Odpovědnost za škodu: Kolik může zaměstnavatel požadovat? | E15.cz

Odpovědnost zaměstnance za škodu: Kolik může zaměstnavatel požadovat?

Romana Rybová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Něco provedete v práci a zaměstnavatel vás žene k odpovědnosti? Kdy je vaše odpovědnost za škodu neomezená a kdy dosahuje 4,5 násobku platu?

Odpovědnost zaměstnance za škodu

Jestliže porušíte povinnosti při vaší pracovní náplni a dojde ke škodě, odpovídáte za ni zaměstnavateli. Pokud byla ale porušena povinnost i zaměstnavatele, vaše odpovědnost se výrazně sníží. Myslete na to, že vaše porušení povinností musí zaměstnavatel prokázat. A to může být značně obtížné. K porušení pracovněprávních povinností a vzniku odpovědnosti zaměstnance za škodu ovšem může dojít i v mimopracovní době, nebo dokonce i po skončení pracovního poměru.

Tip: Pojistěte sebe i svůj majetek ještě dnes

Kdy je odpovědnost zaměstnance neomezená

Jde o případy odpovědnosti zaměstnance za schodek na svěřených hodnotách, které zaměstnanec musí vyúčtovat. Zde je odpovědnost za škodu neomezená. A budete ji hradit v plném rozsahu. Pozor, ale jenom tehdy, když dojde mezi vámi a zaměstnavatelem k uzavření dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování, za které se považují hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, s nimiž má zaměstnanec možnost osobně disponovat. Tato dohoda musí být písemná.

Co se týče ztráty svěřených věcí, i zde musíte nahradit škodu. Věci, jejichž cena převyšuje hodnotu 50 tisíc korun, mohou být zaměstnanci svěřeny pouze na základě dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí, která musí být opět uzavřena v písemné formě a výhradně se zletilým a svéprávným zaměstnancem.

Výše a způsob náhrady škody

Kromě dvou výše uvedených případů zákoník práce většinou omezuje odpovědnost zaměstnance za škodu určitou částkou. Pokud by ale zaměstnanec škodu způsobil úmyslně, v opilosti nebo pod vlivem návykových látek, zaplatí škodu celou. A zaměstnavatel může navíc požadovat náhradu za ušlý zisk.

Pokud není škoda způsobena úmyslně, může po vás zaměstnavatel požadovat škodu maximálně do výše 4,5 násobku vašeho průměrného měsíčního výdělku. Pozor ale, pokud vám prokáží odpovědnost ve vícero případů a vznik více škod, zde budete platit 4,5 násobek platu za každou z nich.

Autor: Romana Rybová

Mzdová kalkulačka

Newslettery