Nižší úvazek, větší flexibilita. Nová úprava sdílených pracovních míst | E15.cz

Nižší úvazek, větší flexibilita. Nová úprava sdílených pracovních míst

Veronika Hejná

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Právní úprava sdíleného pracovního místa v novele zákoníku práce má umožnit flexibilnější zaměstnávání na částečné úvazky. Na jediném pracovním místě se od příštího roku budou moci střídat dva i více zaměstnanců.

Hlavní rozdíly oproti současnosti

Ačkoliv je i dnes možné zaměstnávat více pracovníků na nižší pracovní úvazky, právní úprava sdíleného pracovního místa prozatím v zákoníku práce chyběla. Sdílené pracovní místo je koncipované pro dva a více zaměstnanců na pracovní poměr se sjednanou kratší pracovní dobou, kteří si sami dle dohody se zaměstnancem budou svou pracovní dobu rozvrhovat.

„Hlavním rozdílem je přenesení částečné organizace práce mezi zaměstnance. Starší model pořád ukládal zaměstnavateli, aby rozvrhnul práci mezi kratší úvazky a musel plánovat jednotlivé úkoly a pracovní dobu každému zaměstnanci zvlášť,“ uvádí advokát Tomáš Pauch z advokátní kanceláře eLegal. „Nyní bude mít jednu pozici, které práci přiděluje, a jak bude práce odvedena, je na zaměstnancích,“ dodává.

I pro zaměstnavatele přináší tento model výhody. Bude mít totiž jedno pracovní místo namísto dvou, tří či více. A jako s jediným místem tak s ním lze nakládat, například při organizačních změnách.

Pracovní místo lze sdílet na základě pracovní smlouvy. Pro DPČ a DPP neplatí

Na sdíleném pracovním místě se musí střídat nejméně dva zaměstnanci na pracovní poměr. Pro dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, při nichž je zaměstnanec méně chráněn, nelze tento model využít.  

Ministryně práce a sociálních věcí očekává, že zavedením sdílených míst dojde k podpoře rodičů na mateřské a rodičovské dovolené. Problém však je, že právě tito zaměstnanci si nejčastěji přivydělávají na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – už proto, že je to pro zaměstnavatele jednodušší. Zaměstnanec je ale u dohod méně chráněn. Nemá například nárok na dovolenou a nevztahuje se na něj ochrana před výpovědí z jiných než zákonem stanovených důvodů.  

Je tedy na místě, aby stát zaměstnavatele k vytváření sdílených pracovních míst motivoval, například jíž dříve avizovaným dotačním programem. 

Dohoda s každým ze zaměstnanců

Podrobnější podmínky pro rozvrhování pracovní doby upraví zaměstnavatelem se zaměstnancem v separátní dohodě, která musí mít písemnou formu. Zaměstnanci musí zaměstnavateli v týdenním předstihu předkládat písemný rozvrh pracovní doby, na němž se dohodli.

Zavedení sdílených pracovních míst přinese i novou administrativu. „Bude nutno hlídat, zda zaměstnanci včas odevzdali rozvržení pracovní doby pro jejich sdílené místo a zda plní povinnost, aby ve vyrovnávacím období čtyř týdnů naplnili průměrnou pracovní dobu,“ upozorňuje advokát David Borovec z advokátní kanceláře Borovec Legal.

Pokud některý ze zaměstnanců onemocní, mohou se domluvit na vzájemném zástupu. „V případě dobrých vztahů s kolegy je to opravdu více flexibilní, nebudou muset veškerou nepřítomnost zaměstnavateli oznamovat, bude na nich, jak zadanou práci pokryjí,“ uzavírá Tomáš Pauch.

Autor: Veronika Hejná

Mzdová kalkulačka