OSVČ a změna zdravotní pojišťovny v příkladech

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Všeobecná zdravotní pojišťovna Zdroj: ČTK

Všechny OSVČ musí ze své samostatné výdělečné činnosti platit zdravotní pojištění. Současně i OSVČ mohou změnit zdravotní pojišťovnu. Jaké to má důsledky?

OSVČ platí za celý rok na zdravotním pojištění 13,5 procenta z vyměřovacího základu. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti je vyměřovacím základem buď skutečný vyměřovací základ nebo minimální vyměřovací základ. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se vypočítá roční zdravotní pojištění vždy ze skutečného vyměřovacího základu.

Skutečný x minimální vyměřovací základ

Skutečným vyměřovacím základem je polovina daňového základu. Minimální vyměřovací základ se použije pouze v případě, kdy je skutečný nižší. Za každý měsíc výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti v roce 2022 je minimální vyměřovací základ 19 455,50 koruny. Změnou zdravotní pojišťovny nelze nikdy ušetřit na zdravotním pojištění. Aktuálně působí na trhu sedm zdravotních pojišťoven a výpočet zdravotního pojištění je u každé zdravotní pojišťovny stejný.

Termín pro změnu zdravotní pojišťovny

Zdravotní pojišťovnu je možné změnit jednou za 12 kalendářních měsíců, a to v termínech od 1. července nebo od 1. ledna. Přihlášku k nové zdravotní pojišťovně je nutno podat nejdříve šest a nejpozději tři měsíce před požadovaným termínem. OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost musí vždy platit měsíční zálohy, a sice do 8. dne následujícího měsíce.

Příklad: Změna zdravotní pojišťovny od července 2022

Podnikatel Luboš vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost a od 1. července 2022 změnil zdravotní pojišťovnu. Nové zdravotní pojišťovně musel zaplatit první měsíční zálohu (ve stejné výši jako u předchozí zdravotní pojišťovny) do 8. srpna. Za rok 2022 bude muset pan Luboš odezvat přehled nové i staré zdravotní pojišťovně, přičemž zdravotní pojištění u každé pojišťovny bude odpovídat polovině roku.

Vzhledem k tomu, že v roce 2022 se panu Lubošovi daří lépe než za rok 2021, zaplatí během roku 2022 na měsíčních zálohách méně, než bude roční zdravotní pojištění. Panu Lubošovi tedy vznikne nedoplatek za rok 2022 na zdravotním pojištění u obou zdravotních pojišťoven, který uhradí od 8 dní od odevzdání přehledů za rok 2022.

Příklad: Podnikající zaměstnanec a změna zdravotní pojišťovny

Paní Lucie podniká při zaměstnání, vykonává tedy vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Během roku tak neplatí zálohy na zdravotním pojištění. Zdravotní pojištění ze samostatné výdělečné činnosti uhradí jednorázově po odevzdání přehledu.

Paní Lucie si koncem září podá přihlášku k nové zdravotní pojišťovně a jejím pojištěncem bude od 1. ledna 2023. Paní Lucie bude muset změnu zdravotní pojišťovny oznámit mzdové účetní svého zaměstnavatele. Současně bude u nové zdravotní pojišťovny vedena jako OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost.

Za rok 2022 odevzdá paní Lucie přehled ještě na původní zdravotní pojišťovnu, kde i jednorázově uhradí zdravotní pojištění ve výši 7 763 korun (57 500 korun x 13,5 procenta). Hrubý zisk (příjem ponížený o výdaje) z vedlejší samostatné výdělečné činnosti bude mít 115 tisíc korun, skutečný vyměřovací základ je tedy 57 500 korun (115 tisíc korun x 50 procent).

Příklad: Zvýšení minimální měsíční zálohy

Živnostník Filip vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost a platí v letošním roce minimální měsíční zálohy na zdravotním pojištění ve výši 2 627 korun. Od ledna příštího roku změní zdravotní pojišťovnu, začátkem února tedy bude muset zaplatit novou měsíční zálohu nové zdravotní pojišťovně.

Minimální záloha se opět zvýší, proto na účet nové zdravotní pojišťovny bude muset zaplatit vyšší minimální zálohu (v tuto chvíli ještě není známá). Za rok 2022 bude mít pan Filip hrubý zisk 384 tisíc korun, skutečný vyměřovací základ (192 tisíc korun) bude nižší než minimální vyměřovací základ (233 466 korun), proto zaplacenými měsíčními zálohami v minimální výši bude mít splněnu úhradu zdravotního pojištění za rok 2022. Při platbě minimálních měsíčních záloh nemůže vzniknout přeplatek.