Jak vysoký je průměrný invalidní důchod prvního stupně?

Jak vysoký je průměrný invalidní důchod prvního stupně? (ilustr. obr.)

Jak vysoký je průměrný invalidní důchod prvního stupně? (ilustr. obr.) Zdroj: Profimedia

Měsíční částku invalidního důchodu výrazně ovlivňuje přiznaný stupeň invalidity. Finančně vyjít s invalidním důchodem prvního stupně je velmi složité. I při vysokých příjmech je nutné počítat s nízkou částkou důchodu. Jak vysoký je invalidní důchod prvního stupně?

Výše invalidního důchodu závisí na rozhodných příjmech před přiznáním invalidity a získané době pojištění (včetně dopojištěné doby pojištění) a přiznaném stupni invalidity. V Česku jsou vypláceny invalidní důchody prvního stupně, druhého stupně a třetího stupně.

Jak vysoký je průměrný invalidní důchod prvního stupně?

V březnu 2024 činil průměrný invalidní důchod prvního stupně 10 010 korun. V přiložené tabulce máme uvedenu průměrnou částku invalidního důchodu v posledních letech (vždy v březnu).

Období (rok/měsíc)Průměrný invalidní důchod I. stupně
2024/310 010 korun
2023/39 264 korun
2022/38 330 korun
2021/37 690 korun
2020/37 400 korun
Zdroj: ČSSZ, Statistiky – Průměrná výše sólo důchodů v ČR

Muži mají vyšší invalidní důchod než ženy

Ženy mají v průměru nižší nejenom starobní důchody, ale i invalidní důchody. U invalidních důchodů jsou však rozdíly nižší. Zatímco průměrný starobní důchod žen (při zohlednění výchovného) aktuálně dosahuje 88,8 procenta průměrného starobního důchodu mužů, tak průměrný invalidní důchod prvního stupně mají ženy ve výši 94,2 procenta průměrného starobního důchodu mužů. Během let se totiž příjmové rozdíly mezi muži a ženami snižují, což se rychleji projevuje u invalidních důchodů než u starobních důchodů.

Období (rok/měsíc)Průměrný invalidní důchod I. stupně - mužiPrůměrný invalidní důchod I. stupně - ženy
2024/310 347 korun9 746 korun
2023/39 608 korun8 990 korun
2022/38 633 korun8 083 korun
2021/38 007 korun7 426 korun
2020/37 709 korun7 133 korun
Zdroj: ČSSZ, Statistiky – Průměrná výše sólo důchodů v ČR

Nízké rozdíly ve výši invalidního důchodu

Měsíční částka invalidního důchodu se v závislosti na dosahovaném předchozím příjmu příliš neliší. Pro názornost máme v přiložené tabulce vypočten invalidní důchod prvního stupně při získání doby pojištění v rozsahu 46 let u podprůměrných i nadprůměrných příjmů.

Výpočet je proveden dle legislativy letošního roku. Z tabulky vidíme, že ani při velmi vysokých příjmech není invalidní důchod prvního stupně vyšší než 14 tisíc korun. Ani lidi s nadprůměrnými příjmy tedy invalidní důchod prvního stupně nezajistní a vlastní výdělek je v podstatě nutností.

Průměrná mzdaDoba pojištěníInvalidní důchod prvního stupně
20 tisíc korun46 let8 889 korun
30 tisíc korun46 let9 487 korun
40 tisíc korun46 let10 085 korun
50 tisíc korun46 let10 683 korun
60 tisíc korun46 let11 281 korun
80 tisíc korun46 let12 477 korun
100 tisíc korun46 let13 673 korun

Invalidní důchod prvního stupně není náhradní dobou pojištění

Pro budoucí výpočet starobního důchodu se jako náhradní doba pojištění do celkové doby pojištění ovlivňující částku starobního důchodu započítává pouze doba pobírání invalidního důchodu třetího stupně. Doba pobírání invalidního důchodu prvního stupně náhradní dobou pojištění není, proto je s ohledem na výpočet starobního důchodu velmi přínosné, když má invalidní důchodce vlastní příjem ze zaměstnání nebo z podnikání, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění.

Sleva na invaliditu nestoupá

Zatímco základní sleva na poplatníka, na kterou mají samozřejmě nárok i invalidní důchodci, nebo daňové zvýhodnění na děti se v posledních letech zvyšovalo, tak daňová sleva na invaliditu nikoliv. Měsíční daňová sleva na invaliditu prvního stupně činí stále pouze 210 korun.

Rozhovor pro pořad FLOW s ekonomem Filipem Matějkou o důchodech

Video placeholde
Rozhovor pro pořad FLOW s ekonomem Filipem Matějkou o důchodech • e15

Výdělek invalidní důchod nezvýší

Zaměstnání, ze kterého je odváděno sociální pojištění, má samozřejmě pozitivní vliv na výši starobního důchodu. Z důvodu zaměstnání však nedochází k „přepočítání“ invalidního důchodu. Měsíční částka invalidního důchodu závisí na rozhodných příjmech dosahovaných před přiznáním invalidity.