Sirotčí důchod a podmínky 2019: Je na něj nárok i po ukončení studia? | E15.cz

Sirotčí důchod: Je na něj nárok i po ukončení studia?

Romana Rybová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

To, že jsou prázdniny, a děti, které pobírají sirotčí důchod, nechodí do školy, neznamená, že by jim v těchto měsících byla dávka odejmuta. Jaké jsou u sirotčího důchodu podmínky pobírání? Například vysokoškolský student dostane sirotčí důchod ještě měsíc po ukončení studia.

Sirotčí důchod a podmínky pobírání 

Letní měsíce jsou ale dobou, kdy ČSSZ spoustě příjemců sirotčího důchodu posílá rozhodnutí o odejmutí dávky. Děje se tak zpravidla na základě dříve předložených dokladů o předpokládané délce studia a ČSSZ ověřuje, zda studium příjemců sirotčích důchodů skončilo nebo bude dále pokračovat.

Pokračující studium je tedy podmínkou pro výplatu důchodu. Ale ne jedinou. Dále je tu podmínka věku. Dávka totiž může být vyplácena nezaopatřenému dítěti maximálně do 26 let.

Jak je to po ukončení základní školy

V případě, že sirotek po ukončení povinné školní docházky nepokračuje ve studiu a je v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, nenáleží mu podpora v nezaměstnanosti, nebo podpora při rekvalifikaci, má stále nárok na sirotčí důchod. Ale pouze do 18. roku věku. Je ale nutné ČSSZ předložit potvrzení příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR. To samé platí i v případě, že dítě po ukončení základní školy sice nastoupí na střední školu, ale studium je neúspěšně či předčasně ukončeno.

Pokud se sirotek po ukončení povinné školní docházky nepřihlásí do evidence uchazečů o zaměstnání, ani nenastoupí k dalšímu studiu, bude mu sirotčí důchod vyplácen do konce srpna, pokud dítě po celý kalendářní měsíc nevykonává výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění ani nepobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Sirotčí důchod a student střední školy

Budoucím studentům středních škol, kteří pokračují po ukončení „devítiletky“ dále ve studiu, ČSSZ doporučuje, aby si potvrzení o studiu na střední škole obstarali již před koncem prázdnin, kdy většina škol již funguje. Potvrzení o studiu je důležitým dokladem, na základě kterého ČSSZ může nadále sirotčí důchod vyplácet. Pokud došlo k odnětí sirotčího důchodu, bude jeho výplata po předložení potvrzení o dalším studiu opět obnovena.

Po maturitě nebo absolvování odborného učiliště či vyšší odborné školy

„Po ukončení studia na střední či vyšší odborné škole nebo učilišti náleží studentovi sirotčí důchod ještě za prázdninové měsíce. Podmínkou je (nestalo-li se dále dítě studentem vysoké školy), že po celý kalendářní měsíc sirotek nevykonává výdělečnou činnost, ze které je odváděno pojistné na sociální zabezpečení, popřípadě nepobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,“ vysvětluje Jana Buraňová, tisková mluvčí ČSSZ.

Po ukončení vysoké školy

Když student ukončí studium na vysoké škole, náleží mu sirotčí důchod ještě následující kalendářní měsíc následující po měsíci, ve kterém studium ukončil. Opět ale nesmí po dobu celého tohoto měsíce vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění či pobírat podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Pozor! Pokud vysokoškolské studium přerušíte, přestanete být nezaopatřeným dítětem hned v den přerušení studia. Tím pádem zaniká nárok na dávku. Studium můžete samozřejmě opět obnovit a o dávku znovu požádat. Zase musí být ale splněny všechny podmínky.

Sirotčí důchod a brigáda během prázdnin

Pokud po prázdninách pokračujete ve studiu a je jedno, jestli středoškolském nebo vysokoškolském, sirotčí důchod vám pochopitelně bude vyplácen i během letních prázdnin. V případě vysokoškolského studia ale doba mezi jednotlivými studii nesmí přesáhnout tři kalendářní měsíce. Na dávku máte nárok i v případě, že chodíte na brigádu.

Komu je sirotčí důchod vyplácen

Po dobu, kdy je dítě neplnoleté, je dávka vyplácena zákonnému zástupci, případně opatrovníkovi nebo zvláštnímu příjemci. Pokud po dosažení zletilosti sirotek nepožádá, aby byla dávka vyplácena přímo jemu, je i nadále vyplácena zákonnému zástupci.

Sirotčí důchod a sňatek nebo mateřská

Pokud studujete, je vám méně než 26 let a uzavřete sňatek, nic to na věci nemění. Sirotčí důchod je vám vyplácen i nadále. To samé platí, i když se stanete rodičem.

Jiné je to po přiznání invalidity. Pokud je vám přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, nárok na sirotčí zaniká tímto dnem.

Každou změnu hlaste

Jestliže změníte školu, ukončíte nebo přerušíte studium, je potřeba vše nahlásit ČSSZ. A to do 8 dnů! Pokud byste tak neučinili a důchod vám byl vyplácen neoprávněně, museli byste peníze vrátit.

Autor: Romana Rybová

Mzdová kalkulačka