Nárok na volno z práce: Kdy jej můžete uplatnit?

Počítač

Počítač Zdroj: profimedia.cz

Lékařské vyšetření, svatba, pohřeb, narození dítěte, stěhování, hledání nové práce a další. Na některé životní události se vztahuje placené volno, jiné proplacené nejsou. Projděte si jednotlivé případy.

Existuje hned několik takzvaných osobních překážek v práci. Pokud tyto situace nastanou, není nutné „plýtvat“ dovolenou, je možné využít nároku na volno.

Na svatbu a na pohřeb

Na svatbu má zaměstnavatel povinnost poskytnout zaměstnanci dva dny volna, z toho jeden den k účasti na samotném svatebním obřadu. Proplacen bude jen jeden z těchto dvou dní. Dále dostane jeden den neplaceného volna matka nebo otec v případě svatby potomka, stejně tak jako dostane syn či dcera jednodenní povolení k návštěvě svatby rodiče.

Další soukromou událostí, během které vás musí v práci omluvit, je úmrtí v rodině. Zaměstnavatel vám proplatí všechny volné pracovní dny spojené s úmrtím v rodině. Při úmrtí manžela, druha nebo dítěte má zaměstnanec dostat volno v den pohřbu. Nárok má pak ještě na dva volné dny. Jeden volný den se poskytuje na pohřeb rodiče, sourozence, tchýně a tchána, švagra a švagrové, snachy a zetě. Pokud zaměstnanec organizuje pohřeb, připadá mu další den volna.

Účast při porodu a stěhování se neproplácí

Mezi osobní překážky v práci patří i narození potomka. Pracovní volno s náhradou mzdy dostane manžel či druh k převozu manželky do nemocnice a zpět. Pokud ale budoucí tatínek chce být u porodu, volno dostane, ovšem neplacené. Uvolnění je možné také při stěhování, maximálně však na dva dny a bez náhrady platu.

Hledání nové práce

Odcházíte-li ze stávající práce, máte právo na volno pro účast na pohovorech a výběrových řízeních nebo na návštěvu úřadu práce. Jedná se o jeden půlden v týdnu po dobu vypršení výpovědní lhůty. Půlden lze se souhlasem šéfa slučovat například na celý den během dvoutýdenní doby. Takové volno je neplacené s výjimkou případů, kdy byl pracovní poměr rozvázán ze strany zaměstnavatele.

Návštěva lékaře

Preventivní prohlídku a vyšetření či očkování spojené s výkonem práce vám v práci proplatí. Firma vám dá volno na dobu nezbytně nutnou. Na ošetření, které nijak nesouvisí s výkonem práce, dostanete také placené pracovní volno na nezbytně nutnou dobu. „Nezbytně nutnou dobou se rozumí nejen samotná prohlídka, ale také čas strávený v čekárně a během cesty tam a zpět,“ upřesňuje právník Bořivoj Šubrt.

Dalším z případů, kdy je firma povinna zajistit vám volno, je doprovod někoho z rodiny k lékaři. Nárok na proplacení volna máte, když doprovázíte manžela, druha, dítě, rodiče nebo tchána a tchýni. V jiných případech se jedná o volno neplacené. Mimo pracoviště můžete být opět pouze dobu nezbytně nutnou, maximálně však jeden den.

Doprovod zdravotně postiženého potomka do sociálního zařízení a do specializovaných školních institucí musí firma pracovníkovi též proplatit. V případě doprovodu dítěte do pedagogické nebo sociální poradny má jeden z rodičů právo na neplacené pracovní volno. „Jedná se například o dítě s vadami řeči, specifickými poruchami učení nebo chování či dítě zdravotně postižené,“ konkretizuje případy Nataša Randlová, advokátka, která se specializuje na pracovní právo.

Kdy máte nárok na volno?

 • Lékařské vyšetření nebo ošetření
 • Preventivní prohlídka
 • Očkování či vyšetření související s výkonem práce
 • Přerušení provozu nebo zpoždění dopravního prostředku
 • Svatba
 • Narození dítěte
 • Pohřeb
 • Doprovod rodinného příslušníka k lékaři
 • Doprovod postiženého dítěte do internátní školy
 • Doprovod dítěte do pedagogicko-psychologické poradny
 • Přestěhování