Sleva na jízdné pro invalidní důchodce: Nárok a podmínky

Sleva na jízdné pro invalidní důchodce (ilustrační foto)

Sleva na jízdné pro invalidní důchodce (ilustrační foto) Zdroj: E15 Michaela Szkanderová

Od 1. července roku 2022 mají osoby invalidní ve třetím stupni nárok na slevu na jízdném ve vlacích druhé třídy a v linkové autobusové dopravě. Jaké jsou podmínky a jak slevu prokázat?

Kolik je sleva na jízdné a kdo na ni má nárok?

Nárok na slevu ve výši minimálně 50 procent z běžné ceny jízdného mají osoby, které jsou invalidní ve třetím stupni invalidity ve smyslu § 39 odst. 2 písm. c) zákona o důchodovém pojištění, ale nejsou držiteli průkazu ZTP a ZTP/P. Novinka platí více než rok. Do té doby mohli slevu (ve výši 75 procent z běžné ceny jízdného) uplatňovat pouze držitelé příslušných průkazů – ti se nadále prokazují průkazy ZTP a ZTP/P.

Podle ministra dopravy Martina Kupky tak v loňském roce došlo k napravení prohřešku minulé vlády, která těmto osobám slevu nepřiznala, a to s argumentem, že bez průkazu nelze řidiči či průvodčímu invaliditu prokázat. Osoby uznané za invalidní ve třetím stupni (tedy ti, jejichž pracovní schopnost poklesla o více než sedmdesát procent) tak mohou žádat o potvrzení, které zajistí slevu na jízdném.

Sleva na invaliditu: Co doložit?

Sleva se uplatňuje s to platným průkazem totožnosti a platným potvrzením od České správy sociálního zabezpečení obsahujícím QR kód.

Potvrzení v listinné (fyzicky vytištěné) nebo elektronické podobě (ve formátu PDF) člověk získá na pobočce okresní správy sociálního zabezpečení příslušné dle místa bydliště. V Praze půjde o Pražskou správu sociálního zabezpečení a v Brně o Městskou správu sociálního zabezpečení v Brně.

Pokud je pro někoho obtížné na úřad dojít, lze na úřad vyslat zástupce vybaveného plnou mocí.  

Pobírá-li člověk pro invaliditu třetího stupně invalidní důchod, může pro vygenerování potvrzení využít ePortálu České správy sociálního zabezpečení. Po přihlášení uživatel zvolí službu „Potvrzení pro slevu na jízdném pro poživatele invalidního důchodu třetího stupně“. Vygenerované potvrzení lze uložit a vytisknout, současně se ukládá do sekce „Moje dokumenty“. ČSSZ připravila instruktážní video, jak postupovat při vygenerování elektronického potvrzení s QR kódem.

Kde sleva platí?

Sleva platí ve veřejné drážní a silniční dopravě, tedy vlacích druhé třídy a v linkové autobusové dopravě. Nelze ji ale uplatnit v městské hromadné dopravě. 

Na rozdíl od držitelů průkazů ZTP a ZTP/P tedy cestující uznaní invalidními ve všech stupních (prvním, druhém i třetím) platí v městské hromadné dopravě plnou cenu.

Jak slevu prokázat?

Přímo v dopravním prostředku se nárok na slevu prokáže řidiči nebo průvodčímu příslušným potvrzením v papírové podobě, anebo elektronicky.

Elektronická podoba může mít formu PDF dokumentu či QR kódu načítané v mobilní aplikaci OneTicket. Mobilní aplikaci lze stáhnout z GooglePlay pro Android nebo z AppStoru pro iOS.

Stupně invalidity

Zákon o důchodovém pojištění již nerozlišuje částečnou a plnou invaliditu, ale vychází z procentuálního poklesu pracovní schopnosti z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, který je dlouhodobý.

Rozeznáváme tak tři stupně invalidity:

  • první stupeň (pracovní schopnost člověka poklesla o 35 procent až 49 procent)
  • druhý stupeň (pracovní schopnost člověka poklesla o 50 procent až 69 procent)
  • třetí stupeň (pracovní schopnost člověka poklesla o 70 procent a více)

Průkaz ZTP, ZTP/P a TP: Výhody, nárok a jak podat žádost >>>