Do převodů penzijka dětí vstupuje i opatrovnický soud

penze, ilustrační foto

penze, ilustrační foto Zdroj: Profimedia

ilustrační foto
ilustrační foto
3
Fotogalerie

Měsíční příspěvek k penzijnímu spoření nabízí stát i na smlouvy vedené na nezletilé děti a mládež ve stejné výši jako pro dospělé klienty. Rodiče a nejen oni, ale třeba i babička s dědečkem tak mohou dětem či vnoučatům za spoluúčasti státu spořit v podstatě už od narození.

Dětské penzijní spoření má navíc oproti smlouvě na zletilou osobu i jednu ne nepodstatnou výhodu. Totiž, pokud spoření trvá alespoň deset let, může si střadatel po dosažení zletilosti vybrat až třetinu naspořených peněz bez jakékoli sankce či odebrání příspěvku od státu. Záleží čistě na rozhodnutí účastníka smlouvy, tedy čerstvě úředně plnoletého dospělého klienta.

„Smlouva, a tak i účet u penzijní společnosti je vedený na jméno dítěte či mladistvé osoby, a naspořené peníze jsou tak jeho majetkem, a to i v případě osoby mladší 18 let,“ potvrzuje finanční poradce skupiny Partners David Kučera.

Tím, že jsou naspořené prostředky v penzijním spoření u smlouvy vedené na nezletilé dítě jeho majetkem, dochází k určitému specifiku při případném převodu těchto peněz mezi jednotlivými penzijními společnostmi. Tuzemská legislativa podmiňuje převod peněz u smluv vedených na nezletilé dítě mezi společnostmi doložením žádosti o výpověď a dále i souhlasným stanoviskem opatrovnického soudu.

Souhlas soudu potvrzují i penzijní společnosti

„K ukončení smlouvy a nakládání s prostředky nezletilého je vyžadován souhlas příslušného soudu,“ potvrzuje jednu z podmínek ředitelka produktového managementu penzijní společnosti Rentea Lucie Jurníčková.

Stejnou praxi potvrzuje Martin Stehlík z Penzijní společnosti České spořitelny. I podle jeho slov se výpověď a převod naspořených peněz z účtu vedeného na nezletilou osobu nepovažují za běžné úkony, které by mohli za dítě provádět jeho zákonní zástupci, tedy nejčastěji rodiče, bez souhlasu opatrovnického soudu.

„Když odcházíte od nás, požadujeme kromě souhlasu soudu i podepsanou výpověď, žádost o převod a také souhlas společnosti, ke které odcházíte, že ta s přechodem souhlasí,“ doplňuje podmínky Martin Stehlík s tím, že jde opět o zákonem danou povinnost.

U smluv trvajících kratší dobu než 60 měsíců, tedy pět let, společnost po odcházejících klientech požaduje navíc poplatek na úhradu nákladů spojených s převodem peněz ve výši 800 korun.

U podmínky doložení rozhodnutí opatrovnického soudu při převodu naspořených peněz u smluv vedených na nezletilé dítě se tak rozlišuje, která penzijní společnost je tou přijímající a která tou odchozí.

„Pokud je přijímající, nepotřebuje rozhodnutí opatrovnického soudu. Je třeba doložit smlouvu o penzijním spoření, kopii občanského průkazu zákonného zástupce, který je opatřen souhlasem s provedením kopie, kopii rodného listu nezletilého účastníka a vyplněný formulář Dodatek návrhu smlouvy,“ vyjmenovává podmínky mluvčí pojišťovny UNIQA Eva Svobodová.

Oproti tomu společnosti, od které účastník peníze převádí, už rozhodnutí opatrovnického soudu jeho zákonný zástupce dokládá. Podle Svobodové v této podmínce ale sehrává určitou roli výše naspořené částky.

„Pokud jde o převod z Penzijního spoření UNIQA do jiné penzijní společnosti a naspořená částka je vyšší než průměrná mzda, tak je třeba doložit rozhodnutí opatrovnického soudu,“ říká.

V opačném případě, tedy při úspoře nižší, než je aktuální výše průměrné mzdy, k převodu podle ní postačí doložit formulář žádosti o převod do jiné společnosti s úředně ověřeným podpisem. Pokud jsou rodiče nezletilého rozvedeni, soud mu přiděluje opatrovníka. A jen ten může za nezletilého o převod, případně výplatu dávky u dané pojišťovny požádat.

Co si žádají penzijní společnosti

Při převodu, kdy nezletilý klient přichází z jiné penzijní společnosti, tedy nově zvolená společnost obvykle požaduje pouze uzavření nové smlouvy a u nezletilého klienta kopii jeho rodného listu.

„K uzavření nebo změně smlouvy pro nezletilého účastníka není potřeba souhlas soudu, protože se jedná o běžnou správu jmění dítěte,“ potvrzuje rovněž Lucie Jurníčková ze společnosti Rentea.

Při doložení veškerých dokumentů nutných pro převod peněz k jiné penzijní společnosti dochází k zahájení výpovědi smlouvy. Původní smlouva standardně zaniká k poslednímu dni v měsíci, který následuje po doručení žádosti k penzijní společnosti. Uplatňuje se tak výpovědní lhůta v trvání jednoho měsíce počínající běžet prvním dnem následujícím po měsíci doručení výpovědi.

„Při doručení žádosti o ukončení smlouvy a převod prostředků 19. ledna 2023 smlouva zanikne k 28. únoru 2023 a nová smlouva nabyde platnosti k 1. březnu 2023,“ ilustruje na příkladu David Kučera.

Finanční prostředky ze zaniklé smlouvy by měla společnost na účet k nové penzijní společnosti podle něj převést nejpozději k 31. březnu 2023.