V Česku chybí voda, v boji proti suchu mají pomoci dotační programy. Zjistěte, které to jsou

Kde chybí déšť, zaprší koruny.

Kde chybí déšť, zaprší koruny. Zdroj: archiv Blesku

Dešťovou vodu je škoda dále nevyužívat.  1. zachytávání srážkové vody 2.  Filtrace srážkové vody  3. Akumulace srážkové vody 4. Řídící jednotka- přepínaní strojů 5. Voda na splachování WC 6. Voda na zálivku
Zachytávání dešťové vody může výrazně pomoci v obdobích sucha.
Zachytávání dešťové vody může výrazně pomoci v obdobích sucha.
Zachytávání dešťové vody může výrazně pomoci v obdobích sucha.
5
Fotogalerie

Špatná kvalita pité vody, vysychající vrty a nedostatečné zásoby vody. To jsou jen některé problémy, s nimiž se v poslední době potýká stále více obcí. Situaci ještě zhoršuje aktuální suché a horké počasí. Zahrádkáři nemají čím zalévat a napouštění bazénů je v některých lokalitách zapovězeno. Obcím mají pomoci dotační programy, přičemž známá Dešťovka není jediným z nich. 

Letošní jaro doprovází sucho a teplo. Například měsíc duben byl jedním ze tří nejteplejších za posledních padesát let. Sucho se může opakovat i v následujících letech a napáchat významné škody především v zemědělství. Koryta některých vodních toků jsou na minimu. Vysychají i studny a další zdroje pitné vody.

„Sucho začíná být v České republice problém, neboť se toto riziko desítky let podceňovalo. Zatím je problematické hlavně zemědělské sucho, částečně hydrologické sucho. Potíže se zdroji pitné vody pro obyvatelstvo zatím nejsou,“ říká agrární analytik Petr Havel.

Voda se nemá kde vsáknout

Na možný nedostatek pitné vody upozornilo ministerstvo životního prostředí na začátku května. „Nejvíce jsou ohroženy ty lokality, které nejsou napojeny na kapacitní vodárenskou soustavu nebo nemají k dispozici dostatečné povrchové zdroje vody. Řada obcí po celé České republice již nyní čelí krizové situaci. U jiných nedostatek pitné vody hrozí v blízké době a musí hledat záložní zdroje,“ dodává ministr životního prostředí Richard Brabec. 

Primární příčinou nedostatku vody je změna počasí, zejména změna v rozložení a intenzitě dešťových srážek. „Celkový srážkový úhrn není většinu let nižší, ale srážky jsou v jiném období a mají jiný charakter,“ vysvětluje Petr Havel. Sucho je podle něho zásadně ovlivněno zemědělstvím. Problémy způsobují rozsáhlé a nepřerušované plochy polí, kde se voda nemá kde zarazit, zachytit a vsáknout. Z dalšího odvětví je to především stavebnictví, protože jsou zastavovány kvalitní zemědělské půdy.

Dešťovka podporuje užitkovou vodu

Se suchem se potýkají i zahrádkáři, kterým chybí v sudech a nádržích dešťová voda. Už dříve stát spustil dotace Dešťovka, které mají pomoci lépe využívat dešťovou vodu. Druhé kolo dotací odstartovalo loni na podzim a připraveno bylo 240 milionů korun. Smyslem dotací je zajistit užitkovou vodu tam, kde v období sucha dochází k problémům se zásobováním vodou.

Státní fond životního prostředí, který program spravuje, otevřel nově takzvaný zásobník žádostí. „Do něho se dostanou žádosti, které do systému přijdou po vyčerpání 240 milionů korun. V okamžiku, kdy některá přijatá žádost z řádné alokace nesplní podmínky a z procesu administrace vypadne, posune se automaticky na jeho místo žádost ze zásobníku,“ uvádí Petr Valdman, ředitel SFŽP.

Peníze na nové pitné zdroje

Dotační program Dešťovka není jediný, který ministerstvo životního prostředí připravilo. Další dotační výzva, v níž je připraveno 600 milionů korun, směřuje k obcím a městům. „Dotačně podpoříme regeneraci, zkapacitnění nebo vznik stovek nových zdrojů pitné vody, včetně jejich napojení na stávající vodovodní řady. Prostředky půjdou také na průzkumné vrty nebo vybudování veřejně přístupného odběrného místa,“ upřesňuje Richard Brabec. Z dotací lze financovat i výstavbu nebo rekonstrukci přivaděčů pitné vody.

Suchem postižené obce mají nárok na vyšší podporu. „Výše dotace se odvíjí od typu projektu a závisí také na tom, zda se jedná o akutní či rizikový případ. Až 80 procent dotaci získají žadatelé, na jejichž území neexistuje veřejný zdroj pitné vody anebo je kapacita jejich stávajícího zdroje či zdrojů pitné vody prokazatelně nedostatečná, případně voda z nich i přes svou technologickou úpravu nesplňuje vyhláškou stanovené požadavky,“ dodává Petr Valdman.

Dotace na posílání a budování zdrojů pitné vody není novinkou. Pilotní výzva proběhla už v roce 2016. Obcím tehdy bylo přiděleno 330 milionů korun, což znamená kvalitní pitnou vodu pro dalších 135 tisíc lidí.

Úbytek vody dotace nezachrání

Podle odborníků je třeba primárně řešit příčiny úbytku vody. „Základem je zvýšit pestrost krajiny. Cokoli dalšího je podružné. Program Dešťovka vnímám jako prostředek k tomu, aby si společnost začala uvědomovat cenu vody. Na celkovou spotřebu v Česku ale zalévání zahrádek a splachování toalet dešťovou vodou nemá významný vliv,“ říká Petr Havel.

3 typy Dešťovkou dotovaných systémů

Program je určen pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, kteří chtějí přispět k udržitelnému hospodaření s vodou. Dešťovkou je možné podpořit tři základní systémy. Na ten nejjednodušší, který využívající dešťovou vodu jen na zálivku zahrady, mohou domácnosti získat až 20 tisíc korun, platí ale jen pro stávající domy v oblastech výrazně postižených suchem. Složitější systémy, které srážkovou vodu využijí nejen na zalévání zahrady, ale i ke splachování toalety, případně budou recyklovat vodu odpadní, jsou určené pro majitele domů po celém Česku. Získat na ně mohou dotaci 30 tisíc korun, resp. 60 tisíc korun, maximálně však 50 procent z celkových způsobilých výdajů.