Náhrada mzdy za nemoc 2020 v kostce a kalkulačka | E15.cz

Náhrada mzdy 2020: Kolik dostanete v příštím roce za prvních 14 dní nemoci?

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Během prvních 14 dní pracovní neschopnosti vyplácí nemocnému zaměstnanci zaměstnavatel náhradu mzdy. Jak se náhrada mzdy bude počítat v příštím roce?

Do června 2019 náležela náhrada mzdy až od čtvrtého dne pracovní neschopnosti, od července 2019 náleží náhrada mzdy již od prvního dne pracovní neschopnosti. Náklady zaměstnavatelů na vyplácenou náhradu mzdy tedy stouply, určitou kompenzací bylo snížení sociálního pojištění placeného zaměstnavateli za zaměstnance od července 2019 z 25 procent na 24,8 procenta.

Kdy náleží náhrada mzdy?

Zaměstnanci náleží náhrada mzdy pouze za hodiny, které neodpracoval právě z důvodu pracovní neschopnosti, přičemž náhrada mzdy náleží pouze za dobu trvání zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění. Pro výplatu nemocenského je stanovena ještě 7denní ochranná lhůta po skončení zaměstnání, náhradu mzdy však zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci pouze za dobu trvání zaměstnání. OSVČ nemohou náhradu mzdy pobírat.

Příklad: V penzi

Penzista Karel pracuje na standardní pracovní smlouvu na dobu neurčitou a z hrubé mzdy mu je odváděno sociální pojištění. V případě nemoci bude mít i penzista Karel nárok na náhradu mzdy, která se mu vypočítá z průměrného hodinového výdělku. I penzisté mají v případě splnění zákonných podmínek nárok na náhradu mzdy.

Příklad: Práce na živnost

Živnostník Michal si řádně platí dobrovolné měsíční nemocenské pojištění. V případě pracovní neschopnosti bude mít pan Michal nárok na nemocenskou, kterou mu bude vyplácet místně příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. V prvních dvou týdnech však nebude dostávat žádnou dávku.

Výpočet náhrady mzdy v roce 2020

Měsíční částka náhrady mzdy závisí na dosaženém rozhodném příjmu, základním vstupním údajem pro výpočet hodinové náhrady mzdy je totiž průměrný výdělek v předchozím čtvrtletí na jednu hodinu. Při výpočtu náhrady mzdy ale dochází k redukci průměrného výdělku. V roce 2020 jsou redukční hranice následující:

  • do částky 203,35 koruny se průměrný hodinový výdělek započítává z 90 procent
  • v druhé redukční hranici od 203,35 koruny do 304,85 koruny se průměrný hodinový výdělek započítává z 60 procent
  • ve třetí redukční hranici od 304,85 koruny do 609,70 koruny se průměrný hodinový výdělek započítává z 30 procent
  • k průměrnému hodinovému výdělku nad 609,70 koruny se nepřihlíží

Hodinová náhrada mzdy následně činí 60 procent z redukovaného průměrného hodinového výdělku. Legislativou je nepřímo stanovena i maximální hodinová náhrada mzdy, která v roce 2020 činí 202 korun.

Kalkulačka: Výpočet náhrady mzdy 2019>>>

Příklad: Kolik obdrží zaměstnanec?

Paní Veronika má průměrný hodinový výdělek 300 korun. Jak vysokou náhradu mzdy obdrží paní Veronika za pracovní neschopnost od pondělí do pátku, tedy za 5 pracovních dní po 8 hodinách?

  • Zápočet z první redukční hranice činí 183,02 koruny (203,35 koruny x 90 procent).
  • Zápočet z druhé redukční hranice činí 57,99 koruny (300 korun - 203,35 koruny) x 60 procent).
  • Redukovaný průměrný hodinový výdělek 241,01 koruny (183,02 koruny + 57,99 koruny)

Náhrada mzdy za 40 hodin je tedy 5 785 korun (241,01 koruny x 60 procent x 40 hodin, zaokrouhleno na koruny nahoru).

Paní Veronika obdrží za nemoc od pondělí do pátku v roce 2020 náhradu mzdy ve výši 5 785 korun.

Autor: Petr Gola

Mzdová kalkulačka