Reklamujete fakturu? I tak musíte operátorovi zaplatit

operátoři, SIM, telefon

operátoři, SIM, telefon Zdroj: profimedia.cz

smartphone, operátoři
smartphone, operátoři
mobilní operátoři
Logo O2
T-Mobile
9
Fotogalerie

Pomocnou ruku může podat Český telekomunikační úřad (ČTÚ), který vám může přiznat odklad placení, než se reklamace vyřídí.

ČTÚ aktuálně apeluje na zákazníky mobilních operátorů, aby uhradili i fakturu, kterou reklamují. Úřad uvádí, že stížnosti a dotazy na vyúčtování ceny patří k dlouhodobě nejčetněji zastoupeným podáním, která ČTÚ vyřizuje. A dodává, že zákazníci se často domnívají, že nejsou povinni hradit vyúčtovanou cenu, s níž nesouhlasí. Jenže chyba lávky...

Neuhrazením vyúčtování ve splatnosti totiž může vést k dalšímu navýšení pohledávky o náklady jejího vymáhání a v nejzazším případě až k exekuci. Zjednodušeně: i když vyúčtování reklamujete, musíte zaplatit.

Se špetkou právnické mluvy lze říct, že podání reklamace na vyúčtování ceny nemá odkladný účinek vůči povinnosti takové vyúčtování uhradit.

Teprve v rámci reklamačního řízení se lze domáhat případného vrácení uhrazené částky. To platí obecně, a tedy i v případech, kdy je cena vyúčtována zcela zjevně nesprávně a není pochyb o tom, že účastník je v právu. Může však požádat ČTÚ o odklad povinnosti spornou fakturu uhradit (platí obecně).

O takové žádosti následně ČTÚ rozhodne. Platit nemusíte, pokud úřad uzná vaše argumenty jako důvodné. Na přiznání odkladného účinku však není právní nárok. ČTÚ rozhoduje vždy podle konkrétních okolností daného případu.

Neuzná-li operátor uplatněnou reklamaci jako důvodnou či nevyřídí-li ji v zákonem stanovené lhůtě, mají spotřebitelé právo podat k ČTÚ návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace.

Ovšem pozor, pokud již ČTÚ přiznal odkladný účinek splatnosti reklamovaného vyúčtování před samotným vyřízením reklamace, pak je zapotřebí po podání námitky tuto žádost opětovně uplatnit, požadujete-li i nadále přiznání odkladného účinku námitky vůči splnění povinnosti uhradit vyúčtovanou cenu.

V případě uplatnění námitky není potřeba podávat speciální žádost o odložení splatnosti vyúčtování. Na webu ČTÚ je k dispozici elektronický formulář pro uplatnění námitky, jehož součástí je kolonka „Odklad platby“, kde lze zaškrtnutím požádat o odkladný účinek vůči spornému vyúčtování.

Podrobný návod postupu při řešení reklamace má ČTÚ na webu, návod obsahuje i poučení o formálních náležitostech jednotlivých úkonů, které je spotřebitel v rámci reklamačního řízení povinen učinit.