Termín podání přehledů se blíží. Pozor na sankce

česká správa sociálního zabezpečení

česká správa sociálního zabezpečení Zdroj: Profimedia

S daňovým přiznáním jdou ruku v ruce i přehledy pro Českou správu sociálního zabezpečení a pro zdravotní pojišťovnu. Základní termín pro podání je do 2. května, a to v případě, že přiznání podala přímo osoba samostatně výdělečně činná, nebo daňový poradce ve lhůtě tří měsíců od uplynutí zdaňovacího období. Nehraje zde roli, zda bylo přiznání podáno elektronicky, či papírově.

„Základním termínem pro podání přehledů pro tento rok je tedy 2. květen. Prodloužená lhůta pak platí pro ty, kdo podali daňové přiznání elektronicky po 1. dubnu do 2. května. Pro ně platí termín 2. června. Posledním termínem pro podání přehledů je 1. srpen a ten je důležitý pro ty, kterým zpracovává daňové přiznání za rok 2021 daňový poradce,“ upřesňuje termíny Markéta Szotkowská, daňová specialistka V4 Group.

Nejjednodušší forma podání přehledů je elektronicky. V případě ČSSZ přes interaktivní formulář na ePortálu. Je možné vše vyplnit bez přihlášení, případně se přihlásit přes datovou schránku, nebo Národní identitu autority. Pak se některé potřebné údaje samy do přehledu propíší.

Pozor na chyby

Obvyklým problémem je nepozornost vyplňujícího. Například špatné vyplnění variabilního symbolu, což může později způsobit problémy. Při vyplňování se pak lidé dopouštějí chyb v podobě špatného uvedení úhrnu zaplacených záloh. Často také lidé nemají jasno, kdy byli považováni za OSVČ vykonávající vedlejší činnost.

„V případě, že OSVČ nedodá včas nebo vůbec přehledy pro ČSSZ, hrozí mu sankce ve výši 50 tisíc korun. Stejně tak je to u nepodání přehledů pro zdravotní pojišťovnu. Pokud nedojde k podání přehledu pro pojišťovnu ani po písemné výzvě, může pojišťovna určit pravděpodobnou výši pojistného z údajů, které má k dispozici. Jestliže to nelze stanovit, je měsíční příjem 1,5násobek všeobecného vyměřovacího základu, který činí 50 procent z této částky,“ vysvětluje Michal Jelínek, partner V4 Group