Nestihli jste Dešťovku? Připravte se, druhé kolo rozdá 240 milionů korun

Praha v dešti

Praha v dešti Zdroj: Aleš Pospíšil

Tovačov, Hradecký rybník
Vodní nádrž
Zahrada
Šlechtitelská stanice Velké Pavlovice
Zelená hora
12
Fotogalerie

Chcete doma ušetřit za vodu a ke splachování WC nebo zalévání zahrady využívat dešťovku? Máte měsíc na to, abyste se připravili na druhé kolo dotací. Tentokrát je připraveno 240 milionů korun. O peníze na efektivní hospodaření s dešťovou vodou si tak může říct minimálně 5 tisíc domácností. Budete mezi nimi?

Po 100 milionech korun, které nový dotační program Dešťovka rozdával letos na jaře, se jen zaprášilo. Lidé si peníze rozebrali během jediného dne. Ministerstvo životního prostředí se nechalo slyšet, že možná bude druhé kolo. Dnes představilo podrobnosti.

Příjem žádostí o příspěvek na zachytávání dešťové vody a její zužitkování na zálivku nebo na splachování toalety v domácnosti se rozběhne ve čtvrtek 7. září. Lidé tak mají měsíc na to, aby se seznámili se změnami v dotačním programu.

Nově je polovina financí z připravených 240 milionů korun určena výhradně pro suchem ohrožené oblasti. Typy podporovaných systémů i výše dotace zůstanou stejné. Lidé mohou získat příspěvek pokrývající až 50 procent výdajů. Jedna domácnost tak může od státu dostat až 105 tisíc korun.

Pravidlo 3 týdnů

O dotace mohou požádat majitelé rodinných a bytových domů. Žádosti bude administrovat Státní fond životního prostředí a podávat se budou elektronicky. „Pozitivní změnou je prodloužení lhůty na doložení papírové žádosti a odborného posudku. Místo pět to nyní bude až třicet dnů,“ uvádí Richard Brabec, ministr životního prostředí.

Čím dříve ale lidé potřebné dokumenty předloží, tím dříve peníze dostanou. Žadatelům z předchozího kola Dešťovky začaly odcházet finance na účet už koncem července. Stejně jako v minulém kole bude platit pravidlo tří týdnů. To znamená, že do tří týdnů od podání žádosti se žadatel dozví, zda je žádost v pořádku a do tří týdnů od uzavření smlouvy mu bude odeslána dotace.

Svoji zkušenost s dotací z prvního kola má například Kamil Štětař z Pivína na Prostějovsku. „Vyřízení dotace od podání žádosti po výplatu trvalo zhruba 8 a půl týdne,“ uvádí majitel rodinného domu, který požádal o dotaci 57 300 korun na kombinovaný systém na akumulaci dešťové vody na splachování i zálivku zahrady. „Hladina podzemních vod v naší oblasti klesla od roku 1998 minimálně o 3 metry, vody ubývá, je nekvalitní, studny jsou téměř nefunkční,“ dodává.

120 milionů pro suché oblasti

Polovina z připravené částky, 120 milionů korun, bude vyhrazena pro takzvané suché obce, které sužuje nebo ohrožuje sucho. Do suchých oblastí zařadily úřady obce, které musely od roku 2014 zajistit pro své občany zásobování pitnou vodou cisternami. Stejně jako obce, které opakovaně zakázaly používat vodu na zalévání či napouštění bazénů. Nově se na seznam dostanou také ty obce, kde starostové vyzvali občany k šetření s vodou.

Opětovně jsme oslovili starosty, aby nám hlásili, zda jejich obec splňuje kritéria pro suchou oblast. Na webových stránkách průběžně aktualizuje seznam pověřených obcí, který žadatelům poslouží jako vodítko, zda jejich obec je ohrožena suchem či nikoli,“ informuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí. Lidé v suchých oblastech mohou získat příspěvek až 55 tisíc korun na nejjednodušší Dešťovkou dotovaný systém na zálivku zahrady.

3 typy Dešťovkou dotovaných systémů

Dešťovka i tentokrát podpoří tři základní systémy. Ne ten nejjednodušší, který využívající dešťovou vodu jen na zálivku zahrady, mohou domácnosti získat až 55 tisíc korun. Podporován ale bude jen u stávajících domů v oblastech výrazně postižených suchem. Složitější systémy, které srážkovou vodu využijí nejen na zalévání zahrady, ale i ke splachování toalety, případně budou recyklovat vodu odpadní, jsou určené pro majitele domů po celé ČR. Získat na ně mohou dotaci až 105 tisíc korun.

„Stejně jako v případě první výzvy platí, že pokud bude chtít majitel domu využívat dešťovou vodu i ke splachování toalety a je připojen na kanalizační síť, musí se s provozovatelem kanalizace domluvit na podmínkách platby za stočné a toto potvrzení nám doložit ještě před vyplacením podpory. Na druhou stranu se mu díky opatření sníží náklady na vodné, takže bude splachovat rozhodně levněji a ještě bude šetřit pitnou vodu,“ uzavírá Petr Valdman.