Pojištění více osob v jedné pojistné smlouvě se nemusí vyplatit | E15.cz

Pojištění více osob v jedné pojistné smlouvě se nemusí vyplatit

Aplikace
Aplikace
• 
ZDROJ: Profimedia

Tereza Píchalová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Pojišťovny svým klientům nabízejí pojistné smlouvy pro celou rodinu. Přesvědčují je slevami na pojištění. To zájemce o pojištění motivuje. Jenomže, jak se říká, většina slev něco stojí.

Vyplatí se pojištění více osob v jedné smlouvě? Například třeba kvůli nižším nákladům na poplatcích za jednu smlouvu než třeba pět pojistných smluv? Podle odborníků záleží na konkrétní situaci, ale obecně bývá lepší, aby každý zájemce o pojištění měl svoji individuální smlouvu. Důvod je, že při uzavřen pojistné smlouvy pro více osob hrozí více rizik z hlediska jejího špatného nastavení. A jsou tu i rizika spojená s nakládáním se smlouvou.

Lidé uzavírají pojištění pro více osob, aby ušetřili. Pokud smlouva stojí ročně více než 12 000 korun, pojištěný dostane slevu 10 procent z ceny rizik. Pokud stojí více než 18 000 korun, dostane slevu již 20 procent. Některé pojišťovny nabízí i speciální balíčky pojištění přímo pro více osob. Tyto balíčky pro více pojištěných vycházejí cenově levněji, než když každý pojištěný uzavřel samostatnou smlouvu. Má to však i své háčky.

Problém u jedné smlouvy pro více osob může nastat už při sjednávání pojistky. Stačí, když jedna z osob uvedených ve smlouvě, má již třeba komplikovanější zdravotní problémy. Zkoumání jejího zdravotního stavu může prodloužit akceptaci celé pojistky. Pojišťovna případně může i smlouvu odmítnou uzavřít. Anebo jiný příklad.

Tip: Na konkrétní nabídky pojištění se můžete podívat na naší šikovné kalkulačce

Jedno speciální třeba i drobné pojištěné riziko zvolené kvůli jedné osobě ve smlouvě, zdraží pojištění všem ostatním. To lidé ke své škodě pak často řeší tím, že cenu celkového pojištění poníží tím, že ustoupí ze svých nároků na pojistné částky u pojištění životně důležitých rizik. Jako je smrt, invalidita, dlouhodobá pracovní neschopnost a podobně. Sice ušetří, ale mají pojištění, které jim nemusí v případě potřeby pomoci.

Další nevýhodou u jedné společné smlouvy je nemožnost využití daňových úlev pro všechny účastníky smlouvy. Jestliže například manželka bude pojistník a první pojištěný ve smlouvě, v níž bude pojištěný i manžel, bude to znamenat, že manžel si už nemůže uplatnit daňové odpočty běžné u životního pojištění. Stejně tak mu na smlouvu nebude už moci přispívat zaměstnavatel.

Další problém společných smluv jsou situace, kdy je třeba smlouvu vypovědět. Což je běžné zejména při rozvodu. Manželé v rozvodovém řízení pak bývají mnohdy zaskočení tím, že pojistnou smlouvu nelze ve všech případech rozdělit, aniž by ji museli vypovědět a znovu se pojistit. Což už samo o sobě nese finanční ztráty. Znamená to znovu zaplatit vstupní poplatky do pojištění. Přitom stále platí, že čím později (starší) člověk uzavírá pojistnou smlouvu uzavírá, tím dražší ji má.

Jako další poměrně velký problém u společné smlouvy se ukazuje to, že o smlouvě rozhoduje výhradně pojistník. Ostatní pojištění nemají takové možnosti se smlouvou nakládat. Pojistník je osoba, která smlouvu sjednává a nese odpovědnost za platbu pojistného. A pojistník také smlouvu případně vypovídá.

Problém může vyvstat i při úmrtí pojistníka, protože v tu chvíli často dochází k zániku celé smlouvy. Pokud je tedy v jedné smlouvě pojištěna celá rodina, ostatní přijdou o pojistnou ochranu. Řešením této situace sice může být domluva s pojišťovnou o tom, že bude akceptovat druhého pojištěného jako pojistníka, ale ani to nemusí jít vždy.

Autor: Tereza Píchalová

Mzdová kalkulačka