OSVČ a sociální pojištění v příkladech: Při vedlejší činnosti či nadstandardním příjmu

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ 2020

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ 2020 Zdroj: Profimedia

Sociální pojištění OSV4 2021
Sociální pojištění OSVČ 2020
3
Fotogalerie

Za rok 2020 musí doručit a odevzdat přehled o příjmech a výdajích Okresní správě sociálního zabezpečení OSVČ pracující na hlavní i vedlejší činnost. Jak se pojistné za rok 2020 vypočítá? Podívejme se na konkrétní příklady.

Osoby samostatně výdělečně činné, které vykonávaly alespoň po část roku 2020 samostatnou výdělečnou činnost, musí vyplnit a odevzdat přehled o příjmech a výdajích. Sazba sociálního pojištění je 29,2 procenta z vyměřovacího základu. Jestliže je skutečný vyměřovací základ (polovina daňového základu) vyšší než minimální vyměřovací základ, tak se při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti sociální pojištění počítá ze skutečného vyměřovacího základu, v opačném případě z minimálního vyměřovacího základu.

Minimální vyměřovací základ

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být vždy dodržen minimální vyměřovací základ, tj. 8 709 korun za každý měsíc. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se sociální pojištění počítá vždy ze skutečného vyměřovacího základu, pokud je hrubý zisk do limitu, tak se sociální pojištění při vedlejší činnosti vůbec neplatí. Při výkonu vedlejší činnosti po celý rok 2020 je limitem částka 83 603 korun.

Prominuté pojistné

Za každý měsíc výkonu hlavní činnosti v měsících březnu až srpnu 2020 se promíjí z důvodu epidemie koronaviru sociální pojištění ve výši 2 544 korun a za každý měsíc výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti v měsících březnu až srpnu 2020 ve výši 1 018 korun.

1)      Výkon hlavní činnosti

Živnostník David dosáhl za rok 2020 hrubého zisku (příjmu poníženého o výdaje) 412 400 korun. Samostatnou výdělečnou činnost vykonával po celý rok 2020. Na zálohách zaplatil 38 660 korun. Jak vysoký bude nedoplatek na sociálním pojištění?

  • Skutečný vyměřovací základ 206 200 korun (412 400 korun x 50 procent) je vyšší než minimální vyměřovací základ 104 508 korun (8 709 korun x 12 měsíců). Sociální pojištění se bude tedy počítat ze skutečného vyměřovacího základu.
  • Roční sociální pojištění činí  60 211 korun (206 200 korun x 29,2 procenta).
  • Prominuté sociální pojištění je 15 264 korun (2 544 korun x 6 měsíců).
  • Zaplacené zálohy jsou 38 660 korun.

Živnostník David má tedy nedoplatek na sociálním pojištění za rok 2020 ve výši 6 287 korun (60 211 korun - 15 264 korun - 38 660 korun).

2)      Nadstandardní zisk

Podnikatelka Alice dosáhla za rok 2020 hrubého zisku ve výši 4 000 000 korun. Na zálohách zaplatila 418 000 korun. Jak vysoké je sociální pojištění za rok 2020?

  • Skutečný vyměřovací základ 2 000 000 korun (4 000 000 korun x 50 procent) je vyšší než maximální vyměřovací základ ve výši 1 672 080 korun. Sociální pojištění se bude počítat z maximálního vyměřovacího základu.
  • Roční sociální pojištění činí 488 248 korun (1 672 080 korun x 29,2 procenta).
  • Prominuté pojistné je 15 264 korun (2 544 korun x 6 měsíců).
  • Zaplacené zálohy jsou 418 000 korun.

Podnikatelka Alice doplatí na sociálním pojištění 54 984 korun (488 248 korun - 15 264 korun - 418 000 korun).

3)      Vedlejší činnost s nízkým ziskem

Paní Markéta si přivydělávala po celý rok 2020 vedlejší samostatnou výdělečnou činností k zaměstnání. Hrubý zisk za rok 2020 má 67 000 korun. Paní Markéta neplatí z vedlejší činnosti žádné sociální pojištění, neboť hrubý zisk je do limitu. Pro celý kalendářní rok 2020 je limitem pro neplacení sociálního pojištění při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti částka 83 603 korun.