.
důchodci
4
Fotogalerie

V lednu se změnily podmínky odměňování pěstounů v Česku. Nová úprava vzbuzuje kontroverze. To proto, že zvýhodňuje jeden typ pěstounů před druhým. Dokládá to i příběh z praxe, na jehož konci stojí čerpání předdůchodu pěstounkou.

Změny v odměňování pěstounské péče od ledna 2022 zvýšily měsíční příjem pouze zprostředkovaným pěstounům. To znamená těm, které pro nezletilé dítě vybral sám úřad z takzvané evidence žadatelů o pěstounskou péči. Jejich odměna se odvíjí od minimální mzdy.

Druhou skupinou jsou pěstouni, většinou prarodiče nebo jiní příbuzní. Jedná se o pěstounskou péči, kdy je dítě v osobní péči osoby příbuzné nebo blízké. Ti nepobírají odměnu pěstouna, ale příspěvek při pěstounské péči. A na rozdíl od zprostředkovaných pěstounů si od ledna 2022 pohoršili.

Výše příspěvku při pěstounské péči se totiž odvíjí od násobku životního minima v závislosti na počtu svěřených dětí a jejich zdravotním stavu. V případě prarodičů a praprarodičů je násobek nižší. Dávka přitom nepodléhá odvodům na sociální a zdravotní pojištění. To znamená, že takový pěstoun není z titulu pobírání příspěvku při pěstounské péči zdravotně a sociálně pojištěn.

Co změna přinesla do praxe

Praxe pak ukázala, že novela zákona přivedla do finančních potíží nejednoho dítěti blízkého pěstouna. To dokládá i příběh 60leté pěstounky. Ta se po úmrtí dcery ujala dvou malých dětí ve věku šest a osm let.

„Ze dne na den se mi obrátil život naruby. Před pár lety jsem zůstala doma, abych se postarala o děti po mé dcerce. Nyní přijdeme o více než šest tisíc korun měsíčně,“ říká pěstounka k dopadům novely do jejího domácího rozpočtu.

A ponížením měsíčního příjmu její starosti nekončí. Nezprostředkovaní pěstouni, mezi které patří i ona, si totiž musí od ledna 2022 platit povinné odvody.

„Hledala jsem i práci, byť třeba na zkrácený úvazek, u nás v regionu se toho ale moc nenabízí. Je mi 60 let a mám něco málo přes dva roky do řádného starobního důchodu,“ říká s tím, že zaměstnavatelé dávají přednost mladším ročníkům.

Což, jak říká, chápe, protože na sobě sama cítí, jak jí docházejí síly.

Řešení přináší předčasný důchod nebo předdůchod

Od ledna se proto pěstounka kvůli pokrytí povinných odvodů registrovala na úřadu práce. A začala si hledat zaměstnání. Svou nešťastnou situaci řešila s několika odborníky. Nakonec došla k závěru, že má na výběr ze dvou možností. Tou první je požádat o předčasný důchod, na který už má nárok. Druhá varianta je pak čerpat předdůchod z penzijního spoření.

„U státního předčasného důchodu je třeba ale počítat s jeho trvalým zkrácením,“ upozorňuje na jednu z nevýhod předčasné penze finanční poradce skupiny Partners David Kučera.

Dodává, že ponížení se odvíjí od délky doby, která chybí od data přiznání předčasného důchodu do dosažení plného důchodového věku. Přičemž úřady poníží výši předčasného důchodu za každých započatých 90 dní předčasnosti.

Zmiňuje dále, že předčasný důchod úřady přiznají jen těm, kteří splňují minimálně 35 let účasti na důchodovém pojištění. A navíc, pokud je důchodový věk žadatele nižší než 63 let, pak má nárok na odchod do předčasného starobního důchodu nejdříve tři roky před dosažením důchodového věku. Pokud je důchodový věk stanoven alespoň na 63 let, pak jej úřady přiznají o pět let dříve.

„Nikoli však před dosažením alespoň 60 let,“ dodává David Kučera.

Konkrétně u případu paní Jany připomíná, že předčasný důchod od státu jí limituje možnost výdělku. V době jeho čerpání si jako každý penzista v její situaci smí přivydělat jen takovou částku, která jí neukládá účast na důchodovém pojištění.

„Jediná možnost přivýdělku se tak stává práce na dohodu o provedení činnosti, při které měsíční příjem nesmí přesáhnout 3500 korun. U dohody o provedení práce je to 10 tisíc korun za měsíc,“ vysvětluje poradce s tím, že omezení výdělku u předčasného důchodu končí dnem dosažení věku pro přiznání řádného starobního důchodu.

Starobní důchod ochrání předdůchod z penzijního spoření

Druhá a pro pěstounku výhodnější možnost, jak si zajistit příjem, je požádat si o předdůchod z penzijního spoření. Tím by se vyhnula trvalému zkrácení důchodu od státu v případě čerpání předčasné penze. A současně by za ni zdravotní pojištění hradil stát.

„Podmínka pro čerpání předdůchodu je minimální výše naspořené částky. To může být pro některé klienty překážkou. Nicméně i to se dá vyřešit jednorázovým vkladem,“ říká Kučera.

U dvouletého předdůchodu čerpaného v letošním roce musí mít žadatelé naspořeno alespoň 266 736 korun, u pětiletého pak 666 840 korun.

„Z hlediska důchodového pojištění je předdůchod vyloučenou dobou a neovlivňuje osobní vyměřovací základ, z nějž se později vypočítává starobní důchod,“ upřesňuje.

Další jeho výhoda dle něj je to, že předdůchod nevylučuje uzavření pracovního poměru nebo založení živnosti. Upozornit je třeba na to, že předdůchod čerpají jen účastníci doplňkového penzijního spoření, nikoli starého penzijního připojištění. I to se ale dá podle poradce vyřešit.

„Naspořené peníze se převedou z penzijního připojištění do doplňkového penzijního spoření a po dokončení transakce pak mohou klienti požádat o předdůchod,“ uzavírá David Kučera s tím, že celý proces netrvá déle než čtyři měsíce.