Nárok na volno z práce: Kdy jej můžete uplatnit? | E15.cz

Nárok na volno z práce: Kdy jej můžete uplatnit?

Počítač
Počítač
• 
ZDROJ: profimedia.cz

Kamila Ondráčková, Pavla Lokajová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Lékařské vyšetření, svatba, narození dítěte a další. Na některé životní události se vztahuje placené volno.

Existuje hned několik takzvaných osobních překážek v práci. Pokud tyto situace nastanou, není nutné „plýtvat“ dovolenou, je možné využít nároku na volno.

Na pohřeb je víc než na veselku

Na svatbu má zaměstnavatel povinnost poskytnout zaměstnanci dva dny volna, z toho jeden den k účasti na samotném svatebním obřadu. Proplacen bude jen jeden z těchto dvou dní. Dále dostane jeden den neplaceného volna matka nebo otec v případě svatby potomka, stejně tak jako dostane syn či dcera jednodenní povolení k návštěvě svatby rodiče.

Další soukromou událostí, během které vás musí v práci omluvit, je úmrtí v rodině. Zaměstnavatel vám proplatí všechny volné pracovní dny spojené s úmrtím v rodině. Při úmrtí manžela, druha nebo dítěte má zaměstnanec dostat volno v den pohřbu. Nárok má pak ještě na dva volné dny. Jeden volný den se poskytuje na pohřeb rodiče, sourozence, tchýně a tchána, švagra a švagrové, snachy a zetě. Pokud zaměstnanec organizuje pohřeb, připadá mu další den volna.

Účast při porodu a stěhování se neproplácí

Mezi osobní překážky v práci patří i narození potomka. Pracovní volno s náhradou mzdy dostane manžel či druh k převozu manželky do nemocnice a zpět. Pokud ale budoucí tatínek chce být u porodu, volno dostane, ovšem neplacené. Uvolnění je možné také při stěhování, maximálně však na dva dny a bez náhrady platu.

Hledání nového místa

Odcházíte-li ze stávající práce, máte právo na volno pro účast na pohovorech a výběrových řízeních nebo na návštěvu úřadu práce. Jedná se o jeden půlden v týdnu po dobu vypršení výpovědní lhůty. Půlden lze se souhlasem šéfa slučovat například na celý den během dvoutýdenní doby. Takové volno je neplacené s výjimkou případů, kdy byl pracovní poměr rozvázán ze strany zaměstnavatele.

Návštěva lékaře

Preventivní prohlídku a vyšetření či očkování spojené s výkonem práce vám v práci proplatí. Firma vám dá volno na dobu nezbytně nutnou. Na ošetření, které nijak nesouvisí s výkonem práce, dostanete také placené pracovní volno na nezbytně nutnou dobu. „Nezbytně nutnou dobou se rozumí nejen samotná prohlídka, ale také čas strávený v čekárně a během cesty tam a zpět,“ upřesňuje právník Bořivoj Šubrt.

Dalším z případů, kdy je firma povinna zajistit vám volno, je doprovod někoho z rodiny k lékaři. Nárok na proplacení volna máte, když doprovázíte manžela, druha, dítě, rodiče nebo tchána a tchýni. V jiných případech se jedná o volno neplacené. Mimo pracoviště můžete být opět pouze dobu nezbytně nutnou, maximálně však jeden den.

Doprovod zdravotně postiženého potomka do sociálního zařízení a do specializovaných školních institucí musí firma pracovníkovi též proplatit. V případě doprovodu dítěte do pedagogické nebo sociální poradny má jeden z rodičů právo na neplacené pracovní volno. „Jedná se například o dítě s vadami řeči, specifickými poruchami učení nebo chování či dítě zdravotně postižené,“ konkretizuje případy Nataša Randlová, advokátka, která se specializuje na pracovní právo.

Kdy máte nárok na volno?

 • Lékařské vyšetření nebo ošetření
 • Preventivní prohlídka
 • Očkování či vyšetření související s výkonem práce
 • Přerušení provozu nebo zpoždění dopravního prostředku
 • Svatba
 • Narození dítěte
 • Pohřeb
 • Doprovod rodinného příslušníka k lékaři
 • Doprovod postiženého dítěte do internátní školy
 • Doprovod dítěte do pedagogicko-psychologické poradny
 • Přestěhování
Autor: Kamila Ondráčková, Pavla Lokajová

Mzdová kalkulačka