Letos nastala změna ve výpočtu čisté mzdy. Má nepatrně stoupat

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: Michael Tomeš, E15

Ilustrační foto
Týmová práce
Ilustrační foto
4
Fotogalerie

Od 1. 7. 2019 se snížilo povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance o 0,2 procenta. Mzdové náklady zaměstnavatelů nepatrně klesly a zaměstnancům stoupá čistá mzda, neboť daň z příjmu se počítá ze superhrubé mzdy.

Zaměstnavatelé odvádí za zaměstnance sociální pojištění a zdravotní pojištění. Sazba sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem se od července snižuje z 25 procent na 24,8 procenta. Sociální pojištění placené zaměstnavatelem v sobě zahrnuje od července nemocenské pojištění (2,1 procenta), důchodové pojištění (21,5 procenta) a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (1,2 procenta).

Důvodem nižší sazby souhrnného sociálního pojištění je snížení sazby nemocenského pojištění z 2,3 procenta na 2,1 procenta z důvodu zrušení karenční doby u výplaty náhrady mzdy za první tři dny pracovní neschopnosti. Sazba zdravotního pojištění se nemění a činí stále 9 procent. Mzdové náklady zaměstnavatele však neklesnou nijak zásadně.

Praktický příklad 

Zaměstnanec Michal má hrubou mzdu 40 000 korun. Ve výplatě za červen odvede zaměstnavatel na sociálním pojištění za zaměstnance 10 000 korun (40 000 korun x 25 procent). Ve výplatě za červenec odvede zaměstnavatel na sociálním pojištění 9 920 korun (40 000 korun x 24,8 procenta). Mzdové náklady zaměstnavatele pana Michala meziměsíčně poklesnou o 80 korun.

Použijte naši kalkulačku pro výpočet čisté mzdy >>>

Změna u daně z příjmu fyzických osob

Zaměstnanci je z hrubé mzdy jeho zaměstnavatelem sraženo sociální pojištění a zdravotní pojištění. Sazby pojistného placeného zaměstnavatelem se nemění a činí 6,5 procenta na sociálním pojištění a 4,5 procenta na zdravotním pojištění. Záloha na dani z příjmu fyzických osob se počítá ze superhrubé mzdy, tj. hrubé mzdy zvýšené o povinné pojistné placené zaměstnavatelem. Superhrubá mzda se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru.

Praktický příklad

Pan Kamil má hrubou mzdu 31 000 korun. Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob uplatňuje pouze základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 2 070 korun. Jak vysoká by byla záloha na dani z příjmu fyzických osob za červen a jak vysoká za červenec?

  • Superhrubá mzda za červen činí 41 600 korun (31 000 korun x 1,34, zaokrouhleno na stokoruny nahoru).
  • Záloha na dani z příjmu fyzických osob za červen činí 4 170 korun (41 600 korun x 15 procent - 2 070 korun).
  • Superhrubá mzda za červenec bude 41 500 korun (31 000 korun x 1,338, zaokrouhleno na stokoruny nahoru).
  • Záloha na dani z příjmu fyzických osob za červenec bude 4 155 korun (41 500 korun x 15 procent - 2 070 korun).

Čistá mzda panu Kamilovi stoupne pouze o 15 korun, a to z důvodu nižšího odvodu na dani z příjmu fyzických osob.

Čistá mzda, výpočet hypotéky, rodičovský příspěvek, důchody nebo příspěvek na bydlení. Všechny kalkulačky najdete zde >>>

Někteří zaměstnanci budou mít vypočtenou zálohovou daň z příjmu stejně vysokou, neboť superhrubá mzda se zaokrouhluje na stokoruny nahoru a i po snížení ji mohou mít stejně vysokou. Například při hrubé mzdě 30 000 korun bude superhrubá mzda za červen i červenec stejně vysoká, a sice 40 200 korun.