Dovolená 2021: Délka se bude počítat v hodinách, karanténa ji nezkrátí | e15.cz

Dovolená 2021: Délka se bude počítat v hodinách, karanténa ji nezkrátí

Kamila Ondráčková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Od nového roku začne určování délky dovolené v hodinách místo dosavadních dní. V účinnost vstupuje druhá část novely zákoníku práce. Ta v určitých případech umožní zaměstnancům požádat o převod části dovolené do dalšího roku a také bude mírnější k absentérům. Krácení dovolené nehrozí lidem v karanténě. Zároveň se zavádí týden pracovního volna pro vedoucí táborů, vychovatele či instruktory.

Novela zákona upravuje od 1. ledna 2021 vybírání dovolené, které bylo doposud vypisované ve dnech. V praxi to představovalo problém zejména u zaměstnanců s delšími a kratšími směnami, s kratšími úvazky a u těch, kterým se pracovní režim během roku změnil.

„Novela zákoníku má přinést větší spravedlnost, protože zaměstnanci, kteří za rok odpracují stejně hodin, budou mít nárok na stejně dlouhou dovolenou. Neúplné hodiny se budou zaokrouhlovat nahoru na celé,“ vysvětlil Lukáš Regec, partner advokátní kanceláře BDO Legal. „Nejkratší povolená délka dovolené je polovina směny. Minimální celkový rozsah dovolené zůstává na čtyřech týdnech,“ dodal.

Dovolená od nového roku

Přibližně pět milionů českých zaměstnanců si může už teď vypočítat délku své dovolené. „Základem pro výpočet je týdenní pracovní doba zaměstnance, průměrně asi 40 hodin. Ta se vynásobí roční výměrou dovolené. Pokud má například zaměstnanec nárok na čtyři týdny dovolené, vychází počet hodin dovolené za kalendářní rok na 160. Pokud zaměstnanec nepracuje celý rok, bude mít nárok na poměrnou část dovolené a za každý odpracovaný týden bude mít nárok na 1/52 z celkové dovolené, upřesňuje konzultant Adam Hussein z BDO Legal.

Absentérům se dovolená zkrátí mírněji

Novela zmírňuje postih neomluvených absencí. „Dosud šlo provinilci zkrátit dovolenou za neomluvenou absenci o jeden až tři dny. Od ledna bude krácení možné jen o počet zameškaných hodin. Přitom i nadále platí, že neomluvená zameškání kratších částí jednotlivých směn lze pro účely krácení dovolené sčítat. Pracovníkovi ale musí zůstat minimálně dva týdny dovolené, pokud u stejného zaměstnavatele pracoval celý rok,“ říká Adam Hussein.

Karanténa nebude důvodem pro krácení dovolené

Překážky v práci nově nebudou důvodem pro krácení dovolené, ale započítají se jako výkon práce. „Započítávat se bude karanténa i dočasná pracovní neschopnost, ale např. také rodičovská dovolená. Možnost započtení budou mít jen ti zaměstnanci, kteří u zaměstnavatele odpracovali minimálně dvanáctinásobek týdenní pracovní doby, tedy 480 hodin, a to do maximální výše 800 hodin, což odpovídá dvacetinásobku týdenní pracovní doby při 40 hodinové pracovní době týdně,“ vysvětluje Lukáš Regec.

Převod nevyčerpané dovolené jen se souhlasem zaměstnavatele

Novela za jistých okolností povoluje převod části nevybrané dovolené do dalšího roku. „Tuto změnu mnozí uvítají, i když nebude samozřejmá. Zaměstnanec totiž musí o převod požádat písemně a zaměstnavatel mu není povinen vyhovět. A hlavně, převádět budou moci jen ti, kdo mají v daném kalendářním roce nárok na dovolenou delší než čtyři týdny. Převést přitom půjde pouze nevyčerpanou část z dovolené, na kterou vznikl nárok v daném kalendářním roce a zároveň 4 týdny přesahuje,“ upozorňuje Adam Hussein.

Převod dovolené k novému zaměstnavateli i po několika měsících

Od ledna bude povoleno, aby se dosavadní a nový zaměstnavatel dohodli, na převodu nevyčerpané dovolené u bývalého zaměstnance. Ta by se mohla k novému zaměstnavateli převést i v případě, že nový pracovní poměr hned nenavazuje na ten ukončený, ze kterého se dovolená převádí.

Dovolenou půjde čerpat i ve sváteční dny

Zaměstnanec bude moci na svou žádost čerpat dovolenou i v den svátku. „Vezměme si za příklad zaměstnance nepřetržitého provozu, kterému přidělili 8hodinovou směnu i na Velký pátek. Tato směna mu z důvodu svátku neodpadne, ale on si kvůli rodině požádá o dovolenou na tento den. Když mu zaměstnavatel vyhoví, tak mu pak těch 8 hodin odečte z celkového nároku na dovolenou,“ uzavírá Lukáš Regec.

Účastníte se akcí pro děti a mládež? Budete mít nárok na placené volno

Novela rozšiřuje možnost volna i na sportovní soustředění, a navíc ze tří týdnů umožňuje zaměstnanci využít jeden týden jako placené volno s náhradou mzdy, a to za podmínky, že akci pořádá právnická osoba zapsaná ve veřejném rejstříku nejméně pět let a její hlavní činností je práce s dětmi a mládeží. Podmínky musí zaměstnanec zaměstnavateli prokázat

Autor: Kamila Ondráčková

Mzdová kalkulačka