Vrácení daru: Vracíte darovaný byt? Není to jednoduché | e15.cz

Vrácení daru: Je možné nechat si vrátit třeba darovaný byt? Čtěte

Romana Rybová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Darovali jste například svému potomkovi nemovitost a on se teď chová tak, že byste dar nejradši vzali zpět? Nebo dar potřebujete získat nazpátek z jiných důvodů? Je to ze zákona vůbec možné? Ano je, ale cesta nebude jednoduchá.

Do roku 2014 byla tato problematika označována jako vrácení daru. Vrácení daru se dárce mohl dožadovat ve chvíli, kdy se obdarovaný k dárci nebo ke členům jeho rodiny choval způsobem, kdy byly porušovány dobré mravy. Od 1. ledna 2014 došlo ke změně. Nyní používáme označení odvolání daru. Dar můžete odvolat, jestliže jste v hmotné nouzi, nebo pro nevděk.

Odvolání daru pro nouzi

Pokud se dostanete do tak tíživé situace, kdy nemáte dostatek prostředků pro svoji obživu nebo obživu osob, ke kterým máte vyživovací povinnost, lze odvolat dar pro nouzi.

„V takovém případě můžete chtít svůj dar odvolat a požadovat vydání daru zpět, nebo můžete chtít, aby obdarovaný zaplatil jeho obvyklou cenu, ovšem pouze v rozsahu, v jakém se dárci nedostává prostředků k obživě. Obdarovaný se své povinnosti vrátit dar zprostí tak, že potřebnou výživu bude dárci poskytovat.

Obdarovaný takovou povinnost nemá tehdy, pokud je sám v obdobné nouzi, jako dárce. Jestliže si dárce stav nouze přivodil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, pak právo odvolat dar nemá, například když dárce propadne alkoholu či se z něj stane gambler,“ vysvětluje Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR. Dárce se dále nesmí bezdůvodně vzdát jiných příjmů, třeba příjmů ze zaměstnání.

Odvolání daru pro nouzi je až poslední cestou, jak získat peníze na živobytí. Nejprve se musí dárce snažit na jiných frontách. V první řadě by se měl snažit peníze vydělat, dále je tu podpora státu a jím vyplácené dávky.

Odvolání daru pro nevděk příjemce

Pro odvolání daru pro nevděk je potřeba, aby obdarovaný dárci ublížil ať už úmyslně nebo z nedbalosti, a to takovým způsobem, že došlo k porušení dobrých mravů. Pokud bude obdarovaný dárce fyzicky napadat nebo týrat, je to jasný nevděk.

A dárce může v tuto chvíli odstoupit od darovací smlouvy (darovací smlouva nemusí mít písemnou podobu). Dárce může stejně jako v předešlém případě požadovat vydání celého daru. Jestliže to není možné, pak zaplacení obvyklé ceny daru. Pozor. Právnické osoby mohou dar odvolat pouze pro nevděk.

Rozdíl mezi odvoláním pro nouzi a pro nevděk je v tom, co a v jakém rozsahu je obdarovaný povinen vydat. Pokud jde o odvolání daru pro nevděk, musí být vydán předmět daru. Jestliže to není možné, pak musí obdarovaný uhradit cenu daru obvyklou v době darování.

Dar pro nevděk jde nyní odvolat do jednoho roku ode dne, kdy obdarovaný dárci ublížil. Případně do jednoho roku ode dne, kdy se dárce o důvodu odvolání daru dozvěděl. Dědic může dar odvolat do jednoho roku od smrti dárce.

Příjemce stihl dar prodat

„Pokud již obdarovaný dar nemá a ani nemá jeho plnou hodnotu, pak je-li dar odvolán, musí vydat to, co mu z obohacení zbývá. Pokud by se však daru zbavil, aby vydání zmařil, případně pokud dar odvolal pro nevděk samotný dárce, pak vždy musí vydat plnou hodnotu.

Výjimka pro dárce je stanovena z důvodu, že v určitých případech přechází právo odvolat dar na dědice dárce. Pokud by žádali dědicové dárce a celý dar neměli, pak by plnou hodnotu vydat nemuseli (to by platilo jen pokud by přímo žádal dárce),“ dodává Radim Neubauer.

Autor: Romana Rybová

Mzdová kalkulačka