Paušální daň bude možností pro více OSVČ, zvýší se limit a zavedou tři paušální pásma

Daňové přiznání OSVČ

Daňové přiznání OSVČ Zdroj: E15 Michaela Szkanderová

OSVČ si mohou daňové povinnosti usnadňovat uplatněním paušálů. Výdajový paušál mohou využívat již dlouho, od roku 2021 je možné vstoupit i do daňového paušálního režimu. Hlavními výhodami jsou daňová úspora, srozumitelnost a nenáročnost. Od roku 2023 dojde u paušální daně navíc k významným změnám.

Nejsnadněji je možné splnit veškeré daňové povinnosti vstupem do paušálního daňového režimu. V daňovém měsíčním paušálu jsou jednou platbou splněny platby na dani z příjmu, zdravotním pojištění a sociálním pojištění. Vstoupit do daňového paušálu mohly pouze OSVČ s ročním příjmem do miliónu, které nejsou plátci DPH a bez jiných zdanitelných příjmů. „Pro rok 2023 se počítá se zvýšením limitu na dva milióny korun a zavedení tří paušálních pásem, což umožní vstup do paušálního režimu novým OSVČ,“ vysvětluje Gabriela Ivanco daňová poradkyně společnosti Mazars.

Jaké výhody přináší paušální daň?

Splnit jednou měsíční platbou všechny daňové povinnosti a současně nemuset vyplňovat daňové přiznání a přehledy, platit méně na přímých daních, a navíc jednodušeji plánovat tok peněz, to jsou hlavní motivy pro vstup do daňového paušálu. Při účasti v daňovém paušálu je potřeba počítat s tím, že měsíční platba na důchodovém pojištění odpovídá pouze 1,15násobku minimální platby, a tedy i s budoucím relativně nízkým státním důchodem. Pro OSVČ je vlastní finanční zajištění na důchod ještě důležitější než pro zaměstnance.

„V letošním roce činí měsíční platba na paušální dani 5 994 korun, v příštím roce to bude samozřejmě více, záležet bude na tom, ve kterém paušálním pásmu bude mít OSVČ příjem,“ dodává Gabriela Ivanco.

Nelze čerpat daňový bonus

Daňový paušální režim není pro všechny OSVČ s příjmem do limitu. Např. OSVČ, které rozdělují příjmy a výdaje na spolupracující osobu, nemohou ze zákona vstoupit do režimu daňového paušálu, stejně tak OSVČ, které mají příjmy ze závislé činnosti.

Finančně nevýhodný je vstup do paušálního režimu pro OSVČ, které mají nárok na více daňových slev a daňové zvýhodnění na děti a mají tak nárok na daňový bonus.

Výdajový paušál je zajímavý kompromis

Pro OSVČ, které nemohou využít výhod daňového paušálu nebo je pro ně neatraktivní, mohou při plnění svých daňových povinností využít výdajový paušál. Při využití výdajového paušálu se částka ročních výdajů stanoví příslušným procentem z dosažených příjmů ze samostatné výdělečné činnosti. Sazba výdajového paušálu se liší dle vykonávané činnosti. Nejvyšší 80procentní výdajový paušál platí např. pro příjmy ze zemědělské činnosti nebo řemeslnou živnost, 60procentní výdajový paušál platí pro ostatní příjmy z živnostenského podnikání a 40procentní výdajový paušál mohou využít ostatní OSVČ. „Uplatnění výdajového paušálu nebrání čerpání daňového bonusu nebo využití institutu spolupracující osoby,“ upřesňuje Gabriela Ivanco.